DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163253

Просторово-часові зміни запасів торфових ресурсів України

Василь Васильович Коніщук, Світлана Іванівна Коваль, Наталя Михайлівна Мельник

Анотація


Наведено інформацію щодо запасів торфу у світі. Проаналізовано просторово-часові зміни запасів торфу в Україні. Розглянуто кількісну характеристику розподілу торфових родовищ і запасів торфу за типами покладу впродовж тривалого періоду досліджень. Визначено необхідність освоєння осушених торфовищ України для ефективного ведення сільського господарства як індикатора змін навколишнього природного середовища. Осушені та відпрацьовані торфовища потребують реабілітації та рекультивації. Сформульовано основні питання, вирішити які можливо за впровадження комплексу найактуальніших заходів на основі науково обґрунтованої концепції — створення каскадів водойм із риборозведення, вирощування біоенергетичних культур (верба, міскантус та ін.), закладання ягідників (лохина високоросла, журавлина крупноплода) тощо.


Ключові слова


торф; торфове родовище; типи покладів; запаси торфу; ресурси торфу; заторфованість території

Повний текст:

PDF

Посилання


Kirin, R.S. (2014). Problemy kodyfikatsii zakonodavstva pro nadra [Problems of codification of legislation about the bowels of the earth]. Aktualni problemy derzhavy i prava — Actual problems of state and law, 74, 246–256. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_74_38 [in Ukrainian].

Bradis, Y.M., Kuzmichov, A.I., & Andrienko, T.Y. et al. (1973). Torfovo-bolotnyi fond URSR, yoho raionuvannia ta vykorystannia [Peatland of the UkrSSR, its zoning and usage]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V. (2015). Helolohiia (bolotoznavstvo iz osnovamy torfoznavstva) [Helology (mire science with the basics of peatland science)]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Lishtvan, I.I., Korol, N.T. (1975). Osnovnyie svoystva torfa i metodyi ih opredeleniya [Basic properties of peat and methods for their determination]. Minsk [in Russian].

Konishchuk, V.V. (2010). Kontseptsiia zbalansovanoho rozvytku bolit i torfovyshch Ukrainy [Concept of balanced development of swamplands and peatlands of Ukraine]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 18–23 [in Ukrainian].

Drexler, J.Z., Fuller, C.C., Orlando, J., Salas, A., Wurster, F.C., & Duberstein, J.A. (2017). Estimation and uncertainty of recent carbon accumulation and vertical accretion in drained and undrained forested peatlands of the southeastern USA. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 122. Retrieved from https://doi.org/10.1002/2017JG003950 [in English].

Laichuk, O.V., Malskaya, O.M. (2000). Analiz stanu mineralno-syrovynnoi bazy Ukrainy, oblik rodovyshch i skladannia Derzhavnykh balansiv torfu i sapropeliu stanom na 01.01.1997–1999rr. [Analysis of the state of the mineral-raw materials base of Ukraine, accounting for deposits and compiling of state balances of peat and sapropel as of 01.01.1997–1999]. (Book No.1). Kyiv [in Ukrainian].

Pro nadannia publichnoi informatsii: zvit [On the provision of public information: Reports]. (n.d.). land.gov.ua. Retrieved from http://land.gov.ua/icat/zvity-pro-nadannia-publichnoi-informatsii/ [in Ukrainian].

Proworkin, A. S., & Sinadski, A. A. (1969). Torfyanoy fond Ukrainskoy SSR [Peat Fund of the Ukrainian SSR]. Moskva: Institute «Hydrotorfrazvedka» [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кірін Р.С. Проблеми кодифікації законодавства про надра [Електронний ресурс] / Р.С. Кірін // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — Вип. 74. –С. 246–256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2014_74_38

Брадіс Є.М. Торфово-болотний фонд УРСР, його районування та використання / Є.М. Брадіс, А.І. Кузьмичов, Т.Я. Андрієнко. — К.: Наукова думка, 1973. — 264 с.

Коніщук В.В. Гелологія (болотознавство із основами торфознавства): навч. посіб. / В.В. Коніщук. — К.: ДІА, 2015. — 200 с.

Лиштван И.И. Основные свойства торфа и методы их определения: науч. пос. / И.И. Лиштван, Н.Т. Король. — Минск, 1975. — 320 с.

Коніщук В.В. Концепція збалансованого розвитку боліт і торфовищ України / В.В. Коніщук // Агроекологічний журнал. — 2010. — No 4. — С. 18–23.

Estimation and uncertainty of recent carbon accumulation and vertical accretion in drained and undrained forested peatlands of the southeastern USA [Електронний ресурс] / J.Z. Drexler, C.C. Fuller, J. Orlando et al. // Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. — 2017. — Vol. 122. — Режим доступу: https://doi.org/10.1002/2017JG003950

Лайчук О.В. Аналіз стану мінерально-сировинної бази України, облік родовищ і складання Державних балансів торфу і сапропелю станом на 01.01.1997–1999 рр.: звіт / О.В. Лайчук., О.М. Мальська. — Кн. 1. — К., 2000. — 94 с.

Про надання публічної інформації: звіт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://land.gov.ua/icat/zvity-pro-nadannia-publichnoi-informatsii/

Проворкин А.С. Торфяной фонд Украинской ССР / А.С. Проворкин, А.А. Синадский. — М.: Институт «Гипроторфразведка», 1969. — 320 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter