Поточний номер

№ 1 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-02-29

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски

«Агроекологічний журнал» - український науково-теоретичний журнал, який включено до «Переліку наукових фахових видань України» Категорія Б, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії з сільськогосподарських та біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014 р.).

ISSN: 2077-4893 (print)

ISSN: 2077-4915 (online)

 

Сайт періодичного видання

Свідоцтво про реєстрацію: № 19820-9620 ПР від 29.03.2013 р.

Вид видання: журнал

Тип видання: наукове

Сфера розповсюдження: міжнародний

Рік заснування: 2001

Періодичність: щоквартально, обсягом до 200 сторінок

Тираж: 250 екз.

Веб-сторінка: http://journalagroeco.org.ua

 

Засновник(и) 

Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»

 

Видавець

Установа-видавець: Інститут агроекології і природокористування НААН

Адреса редакції: вул. Метрологічна, 12

Київ-143

03143

Тел.: (044)522-60-62

Електронна пошта: agroecojournal@ukr.net

 

Проблематика 

Agroecological journal публікує результати оригінальних наукових досліджень, огляди з актуальних проблем екології, раціонального природокористування й охорони навколишнього природного середовища, агроекологічного моніторингу, родючості й охорони ґрунтів, біорізноманіття і біобезпеки екосистем тощо; наукові пошуки українських учених у різних галузях сільського господарства, лісових та водних екосистем; дискусійні статті; рецензії на нові книги; наукову хроніку. У журналі також публікуються результати фундаментальних і прикладних досліджень з питань агроекології, радіології, загальної та ґрунтової мікробіології, теоретичних та прикладних аспектів вірусології, біогеохімії, переробки та зберігання сільськогосподарської сировини. Без урахування таксонів, екологічних та географічних обмежень журнал приймає емпіричні дослідження, звіти щодо випадків та якісні дослідження широкого кола тем у цих сферах.

Видання складається з розділів: Експериментальні праці, Методи, Огляди літератури, Історія науки, Рецензії, Ювілеї і Дати, Хроніка.

 

Заявлені тематичні розділи журналу не обмежують авторів у виборі теми публікації, оскільки за наявності цікавого, актуального матеріалу рубрикація може бути розширена. До того ж, представлений до публікації матеріал може мати найрізноманітніший характер: від постановки проблемних теоретичних питань, пропозицій розробки нових напрямів у екології до аналізу результатів конкретних біологічних досліджень, а також торкатися інших проблем у сільськогосподарській галузі.

 Мови видання: українська, англійська.

Всі публікації перевіряються на плагіат програмою Аntiplagiarism.net .

 Журнал індексується в:

  • Research Bib Journal Database
  • Index Copernicus
  • Googlе Scholar
  • Ulrich’s Periodicals Directory

Електронна версія статей журналу розміщується на порталах Google Scholarта на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.