DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201270

Оцінка стану ґрунтів зони Степу України за екологічними критеріями для ведення органічного виробництва

Алла Миколаївна Ліщук, Мар’яна Василівна Драга, Інна Миколаївна Городиська

Анотація


Згідно з результатами проведеного порівняння областей Степу України за площами сільськогосподарських земель, що сертифіковані як органічні, встановлено, що найбільша частка земельних угідь, відведених під органічне землеробство, становить 102,2 тис. га в Одеській та 75,9 тис. га в Херсонській областях, або 3,93 і 2,95% від площі сільськогос- подарських земель відповідно. Проаналізовано сертифіковані органічні господарства зони Степу України, визначено основний напрям їх діяльності та перелік органічної продукції, що виробляється. Виявлено, що органічні господарства зони Степу України вирощують: зернові, бобові, олійні і технічні культури, овочеві і баштанні культури тощо. За проведеною агроекологічною оцінкою стану ґрунтів зони Степу України (на прикладі Херсонської обл.) встановлено розбалансованість співвідношення в ґрунтах досліджуваного регіону гумусу і поживних речовин (нітрогену, фосфору і калію). Доведено, що баланси гумусу і поживних речовин у зоні Степу можуть слугувати критерієм оцінки екологічної загрози — втрати родючості ґрунту, оскільки свідчать про недостатній рівень забезпеченості ґрунту органічною речовиною і основними елементами живлення. Наведено рекомендації для забезпечення позитивних балансів гумусу та поживних речовин сільськогосподарських угідь досліджуваного регіону для ведення органічного виробництва.


Ключові слова


органічне виробництво; ґрунт; агроекологічна оцінка; Степ; екологічна загроза

Повний текст:

PDF

Посилання


Orhanik v Ukraini / Federatsiia orhanichnoho rukhu Ukrainy [Organic in Ukraine / Federation of Organic Movement of Ukraine]. organic.com.ua. Retrieved from http://organic.com.ua/ [in Ukrainian].

Derkach, O., Kolomiiets, H. & Movchan, Ya. (Eds.). (2012). Optymizatsiia silskoho hospodarstva Stepu Ukrainy: teoriia i praktyka [Optimization of agriculture of the Steppe of Ukraine: theory and practice]. Mykolayiv: Rehionalna chornomorska merezha hromadskykh orhanizatsii [in Ukrainian].

Svit orhanichnoho silskoho hospodarstva: statystyka ta tendentsii 2013 roku [Organic Agriculture World: Statistics and Trends 2013]. orgprints.org. Retrieved from http://orgprints.org/25188/7/FiBL_IFOAM_World_of_Organic_Agriculture_2013_UA_final.pdf [in Ukrainian].

Horobchenko, O.A. (2016). Suchasnyi rozvytok orhanichnoho sektora v Ukraini [Modern development of the organic sector in Ukraine]. Organic production and food security ‘16: IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia — Scientific and Practical Conference. (pp. 426–430). Zhytomyr: Yevenok, O.O. [in Ukrainian].

Bieliaieva, N.V. (2013). Suchasnyi stan vyrobnytstva orhanichnoi produktsii v Ukraini ta sviti [The current state of organic production in Ukraine and the world]. Innovatsiina ekonomika — Innovative Economics, 1(39),151–155 [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P. (Ed.). (2017). Naukovi doslidzhennia z monitorynhu ta obstezhennia silskohospodarskykh uhid Ukrainy: za rezultatamy Х turu (2011–2015) [Scientific research on monitoring and survey of agricultural lands in Ukraine: on the results of the 10 round (2011–2015)]. Kyiv [in Ukrainian].

Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2015 rotsi [National report on the state of the environment in Ukraine in 2015] (2017). Kyiv: Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy, FOP Hrin, D.S. [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P., Moklyachuk, L.I., & Lishchuk, A.M. (2017). Natsionalni ta rehionalni indykatory «zelenoho zrostannia» silskoho hospodarstva [National and regional indicators of «green growth» in agriculture]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, 3, 7–17 [in Ukrainian].

Moklyachuk, L.I., Yatsuk, I.P., Lishchuk, A.M., & Horodyska, I.M. (2017). Otsiniuvannia ekolohichnoho stanu gruntiv zemel silskohospodarskoho pryznachennia [Assessment of the ecological status of agricultural soils]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 1, 52–56 [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P., Moklyachuk, L.I. (2018). Ekolohichni indykatory zelenoho zrostannia silskoho hospodarstva: monohrafiia [Environmental indicators of green growth of agriculture: Monograph]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P., Moklyachuk, L.I., Lishchuk, A.M. & Romanova, S.A. (2019). Innovatsiynyy rozvytok sils’koho hospodarstva za vykorystannya indykatoriv «zelenoho zrostannya» [Innovative agricultural development through the use of Green growth Indicators]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, 2, 6–16 [in Ukrainian].

Shykula, M.K. (Ed.). (2000). Gruntozakhysna biolohichna systema zemlerobstva v Ukraini: Monohrafiia [Soil biological system of agriculture in Ukraine: Monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Dutchyn, M.M., Ilkiv, Ye.Yu., & Bida, I.V.(2010). Gruntoznavstvo z osnovamy melioratsii: Konspekt lektsii [Soil science with the basics of land reclamation: Lecture notes]. Ivano-Frankivsk: IFNTUNH [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Органік в Україні [Електронний ресурс] / Федерація органічного руху України. — Режим доступу: http://organic.com.ua/

Оптимізація сільського господарства Степу України: теорія і практика / Під ред. О. Деркача, Г. Коломієць, Я. Мовчана. — Миколаїв: Регіональна чорноморська мережа громадських організацій, 2012. — 88 с.

Світ органічного сільського господарства: статистика та тенденції 2013 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://orgprints.org/25188/7/FiBL_IFOAM_World_of_Organic_Agriculture_2013_UA_final.pdf

Горобченко О.А. Сучасний розвиток органічного сектора в Україні / О.А. Горобченко // Органічне виробництво і продовольча безпека: [зб. матеріалів доп. учасн. ІV Міжнар. наук.-практ. конф.]. — Житомир: О.О. Євенок, 2016. — С. 426–430.

Бєляєва Н.В. Сучасний стан виробництва органічної продукції в Україні та світі / Н.В. Бєляєва // Інноваційна економіка. — 2013. — № 1(39). — С. 151–155.

Наукові дослідження з моніторингу та обстеження сільськогосподарських угідь України: за результатами Х туру (2011–2015 рр.) / За ред. І.П. Яцука. — К., 2017. — 66 с.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році. — К.: Міністерство екології та природних ресурсів України, ФОП Грінь Д.С., 2017. — 308 с.

Яцук І.П. Національні та регіональні індикатори «зеленого зростання» сільського господарства / І.П. Яцук, Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук // Агроекологічний журнал. — 2017. — № 3. — С. 7–17.

Оцінювання екологічного стану ґрунтів земель сільськогосподарського призначення / Л.І. Моклячук, І.П. Яцук, А.М. Ліщук, І.М. Городиська // Вісник аграрної науки. — 2017. — № 1. — С. 52–56.

Яцук І.П. Екологічні індикатори зеленого зростання сільського господарства: монографія / І.П. Яцук, Л.І. Моклячук. — К.: ДІА, 2018. — 443 с.

Інноваційний розвиток сільського господарства за використання індикаторів «зеленого зростання» / І.П. Яцук, Л.І. Моклячук, А.М. Ліщук, С.А. Романова // Агроекологічний журнал. — 2019. — № 2. — С. 6–16.

Ґрунтозахисна біологічна система землеробства в Україні: Монографія / За ред. М.К. Шикули. — К., 2000. — 389 с.

Дутчин М.М. Ґрунтознавство з основами меліорації: Конспект лекцій / М.М. Дутчин, Є.Ю. Ільків, І.В. Біда. — Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. — 268 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter