DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183463

Формування екологічної мережі Черкаської області

Олександр Васильович Бойко, Олексій Федорович Гончар, Олександр Миколайович Гавриш, Тетяна Григорівна Осокіна

Анотація


Проаналізовано основні методи та інструменти збереження біорізноманіття. Розглянуто проблеми збереження екологічної мережі, створення та оголошення об’єктів природно-заповідного фонду. Під час проектування екологічної мережі екосистемний підхід є найбільш науково обґрунтованим. Висвітлено, що один елемент екологічної мережі (ключова територія чи екокоридор) може мати межі у кількох адміністративних районах, областях або навіть країнах. За результатами аналізу сформульовано висновки та підготовлено рекомендації щодо розвитку екологічної мережі та збереження навколишнього природного середовища. Для підготовки статті додатково використано результати напрацювань науковців Черкаської дослідної станції біоресурсів.


Ключові слова


довкілля; екологічна мережа; території; середовище; природно-заповідні об’єкти; екосистеми; екоридор

Повний текст:

PDF

Посилання


Zakon Ukrainy vid 21 veresnia 2000 roku N 1989-III «Pro Zahalnoderzhavnu prohramu formuvannia natsionalnoi ekolohichnoi merezhi Ukrainy na 2000–2015 roky» [The Law of Ukraine of September 21, 2000 N 1989-III «On the National Program of Formation of the National Ecological Network of Ukraine for 2000–2015»] (2000). www.menr.gov.ua. Retrieved from http://www.menr.gov.ua [in Ukrainian].

Honchar, O.F. & Boiko, O.V. (2018). Problemy zberezhennia landshaftnoho riznomanittia ekosystem Cherkashchyny [Biodiversity of the Cherkasy region eco-network and optimization of land ratios]. — BRNO, CzechRepublic: Mendel University [in English].

Zakon Ukrainy vid 24.06.2004 r. No 2362-VIII «Pro ekolohichnu merezhu Ukrainy» [Law of Ukraine dated 24.06.2004 No.2362-VIII «On the Ecological Network of Ukraine»]. (2004). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go [in Ukrainian].

Bashchenko, M.I., Honchar, O.F. & Bilushenko, A.A. (2010). Bioriznomanittia ekomerezhi Cherkashchyny ta optymizatsiia spivvidnoshennia uhid [Biodiversity of the Cherkasy region eco-network and optimization of land ratios]. Cherkasy [in Ukrainian].

Rehionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Cherkaskii oblasti u 2017 rotsi [Regional report on the state of the environment in Cherkasy region in 2017]. (2018). Cherkasy [in Ukrainian].

Honchar, O.F. (2008). Zberezhennia ta vidtvorennia ahrobioriznomanittia v umovakh suchasnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva [Conservation and reproduction of agrobiodiversity in modern agricultural production]. History of education, science and technology in Ukraine. To the 100th anniversary of the founding of the Institute of Plant Growing. V.Ya. Yuriev UAAN ‘08: Materialy IV konferentsii molodykh uchenykh ta spetsialistiv (Kyiv, 2 sichnia 2008) — Proceedings of the IV Conference of Young Scientists and Specialists (pp. 95–97). Kyiv [in Ukrainian].

Bashchenko, M.I., Honchar, O.F. (2009). Ekolohichna merezha Tsentralnoho Prydniprovia [Ecological network of the Central Dnieper region]. Kyiv: Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Закон України від 21 вересня 2000 р. No 1989-III «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000–2015 роки» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.menr.gov.ua

Гончар О.Ф. Проблеми збереження ландшафтного різноманіття екосистем Черкащини / О. Гончар, О. Бойко // The international research and practical conference The development of natures sciences problems and solutions (Brno, April, 27–28, 2018). — BRNO, Czech Republic: Mendel University. — P. 47–51.

Закон України від 24.06.2004 р. No 2362-VIII «Про екологічну мережу України» [Електронний ресурс] / Відомості Верховної Ради України (ВВР). — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/go

Бащенко М.І. Біорізноманіття екомережі Черкащини та оптимізація співвідношення угідь / М.І. Бащенко, О.Ф. Гончар, А.А. Білушенко. — Черкаси, 2010. — 8 с.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Черкаській області у 2017 році. — Черкаси, 2018. — 264 с.

Гончар О.Ф. Збереження та відтворення агробіорізноманіття в умовах сучасного сільськогосподарського виробництва / О.Ф. Гончар, Т.Ф. Коноваленко, О.М. Гавриш // Історія освіти, науки і техніки в Україні. До 100-річчя з дня заснування інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва У ААН: Матеріали IV Конференції молодих учених та спеціалістів (Київ, 2 січня 2008 р.). — К., 2008. — C. 95–97.

Бащенко М.І. Екологічна мережа Центрального Придніпров’я: монограф. / [М.І. Бащенко, О.Ф. Гончар, В.В. Лавров, С.І. Дерій]. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2009. –386 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter