Редакційний штат

Головний редактор

 • ФУРДИЧКО О.І., д-р екон. і с.-г. наук, проф., акад. НААН

Відповідальний секретар

 • ШУМИГАЙ І.В., канд. с.-г. наук

 

 • БУШТРУК М.В., канд. с.-г. наук, доцент (Біла Церква)
 • ВОВК Н.І., д-р с.-г. наук, проф. иїв)
 • ГУДКОВ І.М., д-р біол. наук, проф., акад. НААН (Київ)
 • ДЕМ’ЯНЮК О.С., д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН (Київ)
 • ДРЕБОТ О.І., д-р екон. наук, проф., акад. НААН (Київ)
 • ЄГОРОВА Т.М., д-р с.-г. наук, доцент (Київ)
 • КОНІЩУК В.В., д-р біол. наук, проф. (Київ)
 • КОПІЙ Л.І., д-р с.-г. наук, проф. (Львів)
 • КОСТЕНКО С.О., д-р біол. наук, проф. (Київ)
 • ЛІСОВИЙ М.М., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)
 • МУДРАК О.В., д-р с.-г. наук, проф. (Вінниця)
 • НАГОРНЮК О.М., канд. с.-г. наук, доцент (Київ)
 • ПАЛАПА Н.В., д-р с.-г. наук, старш. наук. співроб. (Київ)
 •  ПАРФЕНЮК А.І., д-р біол. наук, проф. (Київ)
 • СИМОЧКО Л.Ю., канд. біол. наук, доцент (Ужгород)
 • СИЧОВ М.Ю., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)
 • СОЛОМАХА В.А.д-р біол. наук, проф.(Київ)
 • ТАРАРІКО О.Г., д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН (Київ)
 • ТЕРТИЧНА О.В., д-р біол. наук, старш. наук. співроб. (Київ)
 • ТКАЧ Є.Д., канд. біол. наук, ст. досл. (Київ)
 • ЧОБОТЬКО Г.М., д-р біол. наук, проф. (Київ)
 • ШЕРСТОБОЄВА О.В., д-р с.-г. наук, проф. (Київ)
 • ШЕРШУН М.Х., д-р екон. наук, доцент (Київ)
 • ШКУРАТОВ О.І., д-р екон. наук, проф. (Київ)
 • ЮХНОВСЬКИЙ В.Ю., д-р с.-г. наук, проф.(Київ)
 • ВАЛАТ В., д-р педаг. наук, проф. (Республіка Польща)
 • СОБЧИК В., д-р с.-г. наук, проф. (Республіка Польща)
 • УРУШАДЗЕ Т.Ф., д-р біол. наук, проф. (Грузія)