Агроекологічний журнал

Головний редактор: О.І. Фурдичко
Відповідальний секретар: І.В. Шумигай

Цілі і область застосування. Агроекологічний журнал публікує рецензовані оригінальні дослідницькі та оглядові статті з усіх аспектів різноманітності в біології та екології від індивідуума до рівня екосистеми. Ми публікуємо статті, що стосуються біорізноманіття, екології населення, еволюційної біології, екологічної генетики, спільнот багатьох видів, природоохоронної біології, теоретичних моделей, агроекологічних досліджень і управління біоресурсами. Приймаються як польові дослідження, так і лабораторні експерименти, а також дослідження природних і антропогенно-трансформованих екосистем, міських ландшафтів і агроекосистем. Авторам пропонується надавати свої ідеї і вносити у розуміння екологічні та біологічні механізми у біосистемах. Різноманітність біосистеми фокусується на дослідженнях хорошої якості, звітності науково-обґрунтованих спостережень і обґрунтованих висновків, які доводять нову і важливу інформацію до відома ширшого міжнародного наукового співтовариства. До журналу приймаються наукові статті, які відповідають таким спеціальностям:

  • 101 Екологія;
  • 201 Агрономія;
  • 091 Біологія;
  • 051 Економіка;
  • 205 Лісове господарство;
  • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва.

Засновники: Інститут агроекології і природокористування НААН; Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація агроекологів України»

Свідоцтво про реєстрацію: № 23578-13418 ПР, 9/27/2018

Періодичність видання – 4 рази на рік.

Статті публікуються англійською, українською, російською мовами.

Науково-періодичне видання «Агроекологічний журнал» входить до Категорії Б наукових фахових видань України за профілем таких наук:

  • Сільськогосподарські (17.03.2020) – наказ
  • Біологічні (17.03.2020) – наказ
  • Економічні (17.03.2020) – наказ


Зображення домашньої сторінки журналу