DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163240

Екосозологічне значення природного заповідника «Медобори»

Василь Васильович Коніщук, Орест Борисович Ходинь

Анотація


Систематизовано та проаналізовано матеріали щодо раритетного біотичного ландшафтного різноманіття природного заповідника «Медобори». За літературними, статистичними, звітними даними із майже 1000 видів вищих судинних рослин 41 включено у Червону книгу України, 8 — у Додатки Бернської конвенції, 5 — у Червоний список Міжнародного союзу охорони природи, 6 — у Європейський Червоний список; 4 фітоугруповання занесено до Зеленої книги України; 6 видів і 1 форма водоростей водойм є рідкісними для флори України; 4 види — гриби, 68 видів фауни охороняється згідно із Червоною книгою України. Заповідник є елементом (ядром) Смарагдової екомережі в структурі Пан’європейської. Найціннішими природно-територіальними комплексами є ліси, лучно-степові ділянки, кам’янисті відслонення на товтрах. Встановлено негативний вплив сильватизації (експансії не аборигенних, адвентивних деревних, чагарникових видів рослин) на природні екосистеми в умовах резерватогенних сукцесій як у минулому, так і в сучасний період. Обґрунтовано пріоритетні напрями збереження раритетного біотичного ландшафтного різноманіття лісів, лучно-степових, водноболотних і скельних ценозів.


Ключові слова


рідкісні види флори і фауни; Червона, Зелена книги України; Бернська конвенція; екомережа; Подільські товтри; Тернопільська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Proekt orhanizacii terytorii pryrodnoho zapovidnyka «Medobory» ta okhorony yoho pryrodnykh kompleksiv [The project of organization of the territory of the natural reserve «Medobory» and protection of its natural complexes]. (2004). Lviv [in Ukrainian].

Sheliah-Sosonko, Yu.R. (Ed.). (1987). Perspektivnaia set zapovednykh obiektov Ukrainy [Perspective Network of Protected Objects of Ukraine]. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian].

Oficiinyi sait pryrodnoho zapovidnyka «Medobory» [Official site of the Medobory Nature Reserve]. medobory-reserve.te.ua. Retrieved from http://www.medobory-reserve.te.ua

Szafer, W. (1910). Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich [Geobotanical relations of Medobory Galytski]. Rozpr. wydz. mat.-pryr. Pol. Akad. Umiej, Ser. III, 10, B, 63–172 [in Poland].

Oliiar, H.I. (Ed.) (2018). Litopys pryrody pryrodnoho zapovidnyka «Medobory» [Chronicle of the Nature of the Medobory Nature Reserve]. Hrymailiv [in Ukrainian].

Onyshchenko, V.A., Oliiar, H.I. (2012). Pryrodnyi zapovidnyk «Medobory» [Natural Reserve «Medobory»]. Fitoriznomanittia zapovidnykiv i nacionalnykh pryrodnykh parkiv Ukrainy [Phytodiversity of Nature Reserves and National Natural Parks of Ukraine]. (Part. 1). Kyiv: Fitosociocentr [in Ukrainian].

Herasimova (Burova), O.V., Lilitskaia, H.H., Tsarenko, P.M. (2009). Vodorosli vodoemov pryrodnoho zapovednika «Medobory» (Ukraina) [Algae of the water bodies of the Medobory natural reserve (Ukraine)]. Alholohia — Algology, 19, 4, 349–361 [in Russian].

Kompleksnyi atlas Ukrainy [Complex atlas of Ukraine]. (2005). Kyiv: DNVP «Kartohrafia» [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrainy» [Law of Ukraine «On the Nature Reserve Fund of Ukraine»]. (n.d.) zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12

Didukh, Ya. (Ed.). (2009). Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit [Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom]. Kyiv: Globalkonsaltyng [in Ukrainian].

Akimov, I. (Ed.). (2009). Chervona knyha Ukrainy. Tvarynnyi svit [Red Data Book of Ukraine. Animal Kingdom]. Kyiv: Globalkonsaltyng [in Ukrainian].

Didukh, Ya. (Ed.). (2009). Zelena knyha Ukrainy [Green Data Book of Ukraine]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Проект організації території природного заповідника «Медобори» та охорони його природних комплексів. — Львів, 2004. — 917 с.

Перспективная сеть заповедных объектов Украины / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонко. — К.: Наукова думка, 1987. — 292 с.

Офіційний сайт природного заповідника «Медобори» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.medobory-reserve.te.ua

Szafer W. Geo-botaniczne stosunki Miodoborów galicyjskich / W. Szafer // Rozpr. wydz. mat.-pryr. Pol. Akad. Umiej. — Kraków, 1910. — S. 63–172. — (Ser. III, 10, B).

Літопис природи природного заповідника «Медобори»: кн. No 25 / керівник Г.І. Оліяр. — Гримайлів, 2018. — 462 с.

Онищенко В.А. Природний заповідник «Медобори» / В.А. Онищенко, Г.І. Оліяр // Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. — Ч. 1. — К.: Фітосоціоцентр, 2012. — С. 254–276.

Герасимова (Бурова) О.В. Водоросли водоемов природного заповедника «Медоборы» (Украина) / О.В. Герасимова (Бурова), Г.Г. Лилицкая, П.М. Царенко // Альгология. — 2009. — Т. 19, No 4. — С. 349–361.

Комплексний атлас України. — К.: ДНВП «Картографія», 2005. — 96 с.

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12

Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 912 с.

Червона книга України. Тваринний світ / За ред. І.А. Акімова. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 600 с.

Зелена книга України / Під ред. Я.П. Дідуха. — К.: Альтерпрес, 2009. — 448 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter