DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163270

Резерватогенні сукцесії псамофітного степу острова Хортиця

Світлана Григорівна Охріменко, Олена Романівна Шелегеда, Євгенія Дмитрівна Ткач

Анотація


Наведено дані флористичного та еколого-морфологічного аналізу найбільшого за площею, цілісного масиву псамофітного степу на острові Хортиця. Встановлено, що його флора налічує 136 видів вищих судинних рослин, 103 роди, 40 родин. Визначено, що у фітоценозі відбуваються дигресивні резерватогенні зміни. Це підтверджується зменшенням частки проективного покриття та видів роду Stipa L. Зафіксовано зміну у флористичному складі з тенденцією до збільшення частки сегетальних та рудеральних адвентивних видів. Процеси дигресії проявляються, насамперед, на екотонних діляноках з підвищеним рекреаційним антропогенним тиском.


Ключові слова


резерватогенні сукцесії; фітоценози; еколого-морфологічний аналіз; дигресія; Запорізька обл

Повний текст:

PDF

Посилання


Popovich, S.Y., Ustimenko, P.M. & Kostylev, A.V. (1992). Suchasniy stan roslinnogo pokrivu ostrova Hortitsya [Present state of vegetational cover of the Khortitsa island]. Ukrainskyi botanichnyi zhurnal — Ukrainian Botanical Journal, 49, 1, 77–81 [in Ukrainian].

Koreschuk, K.E. & Petrochenko, V.I. (1993). Flora vyisshih rasteniy ostrova Hortitsa [Flora of the higher plants of Khortytsia Island]. Pryroda ostrova Khortytsia — The nature of the island of Khortytsia, 1, 5–60 [in Russian].

Kahalo, O.O. & Zhyzhyn, M.P. (2010). Metodychni aspekty sozolohichnoi otsinky rezervatohennykh zmin bioheotsenoziv u systemi ekomerezhi ta pryrodno-zapovidnykh terytorii [Methodological aspects of the sozological evaluation of reservo gene changes of biogeocoenoses in the ecological network and natural protected areas]. Naukovi osnovy zberezhennia biotychnoi riznomanitnosti — Scientific fundamentals of preservation of biotic diversity, 1 (8), 1, 9–28 [in Ukrainian].

Abduloieva, O.S. & Solomakha, V.A. (2011). Fitotsenolohiia [Phytocenolohia]. Kyiv: Fitosotsiotsentr [in Ukrainian].

Prots, B.H. & Kahalo, O.O. (2017). Metody vyvchennia oselyshchnoho riznomanittia [Methods of studying habitat manifolds] Lviv: Liha Press [in Ukrainian].

Mosyakin, S.L. & Fedoronchuk, M.M. (1999). Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist. Kyiv [in English].

The International Plant Names Index. Published on the Internet (IPNI). www.ipni.org. Retrieved from http://www.ipni.org [in English].

Roslynnist URSR. Stepy, kamianysti vidslonennia, pisky [Vegetation of the Ukrainian SSR. Steps, rocky outcrops, sand]. (1973). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Sheliah-Sosonko, Yu.R., Osыchniuk, V.V., Andryenko T.L. (1980). Heohrafyia rastytelnoho pokrova Ukraynы [Geography of vegetation cover of Ukraine]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit [The Red Book of Ukraine. Vegetable world]. (2009). Kyiv [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Попович С.Ю. Сучасний стан рослинного покриву острова Хортиця / С.Ю. Попович, П.М. Устименко, О.В. Костильов // Український ботанічний журнал. — 1992. — Т. 49, No 1. — C. 77–81.

Корещук К.Е. Флора высших растений острова Хортица / К.Е. Корещук, В.И. Петроченко // Природа острова Хортица: Сборник научных трудов. — 1993. — No 1. — С. 5–60.

Кагало О.О. Методичні аспекти созологічної оцінки резерватогенних змін біогеоценозів у системі екомережі та природно-заповідних територій / О.О. Кагало, М.П. Жижин // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. — 2010. — Т. 1 (8), No 1. — С. 9–28.

Абдулоєва О.С. Фітоценологія: навч. посіб. / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. — К.: Фітосоціоцентр, 2011. — 450 с.

Методи вивчення оселищного різноманіття / за ред. Б.Г. Проць, О.О. Кагало. — Львів: Ліга Пресс, 2017. — 61 с.

Mosyakin S.L. Vascular plants of Ukraine: A nomenclatural checklist / S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk. — Kyiv, 1999. — 346 p.

The International Plant Names Index. Published on the Internet (IPNI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ipni.org (дата звернення 15.02.2019). — Назва з екрана.

Рослинність УРСР. Степи, кам’янисті відслонення, піски. — К.: Наукова думка, 1973. — 428 с.

Шеляг-Сосонко Ю.Р. География растительного покрова Украины / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, В.В. Осычнюк, Т.Л. Андриенко. — К.: Наук. думка, 1980. — 182 с.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter