DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2018.147975

Радіоекологічні аспекти використання торфоболотних ґрунтів

Володимир Петрович Ландін, В. А. Проневич, Василь Васильович Коніщук, Григорій Михайлович Чоботько, Людмила Анатоліївна Райчук, Анатолій Петрович Стадник

Анотація


Запропоновано шляхи раціонального та радіологічно безпечного використання торфових ґрунтів і торфовищ Українського Полісся в контексті глобальних змін клімату. Обґрунтовано основи системного підходу до вирішення питання взаємодії сільськогосподарської діяльності на радіоактивно забруднених осушених торфових ґрунтах Полісся з навколишнім природним середовищем. Наведено удосконалений комплекс агромеліоративних заходів та систем удобрення культур у польових сівозмінах для зниження емісії вуглецю в атмосферу. Висвітлено, що осушувальні мелiорацiї зумовлюють небажані трансформації сформованих природних комплексів. Створення антропогенно структурованого торфомінерального ґрунту з використанням глибокої оранки та заорюванням підстилкового мінерального горизонту уповільнює мінералізацію органічної речовини та збагачує орний шар неглибоких торфових ґрунтів необхідними мікроелементами.


Ключові слова


торфовища; торфоболотний ґрунт; піскування; парникові гази; осушення; меліорація

Повний текст:

PDF

Посилання


Zerkalov, D.V. (2012). Enerhozberezhennia v Ukraini: monohrafiia [Energy efficiency in Ukraine: monograph]

graph]. Kyiv: Osnova [in Ukrainian].

Lipinsky, V.M., Diachuka, V.A. & Babichenko, V.M. (Eds.). (2003). Klimat Ukrainy [Climate of Ukraine]. Ukraine] Kyiv: Vydavnytstvo Raievskoho [in Ukrainian].

Kucheriavyi, V.P. (2000). Ekolohiia [Ecology]. Lviv: [Ecology] Svit [in Ukrainian].

Tretiakov, S.V. (Eds.). (2006). Kyotskyi protokol. Ystoryia razvytyia, tsely y pryntsypy. Proekty sovmesnoho osushchestvlenyia v Ukrayne: sbornyk ynformatsyonno-metodycheskykh materyalov [The Kyoto Protocol. History of development, goals and principles. Projects of joint implementation in Ukraine: a collection of information-methodological materials]. Donetsk: OOO «UKRDRUK» [in Russian].

Parent, L.E. & Ilnicki P. (Eds.). (2002). Organic soils and peat materials for sustainable agriculture. Boca Raton, USA: CRCPress [in English].

Pronevych, V.A. (2014). Zmina fizychnykh ta ahrokhimichnykh vlastyvostei torfovykh gruntiv u polovykh sivozminakh [Transformation of physical and organic properties of peat soil under field crop rotation]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 2, 54–58 [in Ukrainian].

Pronevych, V.A. (2013). Transformatsiia orhanichnoi rechovyny osushenykh torfovykh gruntiv pid vplyvom strukturnoi melioratsii [Transformation of organic matter of the drained peat-bog soil under influence of the structural reclamation]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 1, 50–54 [in Ukrainian].

Okruszko, H. (1993). Transformation of fen-peat soils under the impact of draining. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 406, 3–73 [in English].

Pronevych, V.A. (2014). Transformatsiia orhanichnoi rechovyny osushenykh torfovykh gruntiv u kormovykh sivozminakh [Transformation of organic matter of drained peat soils in fodder crop rotations]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of Lviv National Agricultural University, 17(2), 42–49 [in Ukrainian].

Budz, M.D. (2002). Antropohennyi faktor formuvannia hidrolohichnoho rezhymu malykh richok Zakhidnoho Polissia Ukrainy [Anthropogenic factor of formation of the hydrological regime of small rivers of Western Polissya of Ukraine]. Visnyk UDUVH — Bulletin of UDUVG, 5 (18), 4, 5, 10–16 [in Ukrainian].

Dehodiuk, E.H. & Dehodiuk, S.E. (2006). Ekolohotekhnohenna bezpeka Ukrainy [Ecological and technogenic safety of Ukraine]. Kyiv: EKMO [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зеркалов Д.В. Енергозбереження в Україні: монографія / Д.В. Зеркалов. — К.: Основа, 2012. — 582 с.

Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. — К.: «Видавництво Раєвського», 2003. — 343 с.

Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. — Львів: Світ, 2000. — 500 с.

Киотский протокол. История развития, цели и принципы. Проекты совмесного осуществления в Украине [сборник информационно-методических материалов] / Под. ред. С.В. Третьякова. — Донецк: ООО «УКРДРУК», 2006. — 184 с.

Organic soils and peat materials for sustainable agriculture / Ed. by L.E. Parent & P. Ilnicki. — Boca Raton, USA: CRC Press, 2002. — 224 p.

Проневич В.А. Зміна фізичних та агрохімічних властивостей торфових ґрунтів у польових сівозмінах / В.А. Проневич // Агроекологічний журнал. — 2014. — No 2. — С. 54–58.

Проневич В.А. Трансформація органічної речовини осушених торфових ґрунтів під впливом структурної меліорації / В.А. Проневич // Агроекологічний журнал. — 2013. — No 1. — С. 50–54.

Okruszko H. Transformation of fen-peat soils under the impact of draining / H. Okruszko // Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych. — 1993. — Vol. 406. — P. 3–73.

Проневич В.А. Трансформація органічної речовини осушених торфових ґрунтів у кормових сівозмінах / В.А. Проневич // Вісник Львівського національного аграрного університету. — 2014. — No 17 (2). — С. 45–49.

Будз М.Д. Антропогенний фактор формування гідрологічного режиму малих річок Західного Полісся України / М.Д. Будз // Вісник УДУВГ. — 2002. — Вип. 5 (18), No 4, 5. — С. 10–16.

Дегодюк Е.Г. Еколого-техногенна безпека України / Е.Г. Дегодюк, С.Е. Дегодюк. — К.: ЕКМО, 2006. — 305 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter