DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163246

Моделювання міграції екотоксикантів у компонентах агроекосистем

Володимир Михайлович Войціцький, Світлана Володимирівна Хижняк, В’ячеслав Володимирович Данчук, Світлана Вікторівна Мідик, Валерій Олександрович Ушкалов

Анотація


Розглянуто основні шляхи міграції екотоксикантів у агроекосистемах та запропоновано блок-схему для їх опису. Акцентується увага на шляхах позакореневого та кореневого накопичення екотоксикантів рослинами, а також надходження екотоксикантів до агроекосистем з поливною водою за зрошувального землеробства. Для опису міграційних шляхів екотоксикантів у агроекосистемі запропоновано метод камерних моделей. Міграція речовин між камерами визначається коефіцієнтами переходу. Наведений підхід, спираючись на результати експериментальних досліджень, є адекватним щодо оцінки екологічної небезпеки екотоксикантів для агроекосистем.


Ключові слова


екотоксиканти; шляхи міграції; агроекосистема; камерні моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Musienko, M.M., Serebryakov, V.V., Brayon, O.V. (2002). Ekologiya. Ohorona prirodi: slovnik-dovidnik [Ecology. Nature Conservation: Dictionary-Directory]. Kyiv: Znannya [in Ukrainian].

Haichenko, V.A, Chaika, V.M. (2017). Ekolohiia. Korotkyi tlumachnyi slovnyk [Ecology. Short explanatory dictionary]. Kyiv: Komprynt [in Ukrainian].

Khyzhnyak, S.V., Polishchuk, S.V., Samkova, O.P., Konopol’skiy, O.P., Voitsitskiy, V.M. (2017). Еkotoksikologichna otcinka suchasnih gerbitsidiv za ih vplivom na mezofaunu hruntu [Ecotoxicity evaluation of modern herbicides by their effect on the soil mesofauna]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 4, 100–106 [in Ukrainian].

Kutlakhmedov, Yu.O., Korogodin, V.I., Koltover, V.K. (2003). Osnovi radioekologiyi: navchalniy posibnik [Fundamentals of Radioecology: Textbook]. Kyiv: Vyshсha shkola [in Ukrainian].

Kutlakhmedov, Ju.O., Voitsitskiy, V.M., Khyzhnyak, S.V. (2011). Radiobiologhija [Radiobiology]. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet» [in Ukrainian].

Khyzhnyak, S.V., Voitsitskiy, V.M., Danchuk, V.V., Midyk, S.V., Laposha, O.A., Ushkalov, V.О. (2018). Shlyahi migratsiyi stiykih pestitsidiv trofichnimi lantsyugami nazemnih i vodnih ekosistem [Pathways of migration persistent pesticides through chains of terrestrial and aquatic ecosystems]. Bioresursy i pryrodokorystuvannya — Bioresources and nature use, 10 (1–2), 36–43 [in Ukrainian].

Kutlakhmedov, Yu.A., Matveevа, I.V., Petrusenko, V.P., Rodina, V.V. (2013). Radioekologіya. Kamernі modelі [Radioecology. Box-models]. Kyiv: Knyzhkove vydavnycztvo NAU [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Мусієнко М.М. Екологія. Охорона природи: словник-довідник / М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, О.В. Брайон. — К.: Знання, 2002. — 543 с.

Гайченко В.А. Екологія. Короткий тлумачний словник / В.А. Гайченко, В.М. Чайка. — К.: Компринт, 2017. — 238 с.

Екотоксикологічна оцінка сучасних гербіцидів за їх впливом на мезофауну ґрунту / С.В. Хижняк, С.В. Поліщук, О.П. Самкова та ін. // Агроекологічний журнал. — 2017. — No 4. — С. 100–106.

Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології: навчальний посібник / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер. — К.: Вища школа, 2003. — 319 с.

Кутлахмедов Ю.О. Радіобіологія: підручник / Ю.О. Кутлахмедов, В.М. Войціцький, С.В. Хижняк. — К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. — 543 с.

Шляхи міграції стійких пестицидів трофічними ланцюгами наземних і водних екосистем / С.В. Хижняк, В.М. Войціцький, В.В. Данчук та ін. // Біоресурси і природокористування. — 2018. — Т. 10, No 1–2. — С. 36–43.

Кутлахмедов Ю.О. Радіоекологія. Камерні моделі / Ю.О. Кутлахмедов, В.П. Петрусенко, В.В. Родіна. — К.: Книжкове видавництво НАУ, 2013. — 84 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter