DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2018.148069

Сортовий асортимент сої для органічного виробництва

Юрій Вікторович Терновий, Інна Миколаївна Городиська, Артем Олександрович Чуб, Лариса Борисівна Плаксюк

Анотація


Дослідженнями Сквирської дослідної станції органічного виробництва ІАП НААН доведено можливість вирощування сої за органічними технологіями. Досліджено та визначено найперспективніші для органічного виробництва та насінництва сорти сої вітчизняної і зарубіжної селекції в умовах лісостепової зони України. Обґрунтовано оптимальні строки висіву насіння сої в умовах лісостепової зони України. Встановлено, що на інтенсивність забур’янення посівів впливали строки сівби та погодні умови. Доведено, що особливостями органічного насінництва сої є безпосереднє застосування органічних технологій обробітку ґрунту та використання стійких до ураження хворобами і шкідниками органічно сертифікованих сортів сої. Найперспективнішими для органічного виробництва та насінництва, зважаючи на відсутність ураження хворобами, високу конкурентну здатність щодо бур’янів та відносно високу врожайність, визнано сорти сої Лісабон, Кордоба, Кент.


Ключові слова


соя; органічне виробництво; органічне насіння; сортовивчення; сертифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Drinkwater, L.E. (2009). Ecological knowleage: foundation for sustainable organic agriculture. Ined. C. Francis. Organicfarming: Theecologicalsystem. ASA-CSSA-SSSA [in English].

Mugabo, J., Tollens, E., Chianu, J., Obi, A., & Vanlauwe, B. (2014). Resource Use Efficiency in Soybean Production in Rwanda. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(6), 116–122 [in English].

Babych, A.O., & Baby′ch-Poberezhna, A.A. (2011). Selekciya, vyrobnycztvo, torgivlya i vykorystannya soyi u sviti [Selection, production, trade and use of soybeans in the world]. Kyiv: Agrarna nauka [in Ukrainian].

Mirzoyeva, T.V., & Logvyn, I.M. (2013). Innovacijni napryamy rozvytku vyrobnycztva soyi [Innovative trends in the development of soybean production]. Naukovyj visnyk Nacionalnogo universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny — Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 181 (2), 242–247 [in Ukrainian].

Chexova, I.V., & Chexov, S.A. (2014). Osnovni tendenciyi rozvytku rynku olijnyx kultur v Ukrayini [Main tendencies of the market of oilseeds in Ukraine]. Produktyvnist agropromyslovogo vyrobnycztva — Productivity of agro-industrial production, 25, 71–78 [in Ukrainian].

Il’chuk, M.M., Konoval, I.A., & Kolos, Z.V. (2014). Vyrobnytstvo soyi v Ukrayini ta yoho resursne zabezpechennya na perspektyvu [Soybean production in Ukraine and its resource support for the future]. Bioresursy i pryrodokorystuvannya — Bioresources and nature use, 6, 1–2, 131–137 [in Ukrainian].

Roslynnytstvo Ukrainy. Statystychnyi zbirnyk, 2017 [Crop production of Ukraine. Statistical yearbook, 2017]. (2018). Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny [in Ukrainian].

Plaksyuk, L.B., Vdovychenko, A.V., & Ternovyj, Yu.V. (2017). Ocinka gerbologichnoyi sytuaciyi na posivax soyi u perexidnomu periodi do organichnogo zemlerobstva v umovax zminy klimatu [Assessment of the herbological situation on soybean crops in the transitional period to organic farming under conditions of climate change]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced natural resources, 1, 123–127 [in Ukrainian].

Minkova, O.G., Sakalo, V.M., & Gorb, O.O. (2016). Markuvannya ta sertyfikaciya organichnoyi produkciyi [Marking and Certification of Organic Products]. Aktualni problemy ekonomiky — Current Problems of Economics, 2, 126–135 [in Ukrainian].

Hadzalo, Ya.M., & Kamins’kyy, V.F. (Eds.). (2016). Naukovi osnovy vyrobnytstva orhanichnoyi produktsiyi v Ukrayini [Scientific basis of organic production in Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Babych, A.A., Nyemtsov, A.V., & Petrychenko, V.F. (2000). Naukovi osnovy suchasnykh tekhnolohii vyroshchuvannia soi na nasinnia v umovakh Lisostepu Ukrainy [Scientific bases of modern technologies of soybean cultivation for seeds in the conditions of the forest-steppe of Ukraine]. Zbirnyk naukovyk hprats’ Vinnyts’koho DAU — Collection of scientific works of Vinnytsia State Veterinary Academy, 7, 10–13 [in Ukrainian].

Vereshchagin, L.N. (2001). Vrediteli i bolezni zernovyh kolosovyh kul’tur [Pests and diseases of cereal crops]. Kyiv: YUnivest Marketing [in Ukrainian].

Rudenko, V.M. (2012). Matematychna statystyka: navchalnyj posibnyk [Mathematical statistics: a manual]. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury [in Ukrainian].

Parfeniuk, A.I. (2017). Sort roslin yak chinnik biologichnoyii bezpeki v agrotsenozi [Plant varieties as a factor in biosafety agrocenoses]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Ahroecological journal, 2, 155–163 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Drinkwater L.E. Ecological knowleage: foundation for sustainable organic agriculture / L.E. Drink-water // Organicfarming: Theecological system. ASA-CSSA-SSSA, 2009. — Р. 19–47.

Resource Use Efficiency in Soybean Production in Rwanda / J. Mugabo, E. Tollens, J. Chianu et al. // Journal of Economics and Sustainable Development. — 2014. — Vol. 5. — No. 6. — Р. 116–122.

Бабич А.О. Селекція, виробництво, торгівля і використання сої у світі / А.О. Бабич, А.А. Бабич-Побережна. — К.: Аграрна наука, 2011. — 548 с.

Мірзоєва Т.В. Інноваційні напрями розвитку виробництва сої / Т.В. Мірзоєва, І.М. Логвин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. — 2013. — No 181 (2). — С. 242–247. — (Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес).

Чехова І.В. Основні тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні / І.В. Чехова, С.А. Чехов // Продуктивність агропромислового виробництва. — 2014. — No 25. — С. 71–78. — (Серія: Економічні науки).

Ільчук М.М. Виробництво сої в Україні та його ресурсне забезпечення на перспективу / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, З.В. Колос // Біоресурси і природокористування. — 2014. — Т. 6, No 1–2. — С. 131–137.

Рослинництво України: Статистичний збірник, 2017. — К.: Державна служба статистики України, 2018. — 222 с.

Плаксюк Л.Б. Оцінка гербологічної ситуації на посівах сої у перехідному періоді до органічного землеробства в умовах зміни клімату / Л.Б. Плаксюк, А.В. Вдовиченко, Ю.В. Терновий // Збалансоване природокористування. — 2017. — No 1. — С. 123–127.

Мінькова О.Г. Маркування та сертифікація органічної продукції / О.Г. Мінькова, В.М. Сакало, О.О. Горб // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — No 2. — С. 126–135.

Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні / за ред. Я.М. Гадзала, В.Ф. Камінського. — К.: Аграрна наука, 2016. — 592 с.

Бабич А.А. Наукові основи сучасних технологій вирощування сої на насіння в умовах Лісостепу України / А.А. Бабич, А.В. Нємцов, В.Ф. Петриченко // Збірник наукових праць Вінницького ДАУ. — 2000. — Вип. 7. — С. 10–13.

Верещагин Л.Н. Вредители и болезни зерновых колосовых культур / Л.Н. Верещагин. — К.: Юнивест Маркетинг, 2001. — 128 с.

Руденко В.М. Математична статистика: навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 304 с.

Парфенюк А.І. Сорт рослин як чинник біологічної безпеки в агроценозі / А.І. Парфенюк // Агроекологічний журнал. — 2017. — No 2. — С. 155–163.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter