DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163256

Оптимізація фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих ґрунтів в умовах радіоактивного забруднення

Михайло Юрійович Тараріко

Анотація


Встановлено, що винос кальцію і магнію продукцією зерново-картопляної сівозміни становить від 30 кг/га на тлі природної родючості дерново-підзолистого ґрунту (контроль) — до 50 кг/га за традиційних і альтернативних органо-мінеральних систем удобрення. З 10 т гною на 1 га сівозміни (традиційна) у ґрунт надходить понад 200 кг/га CaCO3, за використання побічної продукції на добриво (альтернативна) надходження карбонатів становить 45 кг/га. Визначено, що за альтернативної системи удобрення відбувається деяке погіршення фізико-хімічних властивостей ґрунту з тенденцією до підвищення накопичення радіонуклідів у отриманій продукції. Обґрунтовано, що підтримувати позитивний баланс кальцію і магнію в зерно-картопляній сівозміні можливо лише завдяки внесенню хімічних меліорантів та традиційних органічних добрив.


Ключові слова


дерново-підзолистий ґрунт; удобрення, родючість; фізико-хімічні властивості; радіоактивне забруднення; баланс; меліоранти; побічна продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Ratoshnyuk, V.I., & Ratoshnyuk, T.M. (2004). Stan rodiuchosti ta zastosuvannia ahromelioratyvnykh zakhodiv na radioaktyvno zabrudnenykh zemliakh [State of fertility and application of agro-amelioration measures on radioactive contaminated lands]. Zemlerobstvo — Agriculture 76, 57–64 [in Ukrainian].

Bondar, P.F., & Dutov, A.I. (1991). Vliyanie udobreniy i meliorantov na nakoplenie radiotseziya v urozhae ovsa na proizvestkovannykh pochvakh [The influence of fertilizers and ameliorants on the accumulation of radiocaesium in the oat crop on leveled soils]. Radioecological, economic and legal aspects of land use after the accident at the Chernobyl nuclear power plan ′91: Materialy nauchnoy konferentsii — Scientific materials conf. (pp. 201–204). Kiev [in Russian].

Dutov, O.І. (2013). Naukovi osnovy formuvannia ahroekosystem na radioaktyvnykh terytoriiakh [Scientific fundamentals of agroecosystem formation on radioactive territories]. Extended abstract of Doctor′s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Shilnikov, I.A., & Lebedeva, L.A. (1987). Izvestkovanie pochv [Soil liming]. Moskva: Agropromizdat [in Russian].

Feshchenko, V., & Hurelia, V. (2016). Regularities of 137Cs transition into meadow vegetation in flood-plain soils. Ahroekolohichnyy zhurnal — Ahroekolohichnyi zhurnal, 3, 38–44 [in English].

Kravets, O.P., (2008). Radioekolohichni naslidky radionuklidnoho zabrudnennia ahrotsenoziv [Radioecological effects of radionuclide contamination of agrocenoses]. Kyiv: Lotus [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ратошнюк В.І. Стан родючості та застосування агромеліоративних заходів на радіоактивно забруднених землях / В.І. Ратошнюк, Т.М. Ратошнюк // Землеробство. — 2004. — Вип. 76. — С. 57–64.

Бондарь П.Ф. Влияние удобрений и мелиорантов на накопление радиоцезия в урожае овса на произвесткованных почвах / П.Ф. Бондарь, А.И. Дутов // Радиоэкологические и экономико-правовые аспекты землепользования после аварии на Чернобыльской АЭС: Материалы науч. конф. — К., 1991. — Ч. 2. — С. 201–204.

Дутов О.І. Наукові основи формування агроекосистем на радіоактивних територіях: автореф. ... д-ра с.-г. наук / О.І. Дутов. — К., 2013. — 41 с.

Шильников И.А. Известкование почв / И.А. Шильников, Л.А. Лебедева. — М.: Агропромиздат, 1987. — 172 с.

Feshchenko V. Regularities of 137Cs transition into meadow vegetation in flood-plain soils / V. Feshchenko, V. Hurelia // Агроекологічний журнал. — 2016. — No 3. — С. 38–44.

Кравець О.П. Радіоекологічні наслідки радіонуклідного забруднення агроценозів: Монографія / О.П. Кравець. — К.: Лотос, 2008. — 238 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter