DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183466

Еколого-ценотичні особливості ландшафтного заказника «Улянівські джерела» як проектованого природоохоронного об’єкта

Василь Леонович Шевчик, Ігор Володимирович Соломаха, Володимир Андрійович Соломаха

Анотація


Наведено фізико-географічну характеристику полого-горбистої рівнини з яскраво вираженими долинно-балковими зниженнями. Типові для цієї території елементи розлогого балкового рельєфу, вкриті зовні вилугуваними чорноземами та сірими лісовими ґрунтами, є поверхнею стоку, що дренується системою балок, безіменні водотоки яких впадають у мало проточне озеро, розташоване в північній частині с. Уляники. Біля підніжжя схилів балок дренуються ефективні підземні водоносні горизонти і джерела. Встановлено 12 Смарагдових оселищ та наведено їхню характеристику. Здійснено загальну оцінку ботанічної складової різноманіття типів рослинності та наведено перелік рідкісних рослин цієї території. На основі проведених досліджень виявлено два види орхідей, занесених до Червоної книги України (Epipactis palustris (L.) Crantz, Dactylorhiza incarnata (L.) Soo) та встановлено еколого-ценотичні особливості їхнього зростання.


Ключові слова


ландшафтний заказник; долинно-балкові зниження; Правобережне Придніпров’я; оселища; рідкісні рослини

Повний текст:

PDF

Посилання


Solomakha, I.V., Shevchyk, V.L. & Shevchyk, O.V. (2019). Ekoloho-tsenotychna ta oselyshchna kharakterystyka dolyny r. Sliporid yak perspektyvnoho obiekta Smarahdovoi merezhi Ukrai’ny [Ecological, coenotical and habitats characteristics of the Sliporid River valley as a perspective object of Ukrainian Emerald Network]. Agroekologichnyj zhurnal — Agroecological journal, 2, 22–30 [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V. (2017). Ontologija stanovlennja ekosozologichnogo ta invajronmentologichnogo naprjamiv [Ontology of formation the directions of ecosozology and environmentology in the department of landscape, biodiversity and nature reserve]. Agroekologichnyj zhurnal — Agroecological journal, 2, 49–58 [in Ukrainian].

Mosyakin, S.L. & Fedoronchuk, M.M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kyiv [in English].

Kuzemko, A., Sadogurskaya, S. & Vasylyuk, O. (2017). Tlumachnyj posibnyk oselyshh Rezoljucii’ No. 4 Berns’koi’ konvencii’, shho znahodjat’sja pid zagrozoju i potrebujut’ special’nyh zahodiv ohorony. Persha versija adaptovanogo neoficijnogo perekladu z anglijs’koi’ (tret’ogo proektu oficijnoi’ versii’ 2015 roku) [Explanatory text of the Berne Convention Resolution No. 4 settlements, which are threatened and require special protection measures. The first version of the adapted informal translation from English (the third draft of the official version of 2015)]. Kyiv [in Ukrainian].

Kuzemko, A.A., Didukh, Ya.P., Onishchenko, V.A. & Scheffer, Ya. (Eds.). (2018). Nacional’nyj katalog biotopiv Ukrai’ny [National biotope catalog of Ukraine]. Kyiv: FOP Klimenko Yu.Ya. [in Ukrainian].

Tolstoukhov, A.V. (Ed.) (2006). Ekologichna encyklopedija [Environmental Encyclopedia]. Kyiv: Centr ekologichnoi’ osvity ta informacii’ [in Ukrainian].

Rudenko, L.H. (Ed.) (2008). Nacional’nyj atlas Ukrai’ny [National atlas of Ukraine]. Kyiv: DNVP «Kartografija» [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P. (Ed.) (2009). Chervona knyga Ukrai’ny. Roslynnyj svit [The Red Book of Ukraine. Plant World]. Kyiv: Global consulting [in Ukrainian].

Zakon Ukrai’ny «Pro pryrodno-zapovidnyi fond Ukrai’ny». Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1992, No 34, st. 502, iz zminamy vkliuchno po 22.03.2018 (VVR, 2018, No 17, st. 152) [Law of Ukraine «On the Nature Reserve Fund of Ukraine». Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (IVR), 1992, No. 34, Art. 502, with changes, inclusive of March 22, 2018 (IVR, 2018, No. 17, Art. 152)]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Соломаха І.В. Еколого-ценотична та оселищна характеристика долини р. Сліпорід як перспективного об’єкта Смарагдової мережі України / І.В. Соломаха, В.Л. Шевчик, О.В. Шевчик // Агроекологічний журнал. — 2019. — No 2. — С. 22–30.

Коніщук В.В. Онтологія становлення екосозологічного та інвайронментологічного напрямів / В.В. Коніщук // Агроекологічний журнал. — 2017. — No 2. — С. 49–58.

Mosyakin S.L. Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist / S.L. Mosyakin, M.M. Fedoronchuk. — K., 1999. — 345 p.

Куземко А. Тлумачний посібник оселищ Резолюції No 4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою і потребують спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (третього проекту офіційної версії 2015 року) / А. Куземко, С. Садогурська, О. Василюк. — К., 2017. — 124 с.

Національний каталог біотопів України / за ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. — К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. — 442 с.

Екологічна енциклопедія / за ред. А.В. Толстоухова. — К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2006. — Т. 1. — 432 с.

Національний атлас України / за ред. Л.Г. Руденка. — К.: ДНВП «Картографія», 2008. — 440 с.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.

Закон України «Про природно-заповідний фонд України» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, No 34, ст. 502 (із змінами включно до 22.03.2018 (ВВР, 2018, No 17, ст. 152)). — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter