Редакційний штат

Головний редактор

ДРЕБОТ О.І., д-р екон. наук, проф., акад. НААН

Відповідальний секретар

ШУМИГАЙ І.В., канд. с.-г. наук, ст. досл.

БУДЗАНІВСЬКА І.Г., д-р біол. наук, проф. (Київ)

БУШТРУК М.В., канд. с.-г. наук, доцент (Біла Церква)

ВИСОЧАНСЬКА М.Я., д-р екон. наук, ст. досл. (Київ)

ВОВК Н.І., д-р с.-г. наук, проф. иїв)

ГУДКОВ І.М., д-р біол. наук, проф., акад. НААН (Київ)

ДЕМ’ЯНЮК О.С., д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН (Київ)

ДОБРЯК Д.С., д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НААН (Київ)

ЗАЙЦЕВ Ю.О., д-р екон. наук, проф. (Київ)

КОНІЩУК В.В., д-р біол. наук, проф. (Київ)

КОПІЙ Л.І., д-р с.-г. наук, проф. (Львів)

КОСТЕНКО С.О., д-р біол. наук, проф. (Київ)

ЛІСОВИЙ М.М., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)

МУДРАК О.В., д-р с.-г. наук, проф. (Вінниця)

 НАГОРНЮК О.М., канд. с.-г. наук, доцент (Київ)

ПАЛАПА Н.В., д-р с.-г. наук, старш. наук. співроб. (Київ)

ПАРФЕНЮК А.І., д-р біол. наук, проф. (Київ)

СИМОЧКО Л.Ю., канд. біол. наук, доцент (Ужгород)

СИЧОВ М.Ю., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)

ТАРАРІКО О.Г., д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН (Київ)

ТЕРТИЧНА О.В., д-р біол. наук, старш. наук. співроб. (Київ)

ТКАЧ Є.Д., д-р біол. наук, ст. досл. (Київ)

ФУРДИЧКО О.І., д-р екон. і с.-г. наук, проф., акад. НААН (Київ)

ЧОБОТЬКО Г.М., д-р біол. наук, проф. (Київ)

ШЕРСТОБОЄВА О.В., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)

ШЕРШУН М.Х., д-р екон. наук, доцент (Київ)

ШКУРАТОВ О.І., д-р екон. наук, проф. (Київ)

ЮХНОВСЬКИЙ В.Ю., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)

ВАЛАТ В., д-р педаг. наук, проф. (Республіка Польща)

ДУРСУН С., д-р філософії, проф. (Турція)

КОВАЛЬСЬКА А. д-р інжен.-техніч. наук., доцент (Республіка Польща)

КОЕЛЬО ПІНЕЙРО М. д-р філософії, проф. (Португалія)

СОБЧИК В., д-р с.-г. наук, проф. (Республіка Польща)

ЙОШІХІКО ОКАБЕд-р екон. наук, проф. (Японія)