DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2019.183472

Проблеми бонітування ґрунтів Запорізької області у сучасній оцінці земельних ресурсів

Людмила Миколаївна Даценко, Світлана Вікторівна Гришко, Максим Миколайович Ганчук, Наталя Василівна Тарусова, Юлія Василівна Чебанова, Валентина Вікторівна Щербина, Вікторія Павлівна Скиба, Алла Олександрівна Ангеловська

Анотація


Наведено короткий огляд робіт щодо бонітувального стану ґрунтів у незалежній Україні. Охарактеризовано методики Л.Я. Новаковського, А.І. Сірого, В.В. Медведєва та І.В. Пліско. Апробовано чинну методику бонітування ґрунтів, що була запропонована фахівцями науково-дослідних установ НААН та Національного аграрного університету, в умовах Запорізької обл. На основі власних польових досліджень, даних лабораторії моніторингу ґрунтів і якості продукції рослинництва Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, матеріалів Запорізької філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України», а також аналізу ґрунтових карт, картограм агровиробничих груп ґрунтів, даних фізико-хімічних властивостей і морфологічних ознак ґрунтів представлено якісну оцінку ґрунтів області за районами та здійснено класифікацію їх угрупувань за вмістом гумусу, що дало можливість скласти відповідні карти.


Ключові слова


бонітування ґрунтів; методика бонітування ґрунтів; родючість ґрунту; гумус; Запорізька обл

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Zemelnyi Kodeks Ukrainy vid 25 zhovtnia 2001 r., № 2768-III, st. 199 [Land Code of Ukraine of October 25, 2001, No. 2768-III, Art. 199]. (2001). Retrieved from http: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [in Ukrainian].

Yermolenko, V.M, Kurylo, V.I. & Kychyliuk, T.S. (2007). Pravove zabezpechennja ohorony ta racional’nogo vykorystannja zemel’nyh resursiv. [Legal protection of land protection and national use]. Kyiv: Master — XXI Century [in Ukrainian].

Metodycheskye rekomendacyy po provedenyju bonytyrovky pochv [Methodical recommendations for soil evaluation]. (1993). Kiev: UAAS [in Russian].

Seryi, A.I., Dubrovina, N.A., Lapanova, V.A., Kozlov, N.V. & Krikunov, V.G. (1986). Bonytyrovka pochv. Metodycheskye rekomendacyy [Soil evaluation. Methodical recommendations.] Kiev: UAA [in Russian].

Medvedev, V.V. & Plisko, I.V. (2006). Bonitirovka i kachestvennaja ocenka pahotnyh zemel’ Ukrainy [Soil evaluation of and qualitative assessment of the arable lands of Ukraine]. Kharkov: Pub. «13 typography» [in Russian].

Kanash, O.P. (2008). Bonituvannja g’runtiv: proponujut’sja zminy, chogo vony varti? [Soil evaluation: what changes are they offered?]. Zemlevporiadnyi visnyk — Land management newsletter, 5, 46–50 [in Ukrainian].

Seryi, A.I. (1974). Jakisna ocinka g’runtiv [Qualitative assessment of soils]. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Seryi, A.I. (1981). K metodike bonitirovki pochv na agrojekologicheskoj osnove [To the method of soil evaluation on agroecological basis]. Pochvovedenie — Soil Science, 7, 5–17 [in Russian].

Seryi, A.I. & Oholenko, N.A. (1987). Sovremennye metody bonitirovki pochv v USSR.[Modern methods of appraisal of soils in the USSR]. Kiev: UkrSRISTITER [in Russian].

Medvedev, V.V., Plisko, I.V., Yershova, K.B. & Bentserovskyi, D.М. (2002). Do novoi’ koncepcii’ bonituvannja g’runtiv [To the new concept of soil evaluation]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 9, 13–18 [in Ukrainian].

Medvedev, V.V., Plisko, I.V. (2005). Udoskonalena koncepcija bonituvannja zemel’ [Improved concept of land cultivation]. Visnyk KhNAU — KhNUU Bulletin. 1, 39–43 [in Ukrainian].

Medvedev, V.V. & Plisko, I.V. (2008). Kryterii’, etalony i prostorovi odynyci v bonituvanni g’runtiv [Criteria, benchmarks and spatial units in the soil evaluation]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 8, 9–15 [in Ukrainian].

Medvedev, V.V. & Plisko, I.V. (2013). Propozycii’ do vdoskonalennja chynnoi’ metodyky bonituvannja g’runtiv [Proposals for the improvement of the current method of soil evaluation]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 5, 14–18 [in Ukrainian].

Tykhenko, O.V. (2010). Porivnjal’nyj analiz metodiv bonituvannja g’runtiv Ukrai’ny. [Analysis of the methods of productivity evaluation of soils]. Visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of the National Agrarian University, 6, 33–39 [in Ukrainian].

Zakon Ukrai’ny «Pro ocinku zemel’» vid 11 gruden’ 2003 r., № 1378-IV, st. 16 [The Law of Ukraine «On Land Assessment» dated December 11, 2003, no. 1378-IV, art. 16]. (2003). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15 [in Ukrainian].

International Valuation Standards: GN 10 Valuation of Agricultural Properties, GN 13 Mass Appraisal for Property Taxation. (2008). Australian Property Institute Australia and New Zealand: Australian Property Institute. www.google.com.ua. Retrieved from https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad= rja&uact=8&ved=2ahUKEwi88svKycDlAhXOo4sKHU9aC48QFjAJegQIBxAC&url= https%3A%2F%2Fsrosovet.ru%2Fcode%2Fcore%2Fdownload.php% 3F1804&usg=AOvVaw1lUYOqs5Vv1ANoXiA0AjUD [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р., № 2768-ІІІ, ст. 199 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

Єрмоленко В.М. Правове забезпечення охорони та раціонального використання земельних ресурсів / В.М Єрмоленко, В.І. Курило, Т.С. Кичилюк. — К.: Магістр — ХХІ сторіччя, 2007. — 248 с.

Методические рекомендации по проведению бонитировки почв. — К.: УААН, 1993. — 96 с.

Бонитировка почв. Методические рекомендации / А.И. Серый, Н.А. Дубровина, В.А. Лапанова и др. — К.: УСХА, 1986. — 75 с.

Медведев В.В. Бонитировка и качественная оценка пахотных земель Украины / В.В. Медведев, И.В. Плиско. — Х.: Изд. «13 типография», 2006. — 386 с.

Канаш О.П. Бонітування ґрунтів: пропонуються зміни, чого вони варті? / О.П. Канаш // Землевпорядний вісник. — 2008. — № 5. — С. 46–50.

Сірий А.І. Якісна оцінка ґрунтів / А.І. Сірий. К.: Знання, 1974. — 47 с.

Серый А.И. К методике бонитировки почв на агроэкологической основе / А.И. Серый // Почвоведение. — 1981. — № 7. — С. 5–17.

Серый А.И. Современные методы бонитировки почв в УССР. Обзорная информация / А.И. Серый, Н.А. Оголенко. — К.: УкрНИИНТИ, 1987. — 36 с.

До нової концепції бонітування ґрунтів / В.В. Медведєв, І.В. Пліско, К.Б. Єршова, Д.М. Бенцеровський // Вісник аграрної науки. — 2002. — № 9. — С. 13–18.

Медведєв В.В. Удосконалена концепція бонітування земель / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник ХНАУ. — 2005. — № 1. — С. 39–43.

Медведєв В.В. Критерії, еталони і просторові одиниці в бонітуванні ґрунтів / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 8. — С. 9–15.

Медведєв В.В. Пропозиції до вдосконалення чинної методики бонітування ґрунтів / В.В. Медведєв, І.В. Пліско // Вісник аграрної науки. — 2013. — № 5. — С. 14–18.

Тихенко О.В. Порівняльний аналіз методів бонітування ґрунтів України / О.В. Тихенко // Вісник Національного аграрного університету. — 2010. — № 6. — С. 33–39.

Закон України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 р., № 1378-IV, ст. 16 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-15

International Valuation Standards: GN 10 Valuation of Agricultural Properties, GN 13 Mass Appraisal for Property Taxation [Електронний ресурс ] / Australian Property Institute. — Australia and New Zealand: API, 2008. — 552 р. — Режим доступу: https://www.google.com.ua/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi88svKyc-DlAhXOo4sKHU9aC48QF- jAJegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fsrosovet.ru%2Fcode%2Fcore%2Fdownload.php%3F1804&usg=AOvVaw1lUYOqs5Vv1ANoXiA0AjUDПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter