DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201273

Бакові суміші препаратів для захисту рослин картоплі проти збудників хвороб Phytophthora infestans та Alternaria solani

Світлана Володимирівна Федорчук, Тетяна Вікторівна Клименко, Віктор Григорович Радько, Оксана Іванівна Трембіцька, Микола Михайлович Лісовий

Анотація


На сьогодні однією із важливих проблем щодо отримання високих стабільних урожаїв картоплі є своєчасне вжиття відповідних заходів проти хвороб і шкідників. Незначний розмір земельних ділянок та неякісний садивний матеріал, відсутність дотримання сівозмін призводить до накопичення і поширення збудників хвороб, зокрема Phytophthora infestans (Mont.) De Ваrу та Alternaria solani, які без застосування засобів захисту можуть знизити врожайність культури до 60% і більше. Доведено, що найефективнішу дію проти ураження листків картоплі фітофторозом проявила суміш хімічного препарату Антракол та регулятора росту рослин Гумісол. Встановлено, що оптимальним було поєднання хімічного препарату Антракол із РРР Гумісол, де на різних за стійкістю сортах картоплі ураженість рослин у фазу цвітіння (максимальний розвиток патогенів) збудниками становила: Phytophthora infestans — 1,4–24,6%, а Alternaria solani — 6,8–22,2%.


Ключові слова


картопля; сорт; збудники хвороб; регулятор росту рослин; хімічний та біологічний препарати

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Ivanyuk, V.G., Banady`sev, S.A. & Zhuroms`kij, G.K. (2005). Zashhita kartofelya ot boleznej, vreditelej i sornyakov sorniakov [Protection from diseases, pests and weed plants]. Minsk: Belprint [in Russian].

Ivanyuk, V.G. & Brukish, D.A. (1998). Vliyanie srokov opry`skivanij fungicidami na porazhenie kartofelya fitoftorozom i al`ternariozom [Influence of period spraying with fungicides on potato damage by late blight disease of potato and Alternaria blight]. Zashhita rastenij — Plant protection 21, 132–143 [in Russian].

Lastochkin, V.I. (2005). Kompleksnoe primenenie biopreparatov i fungicidov protiv fitoftoroza kartofelya [Complex use of biologically-active preparations and fungicides against late blight disease of potato]. Aktual`ny`e problemy` zashhity` kartofelya, plodovy`x i ovoshhny`x kul`tur ot boleznej, vreditelej i sornyakov [Actual problems of the protection of potatoes, fruit and vegetable crops from diseases, pests and weeds]. Samohvalichi; Minsk [in Russian].

Bengtsson, T., Holefors, A., Witzell, J. & et al. (2014). Activation of defence responses to Phytophthora infestans in potato by BABA. Plant Pathol, 63(1), 193–202. DOI: 10.1111/ppa.12069 [in English].

Brurberg, M.B., Elameen, A., Lea, V.H. & et al. (2011). Genetic analysis of Phytophthora infestans populations in the Nordic European countries reveals high genetic variability. Fungal Biology, 115, 335–342. DOI: 10.1016/j.funbio.2011.01.003 [in English].

Andrade-Piedra, J.L., Hijmans, R.J., Forbes, G.A. & et al. (2005). Simulation of potato late blight in the Andes. I: modification and parameterization of the LATEBLIGHT model. Phytopathology, 95(10), 1191–1199. DOI: 10.1094/phyto-95-1191 [in English].

Znamenskyi, O.P., Razkevych, M.P. & Podberezko, I.M. (2009). Perspektyvy zastosuvannia funhitsydiv ta yikh sumishei z biolohichno aktyvnymy preparatamy dlia zakhystu kartopli vid khvorob [Perspectives of the use of fungicides and their mixtures with biologically-active preparations for potato protection from diseases]. Kartopliarstvo Ukrainy — Potato growing in Ukraine, 5/6, 44–47 [in Ukrainian].

Andrivon, D., Lucas, J.M. & Ellissèche, D. (2003). Development of natural late blight epidemics in pure and mixed plots of potato cultivars with different levels of partial resistance. Plant Pathol, 52(5), 586–594. DOI: 10.1046/j.1365-3059.2003.00882.x [in English].

Dospekhov, B.A. (1985). Metodyka polevoho opyta [Methods of field research]. Moskva : Kolos [in Russian]. 10. Trybel, S.O. (2001). Metodyky vyprobuvannia i zastosuvannia pestytsydiv [Methods of testing and using pesticides]. Kyiv: Svit [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Иванюк В.Г. Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков / В.Г. Иванюк, С.А. Банадысев, Г.К. Журомский. — Минск: Белпринт, 2005. — 696 с.

Иванюк В.Г. Влияние сроков опрыскиваний фунгицидами на поражение картофеля фитофторозом и альтернариозом / В.Г. Иванюк, Д.А. Брукиш // Защита растений: Сб. науч. тр. БНИИЗР. — 1998. — Вып. 21. — С. 132–143.

Ласточкин В.И. Комплексное применение биопрепаратов и фунгицидов против фитофтороза картофеля / В.И. Ласточкин // Актуальные проблемы защиты картофеля, плодовых и овощных культур от болезней, вредителей и сорняков: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. — Самохваличи; Минск, 2005. — С. 132–135.

Activation of defence responses to Phytophthora infestans in potato by BABA / T. Bengtsson, A. Holefors, J. Witzell et al. // Plant Pathol. — 2014. — Vol. 63(1). — P. 193–202. DOI: 10.1111/ppa.12069

Genetic analysis of Phytophthora infestans populations in the Nordic European countries reveals high genetic variability / M.B. Brurberg, A. Elameen, V.H. Lea et al. // Fungal Biology. — 2011. — Vol. 115. — P. 335–342. DOI: 10.1016/j.funbio.2011.01.003

Simulation of potato late blight in the Andes. I: modification and parameterization of the LATEBLIGHT model / J. L. Andrade-Piedra, R.J. Hijmans, G.A. Forbes et al. // Phytopathology. — 2005. — Vol. 95(10). — P. 1191–1199. DOI: 10.1094/phyto95-1191

Знаменський О.П. Перспективи застосування фунгіцидів та їх сумішей з біологічно активними препаратами для захисту картоплі від хвороб / О.П. Знаменський, М.П.Разкевич, І.М. Подберезко // Картоплярство України. — 2009. — № 5/6. — С. 44–47.

Andrivon D. Development of natural late blight epidemics in pure and mixed plots of potato cultivars with different levels of partial resistance / D. Andrivon, J.M. Lucas, D. Ellissèche // Plant Pathol. — 2003. — Vol. 52(5). — P. 586–594. DOI: 10.1046/j.1365-3059.2003.00882.x

Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. — М.: Колос, 1985. — 336 с.

Трибель С.О. Методики випробування і застосування пестицидів / С.О. Трибель та ін.; за ред. С.О. Трибеля. — К.: Світ, 2001. — 448 с.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter