DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183471

Зв'язок властивостей ґрунтів з їх еродованістю

Антон Олексійович Зубов, Олексій Ремович Зубов

Анотація


Проаналізовано вплив різних чинників та властивостей ґрунтів на їх еродованість. Представлено методику побудови багатофакторних математичних моделей з використанням апарату програми Excel. Розроблено мультиплікативну модель еродованості орних земель, провідним чинником якої є їх відносна за площею частина, розташована на ухилах понад 1°. Визначено, що частка впливу вказаного чинника становить 50% від усіх можливих. Іншими чинниками, що впливають на еродованість, є частка ґрунтів з солонцюватим комплексом; кам’янистих; сумарна частка ґрунтів середньо-, легкосуглинкових та супіщаних; частка важкосуглинкових ґрунтів. Сумарний вплив досліджених чинників на еродованість становить 80%. Ступінь розораності угідь впливає на еродованість орних земель опосередковано — лише за збільшення її частини на схилах крутизною понад 1°. Запропоновано методику перевірки вихідних даних та якості отриманої за ними моделі. Встановлено, що для прогнозування просторового розподілу еродованості орних земель певної території необхідно враховувати, щонайменше такі чинники або їх групи, як-от: частина схилових земель у складі орних земель, ознаки засолення та солонцюватості, показники механічного складу та кам’янистості ґрунтів. Інструментом оцінки сумарної ролі цих або інших чинників є розрахунок математичних моделей еродованості з використанням програми Faktor або Excel за методикою, наведеною у статті.


Ключові слова


деградація; ґрунти; ерозія; орні землі; крутизна схилів; математична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Saiko, V.F. (2010). Naukovi osnovy stiikoho zemlerobstva v Ukraini [The scientific basis of sustainable agriculture in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats NNTS «Instytut zemlerobstva UAAN» — Collection of scientific works of the NSC «Institute of Agriculture», 3, 3–17 [in Ukrainian].

Medvedev, N.V., Dmitrenko, V.L., Filimonov, A.V. (1985). Normativy dlya opredeleniya ekonomicheskoy effektivnosti zashchity pochv ot erozii: metodicheskiye rekomendatsii [Standards for determining of the economic efficiency of soil protection from erosion: methodical recommendations]. Voroshilovgrad: UNIIZPE [in Russian].

Tarariko, O.H., Ilienko, T.V., Syrotenko, O.V. & Kuchma, T.L. (2015). Formuvannia zbalansovanykh ahrolandshaftiv na pryntsypakh gruntozakhysnoyi konturno-melioratyvnoi systemy zemlekorystuvannia [Formation of balanced agrolandscapes on the principles of soil-protective contour-land-reclamation land-use system]. Zemlerobstvo — Agriculture, 1, 13–18 [in Ukrainian].

Kaminskyi, V.F., Shevchenko, I.P. & Kolomiiets, L.P. (2015). Ekolohichno zbalansovane vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia v konteksti detsentralizatsii vlady v Ukraini [Environmentally balanced use of agricultural land in the context of the decentralization of power in Ukraine]. Zbirnyk. naukovykh. prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN» — Collection of scientific works of the NSC «Institute of Agriculture NAAS», 4, 3–12 [in Ukrainian].

Baliuk, S.A. & Tovazhnianskii, L.L. (Eds.). (2010). Naukovi ta prykladni osnovy zakhystu gruntiv vid erozii v Ukraini: monohrafiia [Scientific and applied fundamentals of soil protection from erosion in Ukraine: monograph]. Kharkiv: NTU «KHPI» [in Ukrainian].

Lisetskiy, F.N., Svetlichnyy, A.A. & Chernyy, S.G. (2012). Sovremennye problemy eroziovedeniya: Monografiya [Modern problems of erosion: Monograph]. A.A. Svetlichnyy (Еds). Belgorod: Konstanta [in Russian].

Medvediev, V.V. & Plisko, I.V. (2017). Kryterii i normatyvy fizychnoi dehradatsii ornykh gruntiv (propozytsii do vdoskonalennia normatyvnoi bazy) [Criteria and standards for physical degradation of arable soil (suggestions for improving the regulatory framework)]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 3, 11–17 [in Ukrainian].

Baliuk, S.A. & Medvediev, V.V. (2017). Suchasni problemy dehradatsii gruntiv i zakhody shchodo dosiahnennyi neitralnoho yii rivnia [Modern problems of soil degradation and measures to achieve its neutral level]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 8, 5–11 [in Ukrainian].

Tarasov, V.I. (2016). Rozvytok yaruzhnoyi erozii v Stepu Pivnichnomu Ukrainy [Development of gully erosion in the Northern Steppe of Ukraine]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 5, 60–63 [in Ukrainian].

Bulyhin, S.Yu. & Achasov, A.B. (2012). Vykorystannia heoinformatsiinykh tekhnolohii dlia gruntovoho kartohrafuvannia [The use of geo-information technologies for soil mapping]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 10, 52–56 [in Ukrainian].

Nazarok, P.H., Kruhlov, O.V., Kutsenko, M.V., Menshov, O.I., Sukhorukova, A.V. (2015). Do problemy kartohrafuvannia eroziynykh protsesiv [To the problem of mapping erosion processes]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 9, 63–68 [in Ukrainian].

Kulik, K.N., Zubov, A.R., Zykov, I.G. & Zubov, A.A. (2018). Metodologiya izucheniya erozionnykh protsessov v lesoahrarnykh i tekhnogennykh landshaftakh: monohrafiya [Methodology of studying erosion processes in forest and technogenic landscapes: monograph]. Volgograd: FNTs agroekologiy RAN [in Russian].

Zubova, L.G. (2013). Osnovy matematicheskoy obrabotki eksperimentalnykh dannykh: uchebnoye posobiye [Fundamentals of mathematical processing of experimental data: tutorial]. Lugansk: Noulidzh [in Russian].

Kruzhskiy, N.K. & Polupan, N.I. (Еds.). (1979). Atlas pochv Ukrainskoy SSR [Atlas of Soils of the Ukrainian SSR]. Kyiv: Urozhay [in Russian].

Vernader, N.B., Gogolev, I.N., Kovalishin, D.I. (1986). Priroda Ukrainskoy SSR. Pochvy [Nature of the Ukrainian SSR. Soils]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Belolipskiy, V.A., Shelyakin, N.M. & Igumentsev, A.F. (1985). O metodakh izucheniya erozionnykh protsessov [On the methods of studying erosion processes]. Pochvovedeniye — Soil Science, 12, 98–105 [in Russian].

Befani, N.F. & Kalinin G.P. (1965). Uprazhneniya i metodicheskiye razrabotki po gidrologicheskim prohnozam: uchebnoye posobiye [Exercises and methodological development of hydrological forecasts: a tutorial]. Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Сайко В.Ф. Наукові основи стійкого землеробства в Україні / В.Ф. Сайко // Збірн. наук. праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». — 2010. — № 3. — С. 3–17.

Медведев Н.В. Нормативы для определения экономической эффективности защиты почв отэрозии: методические рекомендации / Н.В. Медведев, В.Л. Дмитренко, А.В. Филимонов. — Ворошиловград: УНИИЗПЭ, 1985. — 206 с.

Формування збалансованих агроландшафтів на принципах ґрунтозахисної контурно-меліоративної системи землекористування / [О.Г. Тараріко, Т.В. Ільєнко, О.В. Сиротенко, Т.Л. Кучма] // Землеробство. — 2015. — № 1. — С. 13–18.

Камінський В.Ф. Екологічно збалансоване використання земель сільськогосподарського призначення в контексті децентралізації влади в Україні / В.Ф. Камінський, І.П. Шевченко, Л.П. Коломієць // Збірник наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». — 2015. — Вип. 4. — С. 3–12.

Наукові та прикладні основи захисту ґрунтів від ерозії в Україні: монограф. / за ред. С.А. Балюка та Л.Л. Товажнянського. — Х.: НТУ «ХПІ», 2010. — 460 с.

Лисецкий Ф.Н. Современные проблемы эрозиоведения / Ф.Н. Лисецкий, А.А. Светличный, С.Г. Черный / под ред. А.А. Светличного. — Белгород: Константа, 2012. — 456 с.

Медведєв В.В. Критерії і нормативи фізичної деградації орних ґрунтів (пропозиції до вдосконалення нормативної бази) / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник аграрної науки. — 2017. — № 3. — С. 11–17.

Балюк С.А. Сучасні проблеми деградації ґрунтів і заходи щодо досягнення нейтрального її рівня / С.А. Балюк, В.В. Медведєв // Вісник аграрної науки. — 2017. — № 8. — С. 5–11.

Тарасов В.І. Розвиток яружної ерозії в Степу Північному України / В.І. Тарасов // Вісник аграрної науки. — 2016. — № 5. — С. 60–63.

Булигін С.Ю. Використання геоінформаційних технологій для ґрунтового картографування / С.Ю. Булигін, А.Б. Ачасов // Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10. — С. 52–56.

До проблеми картографування ерозійних процесів / [П.Г. Назарок, О.В. Круглов, М.В. Куценко та ін. ] // Вісник аграрної науки. — 2015. — № 9. — С. 63–68.

Методология изучения эрозионных процессов в лесоаграрных и техногенных ландшафтах: монограф. / [К.Н. Кулик, А.Р. Зубов, И.Г. Зыков, А.А. Зубов]. — Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН, 2018. — 252 с.

Зубова Л. Г. Основы математической обработки экспериментальных данных: уч. пособ. [Електронний ресурс] / Л.Г. Зубова. — Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2013. — 60 с. — Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/2271215/

Атлас почв Украинской ССР / под ред. Н.К. Кружского и Н.И. Полупана. — К.: Урожай, 1979. — 160 с.

Вернадер Н.Б. Природа Украинской ССР. Почвы / Н.Б. Вернадер, И.Н. Гоголев, Д.И. Ковалишин. — К.: Наукова думка, 1986. — 216 с.

Белолипский В.А. О методах изучения эрозионных процессов / В.А. Белолипский, Н.М. Шелякин, А.Ф. Игуменцев // Почвоведение. — 1985. — № 12. — С. 98–105.

Бефани Н.Ф. Упражнения и методические разработки по гидрологическим прогнозам: учеб. пособ. / Н.Ф. Бефани, Г.П. Калинин. — Л.: Гидрометеоиздат, 1965. — 440 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter