DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183469

Динаміка родючості ґрунтів Переяслав-Хмельницького району Київської області

Олена Миколаївна Грищенко, Віктор Степанович Запасний, Євгеній Васильович Ярмоленко, Любов Григорівна Шило

Анотація


Висвітлено результати агрохімічного стану ґрунтів Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. та наведено динаміку зміни обмінної кислотності, вмісту гумусу, рухомих сполук фосфору і калію за останні 15 років агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення. Наведено еколого-агрохімічну оцінку ґрунтів та оцінку нинішнього рівня їх забезпеченості основними елементами живлення. Для збереження та підвищення агроекологічного стану ґрунтів Переяслав-Хмельницького р-ну необхідно повністю компенсувати дефіцит органічної речовини та елементів живлення у ґрунті за допомогою внесення оптимальних норм мінеральних та органічних добрив, використання побічної продукції, збільшення площ посіву сидеральних і бобових культур та багаторічних трав, проведення у відповідних обсягах хімічної меліорації ґрунтів.


Ключові слова


ґрунт; агрохімічна паспортизація; обмінна кислотність; гумус; уміст рухомих сполук фосфору; рухомих сполук калію; еколого-агрохімічний бал; динаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Naukovyi zvit Kyivskoho oblasnoho derzhavnoho proektno-tekhnolohichnoho tsentru okhorony rodiuchosti gruntiv i yakosti produktsii pro vykonannia proektno-tekhnolohichnykh ta naukovo-doslidnykh robit u 2006 rotsi (zakliuchnyi) [Scientific report of the Kyiv Regional State Design and Technology Center for soil fertility and product quality on the implementation of design-technological and research work in 2006 (final)]. ODPTTs okhorony rodiuchosti gruntiv i yakosti produktsii. Kyiv [in Ukrainian].

Zvit Kyivskoho oblasnoho derzhavnoho proektno-tekhnolohichnoho tsentru okhorony rodiuchosti gruntiv i yakosti produktsii pro vykonannia proektno-tekhnolohichnykh ta naukovo-doslidnykh robit u 2010 rotsi (zakliuchnyi) [Report of the Kyiv Regional State Design and Technology Center for soil fertility and product quality on the implementation of design-technological and research work in 2010 (final)]. (2006). Kyiv [in Ukrainian].

Zvit pro vykonannia proektno-tekhnolohichnykh ta naukovo-doslidnykh robit u 2015 rotsi (zakliuchnyi) [Report for on the implementation of design-technological and research work in 2015 (final)]. (2015). Kyiv [in Ukrainian].

Yatsuk, I. & Baliuk, S. (Eds.). (2013). Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia [The method of agrochemical certification of agricultural land]. Kyiv [in Ukrainian].

Fondovi dani Holovnoho upravlinnia Derzhzemahentstva u Kyivskii oblasti: forma No6-zem. derzhavna statystychna zvitnist z kilkisnoho obliku zemel [Fund data of the Main Department of the State Land Agency in the Kyiv region: form No6-earth. state statistical reporting on quantitative land registration]. kyivoblzem.gov.ua. Retrieved from http://kyivoblzem.gov.ua [in Ukrainian].

Koval, V.V., Natalochka, V.O., Tkachenko, S.K., & Minenko, O.V. (2013). Suchasnyi stan zabezpechenosti gruntiv Poltavskoi oblasti humusom (orhanichnoiu rechovynoiu) [The current state of soil provision in the Poltava region by humus (organic matter)]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 3, 84–88 [in Ukrainian].

Semenov, V.A. (1991). Humus kak faktor plodorodyia pochv [Humus as a factor of soil fertility]. Vestnyk selskokhoziaistvennoi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 2, 62–69 [in Russian].

Nosko, B.S. (1990). Fosfatnyi rezhym gruntiv i efektyvnist dobryv [Phosphatum regime of soils and fertilizer efficienc]. Kyiv: Urozhai [in Ukrainian].

Kozyr, V.S., & Hlushko, T.S. (2008). Vplyv pryrodnykh ta antropohennykh chynnykiv na vmist fosforu v gruntakh Kharkivskoi oblasti [The influence of natural and anthropogenic factors on the phosphorus content in the soils of the Kharkiv region]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 58–61 [in Ukrainian].

Kramarov, S.M., Kramarov, O.S., & Khrystenko A.O. et al. (2015). Zmina vmistu rukhomoho fosforu v henetychnykh horyzontakh chornozemu zvychainoho [Changes in the content of mobile phosphorus in the genetic horizons of common black earth]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 3, 13–28 [in Ukrainian].

Orynyk, B.I., Chernii, B.Ye., & Furyk, L.M. (2010). Dynamika vmistu obminnoho kaliiu v gruntakh Ternopilshchyny [The dynamics of the content of exchangeable potassium in the soils of Ternopil region]. Okhorona rodiuchosti gruntiv — Protection of soil fertility, 6, 133–141[in Ukrainian].

Furdychko, О. (Ed.). (2005). Ahroekolohichnyi stan ornykh zemel Kyivshchyny: kompleksna otsinka ta zakhody polipshennia. Metodychni rekomendatsii [Agroecological state of arable land of Kyiv region: comprehensive assessment and improvement measures. Guidelines]. Kyiv [in Ukrainian].

Panas, R. (2011). Bonituvannia gruntiv yak vazhlyva skladova Derzhavnoho zemelnoho kadastru [Ground leveling as an important component of the State Land Cadastre]. Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky ta vyrobnytstva — Modern achievements in geodetic science and production, 1 (21), 199–203 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Науковий звіт Київського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції про виконання проектно-технологічних та науково-дослідних робіт у 2006 році (заключний) / Київський ОДПТЦ охорони родючості ґрунтів і якості продукції. — К., 2006. — 261 с.

Звіт Київського обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості ґрунтів і якості продукції про виконання проектно-технологічних та науково-дослідних робіт у 2010 році (заключний) / Київський ОДПТЦ охорони родючості ґрунтів і якості продукції. — К., 2011. — 245 с.

Звіт про виконання проектно-технологічних та науково-дослідних робіт у 2015 році (заключний) / ДУ «Держґрунтохорона». — К., 2016. — 255 с.

Методика проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення / за ред. І.П. Яцука, С.А. Балюка. — К., 2013. — 99 с.

Фондові дані Головного управління Держземагентства у Київській області: форма No 6-зем. державна статистична звітність з кількісного обліку земель [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kyivoblzem.gov.ua.

Сучасний стан забезпеченості ґрунтів Полтавської області гумусом (органічною речовиною) / [В.В. Коваль, В.О. Наталочка, С.К. Ткаченко, О.В. Міненко] // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2013. — Вип. 3. — С. 84–88. — (Серія: Сільське господарство. Рослинництво).

Семенов В.А. Гумус как фактор плодородия почв / В.А. Семенов // Вестник сельскохозяйственной науки. — 1991.– No 2. — С. 62–69.

Носко Б.С. Фосфатний режим ґрунтів і ефективність добрив / Б.С. Носко. — К.: Урожай, 1990. — 224 с.

Козир С.В. Вплив природних та антропогенних чинників на вміст фосфору в ґрунтах Харківської області / В.С. Козир, Т.С. Глушко // Агроекологічний журнал. — 2008. — No 4. — С. 58–61.

Зміна вмісту рухомого фосфору в генетичних горизонтах чорнозему звичайного / [С.М. Крамарьов, О.С. Крамарьов, А.О. Христенко та ін.] // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2015. — Вип. 3. — С. 13–28. — (Серія: Сільське господарство. Рослинництво).

Ориник Б.І. Динаміка вмісту обмінного калію в ґрунтах Тернопільщини / Ю.І. Ориник, Б.Є. Черній, Л. М. Фурик // Охорона родючості ґрунтів. — 2010. — Вип. 6. — С. 133–141.

Агроекологічний стан орних земель Київщини: комплексна оцінка та заходи поліпшення: Методичні рекомендації / За ред. акад. УААН О.І. Фурдичка. — К., 2005. — 54 с.

Панас Р. Бонітування ґрунтів як важлива складова Державного земельного кадастру / Р. Панас // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — 2011. — Вип. І (21). — С. 199–203. — (Серія: Кадастр та землеустрій).Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter