DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201268

Oсобливості поширення регіонально рідкісного виду зніту розмаринолистого (Chamaerion Dodonaei (Vill.) Holub.) в умовах Кам’янецького Придністров’я

Людмила Григорівна Любінська, Ольга Антонівна Сосула, Володимир Андрійович Соломаха

Анотація


Проаналізовано процес включення регіонально рідкісних видів до офіційних списків раритетних видів Хмельницької обл. Виявлено 168 видів, які потребують охорони на регіональному рівні. Проведено аналіз флори відвалів вапнякового кар’єра біля с-ща Сахкамінь (Кам’янецьке Придністров’я) та виявлено 61 вид судинних рослин, наведено родинний спектр, біоморфологічну, екологічну характеристики. Охарактеризовано екологічну та фітоценотичну структури флори. Одним із рідкісних видів Хмельницької обл. є Сhamaerion dodonaei (Vill.). Holub. Вивчено його біологічні особливості та описано онтоморфогенетичні стани. Встановлено, що проростки з’являються після обнасінення, а до завершення вегетаційного періоду переходять в ювенільний та іматурний стани. У наступний вегетаційний рік рослини перебувають в іматурному стані. На третій рік розвитку, у віргінільному стані, формується життєва форма — напівкущик. Проведено аналіз стану популяції виду у межах Нігинського кар’єра. Виявлено лівобічний онтогенетичний спектр популяції. Запропоновано заходи зі збереження виду та створення заказника.


Ключові слова


регіонально рідкісний вид; Сhamaerion dodonaei; популяція; Кам’янецьке Придністров’я

Повний текст:

PDF

Посилання


Vseievropeiska stratehiia zberezhennia biolohichnoho ta landshaftnoho riznomanittia [A pan-European strategy for the conservation of biological and landscape diversity] (1998). Kyiv [in Ukrainian].

Rishennia Khmelnytskoi oblasnoi rady vid 20 hrudnia 2006 roku № 18-5/2006 «Pro Polozhennia ta Perelik vydiv roslyn, shcho pidliahaiut osoblyvii okhoroni na terytorii Khmelnytskoi oblasti» [Decision of the Khmelnytsky Regional Council of December 20, 2006 № 18-5 / 2006 «About the Regulations and List of Plants Species to Special Protection in the Territory of Khmelnytsky Region»]. (n.d.). oblrada.km.ua. — Retrieved from http://oblrada.km.ua/doc/rish518.rtf [in Ukrainian].

Rishennia Khmelnytskoi oblasnoi rady vid 17 lypnia 2012 roku № 4-12/2012 «Pro vnesennia zmin do rishen oblasnoi rady vid 26 veresnia 2002 roku № 16 ta vid 20 hrudnia 2006 roku № 18-5/2006» [Decision of the Khmelnytsky Regional Council of July 17, 2012 No. 4-12 / 2012 «About Amendments to the Decisions of the Regional Council of September 26, 2002 No. 16 and December 20, 2006 No. 18-5/ 2006»]. (n.d.). km-oblrada.gov.ua. Retrieved from http://km-oblrada.gov.ua›vi-sklikannya›dvanadcyata-sesiya-17-07-2012 [in Ukrainian].

Liubinska, L.H. & Yuhlichek, L.S. (2017). Flora Khmelnychchyny. Navchalnyi posibnyk [Flora of Khmelnytsky region. Tutorial]. Khmelnytskyi: Polihrafist [in Ukrainian].

Herenchuk, K.I. (1980). Pryroda Khmelnytskoi oblasti [Nature of Khmelnytsky region]. Lviv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Denysyk, H.I. (1998). Antropohenni landshafty Pravoberezhnoi Ukrainy [Anthropogenic landscapes of Right-Bank Ukraine]. Vinnytsia: Arbat [in Ukrainian].

Opredelytel vysshykh rastenyi Ukrayny [The determinant of plants of Ukraine]. (1987). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Mosyakin, S. & Fedoronchuk, M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. Kyiv [in English].

Zlobyn, Yu.A. (2009). Populiatsyonnaia ekolohyia rastenyi: sovremennoe sostoianye, tochky rosta [Population ecology of plants: current state, development points]. Sumy: Unyversytet. knyha [in Ukrainian].

Rabotnov, T.A. (1969). Nekotorye voprosy yzuchenyia tsenotycheskykh populiatsii [Some questions of the study of coenotic populations]. Biul. MOIP –MOIP Bulletin, 74, 1, 141–149 [in Russian].

Tsenopopuliatsyy rastenyi: Ocherky populiatsyonnoi byolohyy [Coenopopulations of plants: Essays on population biology]. (1988). Moskva: Nauka [in Russian].

Raunkiaer, C. (1934). The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford: Clarendon Press [in English].

Andriienko, T.L. & Perehrym, M.M. (2012). Ofitsiini pereliky rehionalno ridkisnykh roslyn administratyvnykh terytorii Ukrainy [Official lists of regionally rare plants of the administrative territories of Ukraine]. Kyiv: Alterpres [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. — К., 1998. — 52 с.

Рішення Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006 «Про Положення та Перелік видів рослин, що підлягають особливій охороні на території Хмельницької області» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://oblrada.km.ua/doc/rish518.rtf

Рішення Хмельницької обласної ради від 17 липня 2012 року № 4-12/2012 «Про внесення змін до рішень обласної ради від 26 вересня 2002 року № 16 та від 20 грудня 2006 року № 18-5/2006» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://km-oblrada.gov.ua›vi-sklikannya›dvanadcyata-sesiya-17-07-2012

Любінська Л.Г. Флора Хмельниччини: Навчальний посібник / Л.Г. Любінська, Л.С. Юглічек. — Хмельницький: Поліграфіст, 2017. — 240 с.

Геренчук К.І. Природа Хмельницької області / К.І. Геренчук. — Львів: Вища школа, 1980. — 152 с.

Денисик Г.І. Антропогенні ландшафти Правобережної України / Г.І. Денисик. — Вінниця: Арбат, 1998. — 292 с.

Определитель высших растений Украины. — К.: Наукова думка, 1987. — 548 с.

Mosyakin S. Vascular plants of Ukraine: а nomenclatural checklist / S. Mosyakin, M. Fedoronchuk. — K., 1999. — 345 p.

Злобин Ю.А. Популяционная экология растений: современное состояние, точки роста / Ю.А. Злобин. — Сумы: Университет. книга, 2009. — 263 с.

Работнов Т.А. Некоторые вопросы изучения ценотических популяций / Т.А. Работнов // Бюл. МОИП. — Отд.: биология. — 1969. — Т. 74, Вып. 1. — С. 141–149.

Ценопопуляции растений: Очерки популяционной биологии. — М.: Наука, 1988. — 182 с.

Raunkiaer C. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography / C. Raunkiaer. — Oxford: Clarendon Press, 1934. — 632 p.

Андрієнко Т.Л. Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України / Т.Л. Андрієнко, М.М. Перегрим. — К.: Альтерпрес, 2012. — 148 сПосилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter