DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2018.157921

Ефективність листкового підживлення цукрових буряків на темно-сірих опідзолених ґрунтах Західного Лісостепу

Марія Львівна Тирусь

Анотація


Встановлено, що в умовах Західного Лісостепу України на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових ґрунтах способи основного обробітку ґрунту не мали істотного впливу на динаміку наростання маси рослин цукрових буряків. Листкове підживлення сприяло наростанню маси коренеплоду та асиміляційної поверхні листя. Оптимальним є застосування суміші карбамід N4,62 + сульфат магнію Mg1,67 + мікродобриво Кристалон, що забезпечило найбільшу масу коренеплоду станом на 15 липня — 133–126 г, 15 серпня — 239–233, 15 вересня — 291–299, на момент збирання врожаю — 312–303 г та гички: 221–205, 258–240, 204–203, 178–176 г відповідно.


Ключові слова


цукрові буряки; листкове підживлення; мікродобрива; сульфат магнію; карбамід; урожайність; цукристість

Повний текст:

PDF

Посилання


Sinchenko, V.M., Tsvei, Ya.P., & Pyrkin, V.I. (2013). Vymohy bioadaptyvnoi tekhnolohii vyrobnytstva tsukrovykh buriakiv do osnovnoho obrobitku gruntu [Requirements of bioadaptive technology of sugar beet production to basic soil cultivation]. Tsukrovi buriaky — Sugar beets, 4, 5–10 [in Ukrainian].

Nadykto, V., & Horda, O. (2017). Oranka: mify ta realii [Plowing: myths and realities]. Ahrobiznes sohodni — Agribusiness today, 3, 102–106 [in Ukrainian].

Voitiuk, P.O., & Kostenko, K.M. (2008). Osnovnyi obrobitok gruntu ta yoho vplyv na produktyvnist tsukrovykh buriakiv [Basic soil cultivation and its impact on sugar beet productivity]. Ahronom — Agronomist, 1, 68–74 [in Ukrainian].

Sytnyk, V.P., & Medvediev, V.V. (2007). Obrobitok hruntiv v Ukraini: pluzhnyi, minimalnyi, nulovyi? [Soil cultivation in Ukraine: plow, minimum, zero?]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 2, 5–12 [in Ukrainian].

Medvediev, V.V., Bulyhin, S.Yu., & Bulyhina, M.E. (2017). Suchasni systemy zemlerobstva i problemy obrobitku hruntu. [Modern agricultural systems and problems of soil cultivation]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecology journal, 2, 127–134 [in Ukrainian].

Hlevaskyi, I.V. (1991). Buriakivnytstvo [Beetroot]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P., Panasenko, V.M., & Naumenko, A.S. (2015). Osoblyvosti zabezpechennia mikroelementamy hruntiv Ukrainy [Features of providing microelements of soils of Ukraine]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecology journal, 4, 63–69 [in Ukrainian].

Karpuk, L.M. (2015). Dynamika narostannia syroi biomasy hibrydiv tsukrovykh buriakiv zalezhno vid pozakorenevoho pidzhyvlennia [Dynamics of growth of raw biomass of sugar beet hybrids depending on foliar nutrition]. Naukovi pratsi Instytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv –Scientific works of the Institute of Bioenergetic Cultures and Sugar Beet, 23, 34–39 [in Ukrainian].

Lykhochvor, V.V. (2014). Zbalansovane zhyvlennia tsukrovykh buriakiv [Balanced nutrition of sugar beet]. Ahrobiznes sohodni — Agribusiness today, 2. Retrieved from http://agrobusiness.com.ua [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вимоги біоадаптивної технології виробництва цукрових буряків до основного обробітку ґрунту / В.М. Сінченко, Я.П. Цвей, В.І. Пиркін та ін. // Цукрові буряки. — 2013. — No 4. — С. 5–10.

Надикто В. Оранка: міфи та реалії / В. Надикто, О. Горда // Агробізнес сьогодні. — 2017. — No 3. — С. 102–106.

Войтюк П.О. Основний обробіток ґрунту та його вплив на продуктивність цукрових буряків / П.О. Войтюк, К.М. Костенко // Агроном. — 2008. — No 1. — С. 68–74.

Ситник В.П. Обробіток ґрунтів в Україні: плужний, мінімальний, нульовий? / В.П. Ситник, В.В. Медведєв // Вісник аграрної науки. — 2007. — No 2. — С. 5–12.

Медведєв В.В. Сучасні системи землеробства і проблеми обробітку ґрунту / В.В. Медведєв, С.Ю. Булигін, М.Е. Булигіна // Агроекологічний журнал. — 2017. — No 2. — С. 127–134.

Глеваський І.В. Буряківництво / І.В. Глеваський. — К.: Вища школа, 1991. — 316 с.

Особливості забезпечення мікроелементами ґрунтів України / І.П. Яцук, В.М. Панасенко, А.С. Науменко та ін. // Агроекологічний журнал. — 2015. — No 4. — С. 63–69.

Карпук Л.М. Динаміка наростання сирої біомаси гібридів цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення / Л.М. Карпук // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. — Вип. 23. — К.: ФОП Корзун Д.Ю., 2015. — С. 34–39.

Лихочвор В.В. Збалансоване живлення цукрових буряків [Електронний ресурс] / В.В. Лихочвор, С.С. Костючко // Агробізнес сьогодні. — 2014. — No 12 (283). — Режим доступу: http://agrobusiness.com.uaПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter