DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163250

Накопичення 137Cs у рослинах трав’яно-чагарничкового ярусу в умовах вологих суборів Українського Полісся

Вікторія Вікторівна Мельник, Тетяна Володимирівна Курбет, Ірина Костянтинівна Швиденко

Анотація


Досліджено радіоактивне забруднення рослин трав’яно-чагарничкового ярусу соснових насаджень в умовах вологих суборів лісів Українського Полісся. Щільність радіоактивного забруднення ґрунту постійних пробних площ варіює у межах 148–440 кБк/м2. Виявлено значні коливання величин питомої активності 137Cs для всіх досліджуваних видів — від 6166 до 171862 Бк/кг. Максимальний уміст 137Cs спостерігався у наземній фітомасі орляка звичайного, а мінімальний — у буяхів. Показники інтенсивності надходження 137Cs у наземну фітомасу трав’яно-чагарничкового ярусу досліджуваних видів варіювали у широких межах: коефіцієнт накопичення — 0,8–58,6, коефіцієнт переходу — 17–574 м2·кг–1·10–3. За результатами однофакторного дисперсійного аналізу рослини трав’яно-чагарничкового покриву за здатністю до акумуляції 137Cs були віднесені до шести груп. За інтенсивністю накопичення 137Cs у вологих суборах рослини розподілилися у такому ранжируваному ряді: орляк звичайний > перестріч лучний > верес звичайний > чорниця > молінія блакитна > брусниця > багно болотне > буяхи. Значення концентрації 137Cs у видах трав’яно-чагарничкового покриву мають тісний лінійний зв’язок з величиною щільності радіоактивного забруднення ґрунту.


Ключові слова


радіонуклід; 137Cs; радіоактивне забруднення; питома активність; коефіцієнт переходу; наземна фітомаса

Повний текст:

PDF

Посилання


Krasnov, V.P. (1998). Radioekologiya lisiv Polissya Ukrayiny [Radioecology of forest Polissyf Ukraine]. Zhytomyr: Volyn [in Ukrainian].

Krasnov, V.P., Orlov, A.A. & Buzun, V.O. et al. (2007). Prikladnaya radioekologiya lesa: monografiya [Applied radioecology of forest: monograph]. Zhitomyr: Polissya [in Russian].

Bulavik, I.M., & Perevolotskii, A.N. (1994). Migratsiya 137Cs v lesnyh ekosistemah [Migration of 137Cs in forest ecosystems]. Les i Chernobyil [Forest and Chernobyl]. Minks: MNPP «Stener» [in Russian].

Perevolotskii, A.N. (2006). Raspredelenie 137Cs i 90Sr v lesnykh biogeotsenozakh [Distribution of 137Cs and 90Sr in forest biogeocenoses]. Gomel: RNIUP «Institut radioekologii» [in Russian].

Shcheglova, A.I. & Tsvetnova, O.B. (2001). Rol lesnykh ekosistem pri radioaktivnom zagryaznenii [The role of forest ecosystems in radioactive contamination]. Priroda — Nature, 4, 22–32 [in Russian].

Kulikov, I.V., Molchanova, I.V. & Karavaeva, E.N. (1990). Radioekologiya pochvenno-rastitel’nogo pokrova [Radioecology of soil-vegetation cover]. Sverdlovsk: UrO AN SSSR [in Russian].

Krasnov, V.P., Kurbet, T.V., Korbut, M.B. & Boiko, O.L. (2016). Rozpodіl 137Cs u lіsovikh ekosistemakh Polissia Ukrainy [Distribution of 137Cs in forest ecosystems of Polissia Ukraine]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 82–87 [in Ukrainian].

Orlov, O.O. (2005). Akumulyatsіya 137Cs vidami trav’yano-chagarnikovogo yarusu lіsovikh ekosistem: analіtichnii oglyad [Accumulation of 137Cs by species of grass-shrub tier of forest ecosystems: analytical review]. Problemi ekolohіi lіsiv і lіsokorystuvannia na Polissia Ukrainy — Problems of forest ecology and forest use in the Polissia of Ukraine, 5 (11), 18–32 [in Ukrainian].

Ermakova, O.O. (2000). Radioekologicheskii monitoring akkumulyatsii 137Сs v rasteniyakh zhivogo nadpochvennogo pokrova lesnykh tsenozov [Radioecological Monitoring of 137Cs Accumulation in Plants of the Wild Overlying Ground of Forest Cenoses]. Radioactivity in Nuclear Explosions and Accidents ′00: Mezhdunar. konf. (Moskva, 24–26 aprelya 2000 g.) — Intern. Conf. (Vol. 2, pp. 13–18). SPb: Gidrometeoizdat [in Russian].

Ermakova, O.O., Kazei, A.P. & Kuzmich, O.T. (1993). Akkumulyatsiya radionukldiov rasteniyami zhivogo napochvenogo pokrova sosnovikh fitotsenozov [Accumulation of radionuclides with plants of live ground cover of pine phytocoenoses]. Radiobiology ′93: Syezd (Kiev, 20–25 Sentyabrya 1993 g.) — Congress. (pp. 350). Pushchino [in Russian].

Ipatev, V.A., Bulavik, I.M. & Dvornik, A.M. (1997). Radioaktivnoe zagreznenie produktsii lesnogo khazyaistva v Belarusi [Radioactive contamination of forestry products in Belarus]. Ekspress-informatsiya — Express information, 5, 1–15 [in Russian].

Fesenko, S.V., Soukhova, N.V., Sanzarova, N.I., Avila R., Spiridonov, S.I. et al. (2001). 137Cs availability for soil to understory transfer in diferent types of forest ecosystems. Sci. Total Environ, 269, 87–103 [in English].

Paul, L. (1995). Field investigation of the effects of chemical treatments on the soil-to-plant transfer of radiocaesium: 1990–1993. WSA Report E 5232–R1. Epsom: WS Atkins Environment [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Краснов В.П. Радіоекологія лісів Полісся України / В.П. Краснов. — Житомир: Волинь, 1998. — 112 с.

Прикладная радиоэкология леса: монография [В.П. Краснов, А.А. Орлов, В.О. Бузун и др.]; под ред. В.П. Краснова. — Житомир: Полисся, 2007. — 680 с.

Булавик И.М. Миграция 137Сs в лесных экосистемах / И.М. Булавик, А.Н. Переволоцкий // Лес и Чернобыль. — Минкс: МНПП «Стенер», 1994. — С. 7–42.

Переволоцкий А.Н. Распределение 137Cs и 90Sr в лесных биогеоценозах / А.Н. Переволоцкий. — Гомель: РНИУП «Институт радиоэкологии», 2006. — 256 с.

Роль лесных экосистем при радиоактивном загрязнении / А.И. Щеглов, О.Б. Цветнова // Природа. — 2001. — No 4. — С. 22–32.

Куликов И.В. Радиоэкология почвенно-растительного покрова / И.В. Куликов, И.В. Молчанова, Е.Н. Караваева. — Свердловск: УрО АН СССР, 1990. — 154 с.

Розподіл 137Cs у лісових екосистемах Полісся України / В.П. Краснов, Т.В. Курбет, М.Б. Корбут, О.Л. Бойко // Агроекологічний журнал. — 2016. — No 1. — С. 82–87.

Орлов О.О. Акумуляція 137Cs видами трав’яно-чагарникового ярусу лісових екосистем: аналітичний огляд / О.О. Орлов // Проблеми екології лісу і лісокористування на Поліссі України. — 2005. — Вип. 5 (11). — С. 18–32.

Ермакова О.О. Радиоэкологический мониторинг аккумуляции 137Сs в растениях живого надпочвенного покрова лесных ценозов / О.О. Ермакова // Междунар. конф. «Радиоактивность при ядерных взрывах и авариях» (Москва, 24–26 апреля 2000 г.): Труды. — Т. 2. — СПб.: Гидрометеоиздат, 2000. — С. 13–18.

Ермакова О.О. Аккумуляция радионуклидов растениями живого напочвенного покрова сосновых фитоценозов / О.О. Ермакова, А.П. Казей, О.Т. Кузьмич // Радиобиология: Сьезд (Киев, 20–25 сентября 1993 г.): Тез. докл. — Ч. 1. — Пущино, 1993. — С. 350.

Ипатьев В.А. Радиоактивное загрезнение продукции лесного хазяйства в Беларуси / В.А. Ипатьев, И.М. Булавик, А.М. Дворник // Экспресс-информация. — 1997. — Вып. 5. — С. 1–15.

Paul L. Field investigation of the effects of chemical treatments on the soil-to-plant transfer of radiocaesium: 1990–1993. WSA Report E 5232–R1. / L. Paul. — Epsom: WS Atkins Environment, 1995. — 92 p.

137Cs availability for soil to understory transfer in diferent types of forest ecosystems / S.V. Fesenko, N.V. Soukhova, N.I. Sanzarova et al. // Sci. Total Environ. — 2001. — Vol. 269. — P. 87–103.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter