DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201271

Значення лізиметричних досліджень в еколого-агрохімічній оцінці аграрних технологій

Олександр Михайлович Бердников, Віталій Васильович Волкогон, Микола Миколайович Мірошниченко, Ольга Іванівна Гриник, Людмила Вікторівна Потапенко

Анотація


Встановлено, що втрати ґрунтом лабільних сполук азоту, кальцію і магнію у вигляді їх окислів можуть змінюватися залежно від типу рослинності у кілька разів. Так, за вирощування пшениці озимої втрати азоту в середньому становлять 25 кг/га, кукурудзи — 77,5 кг/га; за органічної системи удобрення втрати кальцію за вирощування пшениці озимої варіюють у межах 44 кг/га, кукурудзи — 101 кг/га. Зменшити втрати поживних речовин з ґрунту можна за вирощування у сівозміні проміжних сидеральних культур, які, розвиваючись, використовують мінеральні сполуки для конструктивного метаболізму. Після весняно-літньої мінералізації сидеральної біомаси поживні речовини надходять для засвоєння наступною у сівозміні сільськогосподарською культурою. Висвітлено, що втрати сполук біогенних елементів різко зростають за внесення кальцієвмісних матеріалів у дозі, розрахованій за повною гідролітичною кислотністю. Доведено, що максимально ефективним і ресурсозбережним як за разового (один раз у 5 років), так і за періодичного використання меліорантів (через рік) є застосування дози кальцію із розрахунку 1/4 г.к. У цьому разі зменшується вимивання сполук кальцію, азоту та інших елементів, зростає ефективність передпосівної бактеризації. Результати лізиметричних досліджень доцільно розглядати як інструмент, що надає змогу простежити міграцію вологи, гумусових речовин і сполук біогенних елементів за межі кореневмісного шару ґрунту залежно від кількості опадів і систем удобрення, а також визначати шляхи регулювання цих процесів, що важливо для оцінки технологій вирощування сільськогосподарських культур.


Ключові слова


лізиметри; промивні води; системи удобрення; хімічна меліорація; аграрні технології; дерново-підзолистий ґрунт; сидерати; мікробні препарати

Повний текст:

PDF

Посилання


Mylashchenko, N.Z. (1990). Ekologicheskiye problemy v intensivnom zemledelii [Ecological problems in intensive farming]. Trudy VIUA — Proceedings of the VIUA, 3–10 [in Russian].

Hrynyk, I.V., Bardakov, A.H. & Bakun Yu.O. (2004). Naukovi osnovy ahropromyslovoho vyrobnytstva Chernihivs’koyi oblasti [Scientific bases of agro-industrial production of Chernihiv region]. Chernihiv: Desnyanska Pravda RVC. [in Ukrainian].

Berdnikov, O.M., Skachok, L.M., Potapenko, L.V. & Myliutenko T.B. (2013). Lizymetrychni doslidzhennya v ahrokhimiyi i ahroekolohiyi [Lysimetric studies in agrochemistry and agroecology]. Zbirnyk naukovykh prats’ «NNTS Instytut zemlerobstva NAAN» — Proceedings of the NSC Institute of Agriculture NAAS, 1–2, 38–35 [in Ukrainian].

Saiko, V.F. & Boiko, P.I. (2002). Sivozminy u zemlerobstvi Ukrayiny [Crop rotation in agriculture of Ukraine]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Bobrytskaia, M.A. (1966). Poteri azota i drugikh elementov pri vyshchelachivanii iz slabookul’tu rennoy dernovo-podzolistoy pochvy [Losses of nitrogen and other elements during leaching from poorly cultiva ted sod-podzolic soil]. Balans azota v dernovo-podzolistykh pochvakh [Nitrogen balance in sod-podzolic soils]. Moskva [in Russian].

Mazur, H.A. (2008). Vidtvorennya i rehulyuvannya rodyuchosti lehkykh gruntiv [Reproduction and regulation of fertility of light soils]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Arynushkyna, E.N. (1970). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv [Chemical Soil Analysis Guide]. Moskva: Yzd-vo MHU [in Russian].

Volkohon, V.V. (Ed.) (2006). Mikrobni preparaty u zemlerobstvi. Teoriya i praktyka [Microbial preparations in agriculture. Theory and Practice]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Dovban, K.Y. (1990). Zelenoye udobreniye [Green manure]. Moskva: Ahropromyzdat [in Russian].

Pannykov, V.D. (1980). Lizimetriya — effektivnyy metod agrokhimicheskikh issledovaniy [Lysimetry — an effective method of agrochemical research]. Sel’skoye khozyaystvo za rubezhom — Agriculture Abroad, 6, 2–7 [in Russian].

Mazur, H.A., Polovyi, V.M. & Lavruk, M.M. (2005). Vplyv vapnuvannya i tryvaloho udobrennya na vrozhaynist′ kul′tur sivozminy v umovakh zakhidnoho Polissya [Influence of liming and prolonged fertilization on crop yields of crop rotation in the western Polesie]. Naukovyy visnyk Natsional′noho ahrarnoho universytetu — Scientific Bulletin of the National Agrarian University, 91, 60–65 [in Ukrainian].

Kulakovskaia, T.N. (1974). Mineral’nyye udobreniya i plodorodiye pochv [Mineral fertilizers and soil fertility]. Plodorodiye pochvy i urozhay [Soil fertility and yield]. Vil’njus: Periodika [in Russian].

Sypko, A.O., Strilets, O.P. & Sinchuk, H.A. (2013). Vplyv vapnuvannya na vmist humusu chornozemi typovomu v umovakh pivnichno-skhidnoho Lisostepu [The effect of liming on the content of humus of black soil typical in the conditions of the northeastern foreststeppe]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of agrarian science, 5, 19–22 [in Ukrainian].

Sypko, A.O. & Honcharuk, H.S. (2014). Vidtvorennya vmistu humusu u slabo-kyslomu siromu lisovomu grunti za khimichnoyi melioratsiyi v umovakh Pravoberezhnoho Lisostepu [Reproduction of humus content in slightly acidic gray forest soil by chemical reclamation in the Right-bank Forest Steppe]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of agrarian science, 1, 55–58 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Милащенко Н.З. Экологические проблемы в интенсивном земледелии / Н.З. Милащенко // Труды ВИУА. — М., 1990. — С. 3–10.

Наукові основи агропромислового виробництва Чернігівської області / [І.В. Гриник, А.Г. Бардаков, Ю.О. Бакун та ін.]. — Чернігів: РВК «Деснянська правда», 2004. — 344 с.

Лізиметричні дослідження в агрохімії і агроекології / О.М. Бердніков, Л.М. Скачок, Л.В. Потапенко, Т.Б. Милютенко // Зб. наук. праць «ННЦ Інститут землеробства НААН». — 2013. — Вип. 1–2. — С. 38–45.

Сайко В.Ф. Сівозміни у землеробстві України / В.Ф. Сайко, П.І. Бойко. — К.: Аграрна наука, 2002. — 146 с.

Бобрицкая М.А. Потери азота и других элементов при выщелачивании из слабоокультуренной дерново-подзолистой почвы / М.А. Бобрицкая // Баланс азота в дерново-подзолистых почвах. — М., 1966. — С. 18–22.

Мазур Г.А. Відтворення і регулювання родючості легких ґрунтів / Г.А. Мазур. — К.: Аграрна наука, 2008. — 308 с.

Аринушкина Е.Н. Руководство по химическому анализу почв / Е.Н. Аринушкина. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 487 с.

Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / За ред. В.В. Волкогона. — К.: Аграрна наука, 2006. — 312 с.

Довбан К.И. Зеленое удобрение / К.И. Довбан. — М.: Агропромиздат, 1990. — 208 с.

Панников В.Д. Лизиметрия — эффективный метод агрохимических исследований / В.Д. Панников // Сельское хозяйство за рубежом. — 1980. Вип. 6. — С. 2–7.

Мазур Г.А. Вплив вапнування і тривалого удобрення на врожайність культур сівозміни в умовах західного Полісся / Г.А. Мазур, В.М. Польовий, М.М. Лаврук // Науковий вісник Національного аграрного університету. — 2005. — Вип. 91. — С. 60–65.

Кулаковская Т.Н. Минеральные удобрения и плодородие почв / Т.Н. Кулаковская // Плодородие почвы и урожай. — Вильнюс: Периодика, 1974. — С. 82–90.

Сипко А.О. Вплив вапнування на вміст гумусу у чорноземі типовому в умовах північно-східного Лісостепу / А.О. Сипко, О.П. Стрілець, Г.А. Сінчук // Вісник аграрної науки. — 2013. — № 5. — С. 19–22.

Сипко А.О. Відтворення вмісту гумусу у слабокислому сірому лісовому ґрунті за хімічної меліорації в умовах Правобережного Лісостепу / А.О. Сипко, Г.С. Гончарук // Вісник аграрної науки. — 2014. — № 1. — С. 55–58.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter