DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2019.163292

Критерії виділення природних ядер екомережі Східного Поділля у контексті стратегії збалансованого розвитку регіону

Юлія Юріївна Овчинникова

Анотація


На основі геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологічних, гідроекологічних, лісотипологічних, агроекологічних, екосистемних, репрезентативних принципів і підходів виділено природні ядра (ключові території) екомережі Східного Поділля з урахуванням таких критеріїв: ступеня природності території; флористично-фауністичної значущості; ландшафтно-ценотичної і видової репрезентативності; функціонального призначення; існуючого режиму заповідності. Згідно із запропонованими критеріями, оцінку природних ядер екомережі Східного Поділля визначено за 5-бальною шкалою. У процесі дослідження природних ядер як структурних елементів регіональної екомережі наголошено, що на етапі розробки її локальних складових необхідно враховувати нинішній адміністративно-територіальний поділ з перспективою створення об’єднаних територіальних громад, фізико-географічного, геоботанічного, лісотипологічного і агроекологічного районування; функціонально-просторова структура пропонованих природних ядер має бути деталізована на рівні певних виділів землекористування з наданням їм різного созологічного статусу.


Ключові слова


природні ядра; критерії виділення; заповідні об’єкти; екомережа; збалансований розвиток; Східне Поділля

Повний текст:

PDF

Посилання


Mudrak, O.V., Mudrak, G.V. & Polishchuk, V.M. et al. (2015). Etalony pryrodi Vinnychyny [Standards of nature of Vinnytsya]. O.V. Mudrak (Ed.). Vinnytsia: TOV «Konsol» [in Ukrainian].

Pryrodookhoronne zakonodavstvo Ukrainy [Environmental protection legislation of Ukraine]. (n.d.). rada.gov.ua. Retrieved from http://www.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Sheliag-Sosonko, Yu.R. (2004). Formuvannia rehionalnykh skhem ekomerezhi; metodychni rekomendatsii [Formation of regional schemes of the ecological network: methodical recommendations]. Kyiv: Phitisotsiotsentr [in Ukrainian].

Tsarik, L.P. (2006). Ekoloho-heohrafichnyy analiz i otsinyuvannya terytoriyi: teoriya ta praktyka: (na materialakh Ternopil’s’koyi oblasti) [Ecological-geographical analysis and evaluation of the territory: theory and practice: (on materials of the Ternopil region)]. Ternopil: Navchalna knyha — Bohdan [in Ukrainian].

Marynich, O.M. & Shishchenko, P.G. (2005). Phizichna geographiia Ukrainy [Physical geography of Ukraine]. Кyiv: Znannya [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P. & Sheliag-Sosonko, Yu.R. (2003). Heobotanichne rainuvannia Ukraini ta sumizhnikh teritоrii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjoining territories]. Ukrainskii botanichnii zhurnal — Ukrainian Botanical Journal, 60, 1, 6–17 [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Ovchynnykova, Yu.Yu. (2017). Skhidne Podillya — reprezentatyvnyy rehion natsional’noyi ekomerezhi [Eastern Podillya is a representative region of the national econetwork]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 7–13 [in Ukrainian].

Rudenko, L.G. (2008). Natsionalnyi atlas Ukrainy [National atlas of Ukraine]. Kyiv: DNVP «Kartographiia» [in Ukrainian].

Mudrak, O.V., Ovchynnykova, Yu.Yu., Mudrak, G.V. & Nagornyuk, O.N. (2018). Skhidne Podillya yak strukturnyy element panyevropeyskoyi ekolohichnoyi merezhi [Eastern Podilia as a structural unit of a Pan-European environmental network]. Journal of Environmental Research, Engineering and Management, 74, (3), 55–63 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Еталони природи Вінниччини: [Монографія] / О.В. Мудрак, Г.В. Мудрак, В.М. Поліщук та ін.; за заг. ред. О.В. Мудрака. — Вінниця: ТОВ «Консоль», 2015. — 540 с.

Природоохоронне законодавство України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

Формування регіональних схем екомережі: методичні рекомендації / за ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонка. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 71 с.

Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика: (на матеріалах Тернопільської області) / Л.П. Царик. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2006. — 256 с.

Маринич О.М. Фізична географія України: підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. — К.: Знання, 2005. — 511 с.

Дідух Я.П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я.П. Дідух, Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. — 2003. — Т. 60, No 1. — С. 6–17.

Мудрак О.В. Східне Поділля — репрезентативний регіон національної екомережі / О.В. Мудрак, Ю.Ю. Овчинникова // Агроекологічний журнал. — 2017. — No 4. — С. 7–13.

Національний атлас України / Гол. ред. Л.Г. Руденко. — К.: ДНВП «Картографія», 2008. — 440 с.

Eastern Podilia as a structural unit of a Pan-European environmental network / O.V. Mudrak, Yu.Yu. Ovchynnykova, G.V. Mudrak, O.N. Nagornyuk // Journal of Environmental Research, Engineering and Management. — 2018. — Vol. 74, No. 3 — Р. 55–63.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Flag Counter