Про журнал

Галузь та проблематика

«Агроекологічний журнал» (далі Журнал) – це періодичне фахове науково-теоретичне видання, в якому висвітлюються актуальні проблеми екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони ґрунтів, біорізноманіття і біобезпеки екосистем тощо.

Редакція Журналу при розробленні Положення про редакційну етику  керувалася рекомендаціями Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics – http://publicationethics.org), Етичним кодексом ученого України, а  також досвідом роботи зарубіжних та українських професійних співтовариств, наукових організацій і редакцій видань.

Процес рецензування

Порядок рецензування рукописів статей в "Агроекологічному журналі"

 1. Рецензування (експертна оцінка) рукописів наукових статей проводиться для підтримки високого науково-теоретичного рівня «Агроекологічного журналу» і відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.
 2. «Агроекологічний журнал» використовує рецензування подвійних сліпих:
  • рецензент не знає персональних даних учасника / авторів;
  • автор / автори не знають персональних даних рецензента.
 3. Наукові статті, представлені в редакцію, проходять первинний контроль на предмет повноти та правильності їх оформлення і відповідності вимогам рукописи, викладеним на сайті.
 4. Первинна експертиза наукової статті здійснюється головним редактором.
 5. Головний редактор визначає рецензента з числа членів редколегії, який відповідає за відповідний науковий напрямком, за публікацію статті.

  При відсутності члена редколегії - куратора відповідного напряму, головний редактор визначає зовнішнього рецензента для представленої статті.

  Рецензенти (як члени редколегії, так і зовнішні) повинні бути відомими експертами за предметом представленого рукопису і опублікування його в області досліджень (бажано протягом останніх 5 років).

 6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:
  • рекомендувати статтю для розміщення;
  • рекомендувати статтю для публікації після доопрацювання автора з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
  • не рекомендувати статтю для публікації.

   Якщо рецензент рекомендує статтю для публікації після доопрацювання з урахуванням коментарів або не рекомендує статтю для публікації, у рецензії має бути зазначено причину такого рішення.

   При рецензуванні редактор рекомендує використовувати розроблену стандартну форму рецензування, яка доступна на сайті сайту.

 7. Під час рецензування наукових статей рецензенти повинні:
  • звернути особливу увагу на актуальність наукової проблеми, піднятої в статті;
  • охарактеризувати теоретичну і прикладну цінність виконаного дослідження;
  • правильність наведених математичних розрахунків, графіків, креслень;
  • оцінити, як висновки автора співвідносяться з існуючими науковими концепціями;
  • дотримання авторами правил наукової етики, правильність посилань на літературні джерела.

   Необхідним елементом рецензії повинна бути оцінка рецензентом особистого внеску автора у вирішення даної проблеми.

   Доцільно зазначити в рецензії відповідність стилю, логіки і доступності наукового навчання, а також зробити висновки про достовірність і обґрунтованість висновків автора (авторів) цієї статті.

 8. Наукові статті можуть бути спрямовані на подальший розгляд:
  • едостатня кваліфікація фахівця, зазначена в питаннях, що розглядаються в науковій статті;
  • недостатньо високий рівень первинної експертної оцінки;
  • гострі суперечності положень, викладених у науковій статті.
 9. Підготовлена рецензія направляється до редакції електронною поштою у вигляді відсканованої копії.
 10. Редакція направляє авторам копії рецензій (без імені, щоб не розголошувати дані рецензента) або мотивовану відмову редакції опублікувати даний рукопис.

Періодичність публікації

Періодичність видання урналу – 4 рази на рік (щоквартально).

Політика відкритого доступу

«Агроекологічний журнал» забезпечує негайний відкритий доступ до свого контенту, виходячи з того принципу, що забезпечення вільного доступу до досліджень сприяє більш широкому глобальному обміну знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті в розділі «Архіви».

Це відповідає визначенню відкритого доступу BOAI. Політика ліцензування сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу і архівації.

«Агроекологічний журнал» - це журнал відкритого доступу, який означає, що весь його зміст вільно доступний для користувача або його / її установи безкоштовно. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей або використовувати їх у будь-яких інших законних цілях без попереднього дозволу видавця або автора, якщо вони посилаються на них.

Етика і публікація

Заява щодо зловживання службовим становищем

«Агроекологічний журнал» слідкує за етикою публікації та зловживанням щодо публікації на основі Керівництва COPE по передовій практиці для редакторів журналів, щоб забезпечити етику і якість публікації.

Інститут агроекології і природокористування НААН як видавець «Агроекологічного журналу» бере на себе зобов'язання гарантувати відповідальність до всіх етапів публікації. Реклама, передрук і / або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

Тому очікується дотримання стандартів етичної поведінки всіх сторін, що беруть участь у процесі публікації: авторів, редакторів, рецензентів і видавця.

Обов'язки редактора і редакції

Публікація рішень. Редактор приймає рішення щодо публікації поданих статей. Він керується політикою журналу і базується виключно на академічній цінності і висновках рецензентів. Редактор дотримується сучасних правил, що стосуються наклепу, порушення авторських прав і плагіату. Він має право приймати рішення в консультації з рецензентами або членами редколегії.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію в своїх дослідженнях редактора без письмової згоди автора. Редактори повинні приймати розумні заходи в разі подачі етичних скарг щодо представленого рукопису або опублікованої статті.

Редактор оцінює рукописи без урахування попередніх гідностей, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації або політичної філософії авторів. Конфіденційність. Редактор і Редакційна колегія не розкривають інформацію щодо представленого рукопису (автора (авторів), теми, тексту і т. д.) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів і видавця, залежно від обставин.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Неопубліковані матеріали, що розкриті у представленій рукописі, не повинні використовуватися в будь-яких дослідженнях редактора, рецензентів або будь-якої іншої обізнаної особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані в результаті рецензування, повинні зберігатися в таємниці і не використовуватися для особистої або сторонньої вигоди. Редактор і будь-який член редколегії повинні звільнити себе від обов'язку розглядати рукописи в разі будь-яких конфліктних інтересів, що виникають у результаті спільних, конкурентних чи інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній / установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх учасників розкриття відповідних конкуруючих інтересів. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані.

Забезпечення цілісності: участь і співробітництво.

«Агроекологічний журнал» буде відповідати на всі претензії або сумніви щодо неправомірних дій досліджень або публікацій, висловлені читачами, рецензентами або іншими особами. Якщо виникають сумніви щодо ведення або обґрунтованості академічної роботи, Редакційна колегія із залученням відповідних експертів, залежно від обставин, оцінить випадки можливого плагіату або дублюючу / надлишкову публікацію. Редактор також запитає автора (ів) про те, як реагувати на справи. «Агроекологічний журнал» виведе це на інституційний рівень: журнал може запросити розслідування установою або іншими відповідними органами, якщо така відповідь є незадовільною.

У випадках, коли страх дуже серйозний, і опублікована робота може вплинути на наукові знання або практичне застосування, «Агроекологічний журнал» може розглянути питання про інформування читачів про ці проблеми, а потім публікувати пояснення висновків розслідування. В іншому випадку «Агроекологічний журнал» може прийняти рішення відкликати документ, якщо редакція буде переконана, що сталося серйозне порушення. Відкликані документи будуть зберігатися в Інтернеті і помітно позначені як скорочення на користь читачів.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення. Рецензування є обов'язковим кроком у прийнятті редакційних рішень і, за необхідності, в поліпшенні статті за допомогою редакційних зв'язків з автором. Конфіденційність. Будь-які рукописи і додаткові матеріали, отримані для рецензування, повинні оброблятися як конфіденційні документи. Їх не можна показувати або обговорювати з третіми особами, крім як з дозволу редактора.

Стандарти об'єктивності. Відгуки повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора не підходить. Рецензенти повинні чітко висловлювати свої погляди на підтримку аргументів. Підтвердження джерел. Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті, що не були обговорені / процитовані автором (ами). Будь-яке твердження про те, що раніше повідомлялося про спостереження, укладанні або пропозиції, повинно бути підтверджено відповідним посиланням. Рецензент повинен також повідомити про будь-яку важливу схожість або збіг між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Привілейована інформація або аргументи, отримані в результаті рецензування, повинні зберігатися в таємниці і не використовуватися для особистої або сторонньої вигоди. Рецензенти повинні звільнити себе від обов'язків розгляду рукописів у випадку будь-яких конфліктів інтересів, що виникають у результаті співпраці, конкуренції або інших відносин або зв'язків з будь-яким з авторів (авторів), компаній / установ, що мають відношення до рукописів.

Рецензент проступок. Редакція буде серйозно ставитися до неправомірних дій рецензента і розслідувати будь-які докази порушення конфіденційності, непред'явлення конфлікту інтересів (як фінансових, так і нефінансових), неналежного використання конфіденційних матеріалів або затримки експертної оцінки для отримання конкурентної переваги. Твердження про серйозне неправомірне поведінку рецензента (наприклад, плагіат) будуть прийняті на інституціональному рівні.

Обов'язки авторів

Стандарти звітності. Автори, що надають результати оригінального дослідження, повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об'єктивне обговорення її значимості. Базові дані повинні бути точно представлені в документі. Документ повинен містити достатньо деталей і посилань, щоб дозволити іншим повторити роботу. Шахрайські або завідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і можуть бути неприйнятними.

Доступ до даних та їх зберігання. Авторам може бути запропоновано надати необроблені дані їх дослідження в зв'язку з документом для редакційної рецензії, і вони повинні бути готові надати громадськості доступ до таких даних, якщо це практично можливо. У будь-якому випадку автори повинні бути готові зберегти такі дані впродовж розумного періоду часу після публікації. Конфіденційність учасників може бути захищена, і законні права щодо конфіденційних даних не перешкоджають їх розголошенню.

Оригінальність і Плагіат. Автори повинні переконатися, що представлений рукопис:

 • описує повністю оригінальну роботу;
 • не плагіат;
 • не був опублікований в іншому місці і на будь-якій іншій мові;
 • вказує на відповідну цитату, якщо автори використовували роботу інших.

Чинні закони і угоди про авторське право повинні дотримуватися. Матеріали авторських прав (наприклад, таблиці, малюнки або великі цитати) повинні відтворюватися тільки з відповідного дозволу і підтвердження.

Багаторазова, надлишкова або паралельна публікація. Автор не повинен взагалі публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження, в більш ніж одному журналі або первинної публікації. Відправлення однієї і тієї ж рукописи в кілька журналів одночасно створює неетичну поведінку при публікації і є неприйнятною.

Підтвердження Джерел. Автори будуть представляти тільки повністю оригінальні роботи, і завжди має бути надане належне визнання інших робіт. Автори повинні посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру даної роботи.

Авторство рукописи. Авторство повинно бути обмежене тими, хто вніс значний внесок у концепцію, дизайн, виконання або інтерпретацію даного дослідження. Всі ті, хто вніс значний вклад, повинні бути вказані як співавтори.

Відповідний автор повинен забезпечити, щоб усі співавтори схвалили остаточний варіант статті і мали погодитися на його публікацію.

Небезпеки. Якщо в роботі використовуються хімічні речовини, процедури або обладнання, які мають будь-які незвичайні ризики, властиві їх використання, автор повинен чітко вказати їх у рукописі.

Звітність досліджень за участю людей або тварин. При проведенні досліджень слід дотримуватися принципів біоетики. Відповідне схвалення, ліцензування або реєстрація повинні бути отримані до початку дослідження і надана докладна інформація (наприклад, Комітет з нагляду за інститутами, схвалення Комітету з етики досліджень або національні органи з ліцензування використання тварин).

За запитом редакторів автори повинні надати докази того, що повідомлене дослідження отримало відповідне схвалення і було проведено з дотриманням етичних норм (наприклад, копії ухвал, ліцензій, форм згоди учасників).

Дослідники не повинні, як правило, публікувати або розкривати індивідуальні дані, зібрані в ході дослідження, без спеціальної згоди людини (або його офіційного представника). Автори повинні надавати протоколи досліджень у редакцію за запитом (наприклад, для клінічних випробувань), щоб рецензенти і редактори могли порівняти звіт про дослідження з протоколом, щоб переконатися, що він був виконаний правильно і, що не пропущені відповідні деталі.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Всі автори повинні розкривати у своєму рукописі будь-який фінансовий чи інший суттєвий конфлікт інтересів, який може мати пояснення як вплив на результати або інтерпретацію їх рукопису. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Принципові помилки в опублікованих роботах. Коли автор виявляє значну помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, автор зобов'язаний негайно повідомити редактора або видавця журналу і співпрацювати з редактором, щоб відкликати або виправити статтю.

Відмова. Ні редакція, ні редакційна колегія не несуть відповідальності за висловлені авторами думки, погляди і зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів і помилки є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, представлені для рецензування та публікації в «Агроекологічному журналі», проходять подвійне сліпе рецензування на предмет автентичності, етичних питань і корисного вкладу. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі і будуть остаточними.

Заява про конфіденційність
Політика конфіденційності, конфіденційності та інформованої згоди

Автори і рецензенти. Рукописи повинні бути розглянуті з дотриманням конфіденційності авторів. Представляючи свої рукописи на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи і творчих зусиль, від яких може залежати їхня репутація та кар'єра. Права авторів можуть бути порушені при розголошенні конфіденційної інформації під час розгляду їх рукописів. Рецензенти також мають право на конфіденційність, яка повинна дотримуватися редактором. Конфіденційність може бути порушена, якщо передбачаються нечесність або шахрайство, але в іншому випадку необхідно дотримуватися.

Редактори не будуть передавати інформацію про рукопис (включаючи їх отримання, зміст, статус у процесі рецензування, критику з боку рецензентів або кінцевий підсумок) кому-небудь, крім авторів і рецензентів. Це включає в себе запити на використання матеріалів для судового розгляду.

Редактори повинні дати зрозуміти своїм рецензентам, що рукописи, надіслані на рецензування, є привілейованим повідомленням і є приватною власністю авторів. Тому рецензенти і співробітники редакції повинні поважати права авторів, не обговорювати публічно роботи авторів або не привласнювати їх ідеї до публікації рукопису. Рецензентам не повинно бути дозволено робити копії рукописи для своїх файлів, а також забороняється ділитися нею з іншими, крім як з дозволу редактора. Рецензенти повинні повернути або знищити копії рукописів після відправки рецензій. Редакція не повинна зберігати копії відхилених рукописів.

Висновки рецензента не повинні публікуватися без дозволу рецензента, автора і редактора. Розрізняються думки про те, чи повинні рецензенти залишатися анонімними. Авторам слід ознайомитися з інформацією для авторів журналу, в який вони вирішили відправити рукопис, щоб визначити, чи є рецензії анонімними. Якщо висновки не підписані, особистість рецензента не повинна розкриватися автору або кому-небудь ще без дозволу рецензентів. Деякі журнали публікують висновки рецензентів з рукописом. Така процедура не повинна бути прийнята без згоди авторів і рецензентів. Однак висновки рецензентів слід направляти іншим особам, які рецензують той ж рукопис, що допомагає рецензентам більш точно обґрунтувати висновки. Рецензенти також можуть бути повідомлені про рішення редактора прийняти або відхилити рукопис.

Політика захисту від плагіату

«Агроекологічний журнал» зобов'язується публікувати тільки оригінальні матеріали, тобто матеріали, які ніде не публікувалися і ніде не рецензуються.

«Агроекологічний журнал» використовує програмне забезпечення для виявлення випадків збігу і аналогічного тексту в представлених рукописах. Рукописи, в яких плагіат або текстові запозичення виявляються без посилання на першоджерело, відхиляються редакцією.

Плагіат перед публікацією. «Агроекологічний журнал» буде судити у будь-якому випадку плагіату по суті. Якщо плагіат буде виявлено редакторами, рецензентами або редакцією на будь-якому етапі до публікації рукопису – до або після прийняття, під час редагування або на етапі перевірки сторінки, ми сповістимо автора (ів), попросивши або переписати, або точно процитувати текст і привести вихідне джерело. Якщо плагіат поширений, тобто якщо щонайменше 25% початкового уявлення є плагіатом, стаття може бути відхилена, а установа / роботодавець автора повідомлена про це.

Політика перевірки на плагіат. Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на основі ступеня плагіату, присутнього в рукописи: якщо25% - плагіат - рукопис відхиляється без редакційної рецензії. Авторам рекомендується переглянути плагіатизовані частини рукопису і повторно подати її як свіжий рукопис.

Відсоток плагіату розраховується за допомогою програмного забезпечення, а також оцінюється вручну.

Плагіат після публікації. Якщо після публікації буде виявлено плагіат, журнал буде проводити розслідування. Якщо плагіат виявлено, редакція журналу зв'яжеться з авторським інститутом і фінансують агентствами. Папір, що містить плагіат, буде відзначений на кожній сторінці PDF. Залежно від ступеня плагіату, стаття також може бути офіційно відхилений. Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право на відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів і / або джерела. Дозвіл повинен бути розміщено біля підніжжя кожної фігури.

Self-Плагіат. Деякі автори написали кілька глав для декількох різних книг, які змінилися незначно. Кожен рукопис захищений авторським правом при публікації. Оскільки автор більше не володіє правами на ці слова, не слід їх розголошувати. Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що самоплагіат неетичний. Таким чином, автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без згоди власника авторських прав. Альтернатива включає використання цитат навколо коротких фраз своєї роботи і цитування відповідних посилань.