DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2018.160553

Продуктивність пшениці озимої в умовах Полісся за впливу осаду стічних вод

Володимир Іванович Дубовий, Марьяна Германівна Табакаєва

Анотація


Узагальнено результати досліджень ефективності використання альтернативного виду добрива — осаду стічних вод (ОСВ) комунальних очисних підприємств. Встановлено, що ОСВ має високі агрохімічні властивості і може використовуватися як органо-мінеральне добриво для підвищення врожайності рослин пшениці озимої в польових умовах. Доведено, що внесення аміачної селітри у дозі 100 кг/га порівняно із найвищою в досліді дозою внесення ОСВ — 10 т/га сприяє отриманню майже однакового рівня врожайності пшениці озимої. Обґрунтовано, що ОСВ може розглядатися як альтернатива мінеральним добривам, особливо аміачній селітрі, виробництво якої становить загрозу екології довкілля.


Ключові слова


осад стічних вод; пшениця озима; урожайність; польові умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Bortnik, A. Bortnik, Т., Kovalchuk, N. (2012). Zastosuvannia suchasnykh netradytsiinykh orhanichnykh dobryv dlia pidvyshchennia bioproduktyvnosti gruntiv na radioaktyvno zabrudnenykh terytoriiakh [Application of modern non-traditional organic fertilizers for increasing the bioproductivity of soils in radioactively contaminated areas]. Biolohichni systemy — Biological systems, 4, 3, 247–251 [in Ukrainian].

Pokrovskaia, S., Kasatikov, V. (1987). Ispolzovanie osadka gorodskih stochnyh vod v selskom xozyajstve [Using urban sewage sludge in agriculture]. Мoskva: VNIITEI agroprom [in Russian].

Turovskii, I. (1988). Obrabotka osadkov stochnyh vod [Processing sewage sludge]. Мoskva: Stroiizdat [in Russian].

Dyshliuk, V. (2004). Ahroekolohichnyi stan i riven rodiuchosti temno-kashtanovoho hruntu v pisliadii okulturennia osadamy stichnykh vod miskykh ochysnykh sporud [Agroecological state and fertility level of dark chestnut soil under the aftereffect of cultivation with sewage sludge of urban waste treatment plants]. Visnyk KhNAU — Reporter of KhNAU, 6, 326–333 [in Ukrainian].

Nezdoiminov, V., Chernyshova, О.А. (2012). Ispolzovanie osadkov stochnyh vod dlya vyrashhivaniya selskohozyajstvennyh kultur v usloviyah Doneckogo regiona [Using urban sewage sludge for cultivation of agricultural crops in the context of Donetsk region]. Visnyk Donbaskoi natsionalnoi akademii budivnytstva i arkhitektury — Reporter of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, 3, 95, 56–64 [in Ukrainian].

Kellya, J.J., Haggblomb, М., Tate, R.L. (1999). Effects of the land application of sewage sludge on soil heavy [Vplyvy stichnykh vod na vazhki hrunty]. Soil Biology and Biochemistry, 31, 1467–1470 [in England].

Okun, D., Pongis, G. (1977). Sbor y udalenye stochnykh vod v naselennykh punktakh [Collection and removal of sewage in settlements]. Мoskva: Medicine [in Russian].

Kramariov, S. (2013). Ekolohichne obhruntuvannia zastosuvannia orhano-mineralnykh dobryv, otrymanykh z osadiv miskykh stichnykh vod [Ecological substantiation of the use of organo-mineral fertilizers obtained from urban sewage sludge]. Ahroekolohinyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 70–73 [in Ukrainian].

Dyshliuk, V. ( 2012). Radiolohichna otsinka osadiv stichnykh vod i produktiv yikh pererobky [Radiological assessment of sewage sludge and products of their processing ]. Ahroekolohinyi zhurnal — Agroecological journal, 3, 31–34 [in Ukrainian].

Evilevich, A., Evilevich, M. (1988). Utilizaciya osadkov stochnych vod [Utilization of sewage sludge]. Leningrad: Stroiizdat, Leningrad department [in Russian].

Moiseichenko, V., Yeschenko, V. (1994). Osnovy naukovykh doslidzhen v ahronomii [Fundamentals of scientific research in agronomy]. Kyiv: Vyscha shkola [in Ukrainian].

Okhrana prirody. Pochvy. Metody otbora i podgotovki prob dlia khimicheskogo, bakteriologicheskogo, gelmintologicheskogo analiza [Nature preservation. Soils. Methods of selection and preparation of samples for chemical, bacteriological and helminthological analysin Introduced 1986-01-01]. (2008). GOST 17.4.4.02-84 from 01th January 1986. Мoskva: Standartinform [in Russian].

Dubovyi, V., Tabakaieva, M. (2013). Vplyv osadu ochisnih sporud kanalіzacії na osnovnі fenotipіchnі pokazniki roslin pshenicі [Impact of sewage sludge from waste treatments plants on the main phenotypic indicators of wheat plants]. Ahrobiolohiia: Zb. nauk. pr. Bilotserkivskoho nats. ahr. universytetu — Agricultural biology: Collection of scientific papers of Bila Tserkva National Agrarian University, 11, 104, 177–180 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бортнік А.М. Застосування сучасних нетрадиційних органічних добрив для підвищення біопродуктивності ґрунтів на радіоактивно забруднених територіях / А.М. Бортнік, Т.П. Бортнік, Н.С. Ковальчук // Біологічні системи. — 2012. — Т. 4, No 3. — С. 247–251.

Покровская С.Ф. Использование осадка городских сточных вод в сельском хозяйстве / С.Ф. Покровская, В.А. Касатиков. — М.: ВНИИТЭИ агропром, 1987. — 60 с.

Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод / И.С. Туровский. — М.: Стройиздат, 1988. — 256 с.

Дишлюк В.Є. Агроекологічний стан і рівень родючості темно-каштанового ґрунту в післядії окультурення осадами стічних вод міських очисних споруд / В.Є. Дишлюк // Вісник ХНАУ. — 2004. — No 6. — С. 326–333.

Нездойминов В.И. Использование осадков городских сточных вод для выращивания сельскохозяйственных культур в условиях Донецкого региона / В.И. Нездойминов, О.А. Чернышева // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2012. — Вип. 3 (95). — С. 56–64.

Kellya J.J. Effects of the land application of sewage sludge on soil heavy / J.J. Kellya, M. Haggblomb, R.L. Tate // Soil Biology and Biochemistry. — 1999. — No. 31. — Р. 1467–1470.

Окун Д.А. Сбор и удаление сточных вод в населенных пунктах / Д.А. Окун, Дж. Понгис. — М.: Медицина, 1977. — 328 с.

Крамарьов С.М. Екологічне обґрунтування застосування органо-мінеральних добрив, отриманих з осадів міських стічних вод / С.М. Крамарьов // Агроекологічний журнал. — 2013. — No 4. — С. 70–73.

Дишлюк В.Є. Радіологічна оцінка осадів стічних вод і продуктів їх переробки / В.Є. Дишлюк // Агроекологіний журнал. — 2012. — No 3. — С. 31–34.

Евилевич А.З. Утилизация осадков сточных вод / А.З. Евилевич, М.А. Евилевич. — Л.: Стройиздат, Ленинградское отделение, 1988. — 248 с.

Мойсейченко В.Ф. Основи наукових досліджень в агрономії / В.Ф. Мойсейченко, В.О. Єщенко. — К.: Вища шк., 1994. — 346 с.

Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа: ГОСТ 17.4.4.02-84. — [Введ. 1986-01-01]. — М.: Стандартинформ, 2008. — 8 с.

Дубовий В.І. Вплив осаду очисних споруд каналізації на основні фенотипічні показники рослин пшениці / В.І. Дубовий, М.Г. Табакаєва // Агробіологія: Зб. наук. пр. Білоцерківського нац. агр. університету. — 2013. — No 11 (104). — С. 177–180.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter