DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201278

Порівняльна оцінка накопичення Zn розторопшею плямистою (Silybum marianum) залежно від виду мінеральних добрив

Олександр Петрович Ткачук, Алла Михайлівна Разанова

Анотація


Досліджено інтенсивність накопичення цинку листовою масою і насінням розторопші плямистої за підживлення мінеральними добривами. Встановлено коефіцієнт накопи- чення і коефіцієнт небезпеки цинку у листовій масі та насінні розторопші плямистої за підживлення її аміачною селітрою, калієм хлористим та суперфосфатом простим. Доведено, що найменше цинку накопичується насінням розторопші плямистої за за- стосування суміші аміачної селітри, суперфосфату простого і калію хлористого, а листовою масою — калію хлористого. Найвищий рівень накопичення цинку листовою масою і насінням розторопші плямистої спостерігався за удобрення посівів аміачною селітрою.


Ключові слова


цинк; накопичення; розторопша плямиста; листя; насіння; оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Kshnykatkyna, A.N., Hushchyna, V.A. & Ahapkyn, N.D. (2003). Rastoropsha piatnystaia [Milk thistle spotted]. Pchelovodstvo — Beekeeping, 3, 26–27 [in Russian].

Roztoropsha ye perspektyvnoiu do vyroshchuvannia v Ukraini likarskoiu roslynoiu [Milk thistle is a promising medicinal plant in Ukraine]. Superahronomm — Super agronomist. Retrieved from: https://superagronom.com/news/5963-roztoropsha-ye-perspektivnoyu-do-viroschuvannya-vukrayini-likarskoyu-roslinoyu [in Ukrainian].

Nosenko, Yu. Roztoropsha pliamysta — «podarunok Divy Marii» [A milk thistle is a «gift of the Virgin Mary»]. Ahrobiznes sohodni — Agribusiness today. Retrieved from: http://agro-business.com.ua/agro/ekspertna-dumka/item/8201-roztoropsha-pliamysta-podarunok-divy-marii.html [in Ukrainian].

Vorontsov, V.T. & Opara, M.M. (2010). Dosvid vyroshchuvannia roztoropshi pliamystoi ta nevelykykh diliankakh ta vykorystannia yii z metoiu ozdorovlennia [Experience of growing thistle spotted and small areas and using it for the purpose of healing]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 2, 41–45 [in Ukrainian].

Hamaiunova, V.V. & Domin, O.V. (2015). Udoskonalennia okremykh ahrotekhnichnykh pryiomiv vyroshchuvannia roztoropshi pliamystoi v umovakh pivdnia Ukrainy [Improvement of individual agrotechnical methods of cultivation of milk thistle in southern Ukraine]. Vіsnik Zhitomirskogo natsіonalnogo agroekologіchnogo unіversitetu — Bulletin of Zhytomyr National Agro-Ecological University, 1 (47), 1, 139–144 [in Ukrainian].

Tarasiuk, V.A. & Khomina, V.Ia. (2014). Vplyv ahrotekhnichnykh zakhodiv na hustotu stoiannia roslyn roztoropshi pliamystoi [Influence of agrotechnical measures on the density of standing plants of thistle spotted]. Naukovi pratsi Іnstytutu bioenerhetychnykh kultur i tsukrovykh buriakiv — Scientific papers of the Institute of bioenergy crops and sugar beet, 21, 105–108 [in Ukrainian].

Roztoropsha pliamysta [Milk thistle spotted]. Propozytsiia — Offer. Retrieved from: https://propozitsiya.com/ua/roztoropsha-plyamista [in Ukrainian].

Mikroelementy, yikh rol dlia roslyn [Microelements, their role for plants]. artahg.com.ua. Retrieved from: http://artahg.com.ua/statti/mikroelementy-yikhrol-dlya-roslyn.html [in Ukrainian].

Tsynk (Zn) maie velykyi vplyv na okysliuvalnovidnovni protsesy v roslynnomu orhanizmi [Zinc (Zn) has a great influence on the redox processes in the plant organism]. agro.bio. Retrieved from: https://agro.bio/cink-zn [in Ukrainian].

Tsynk. Systemnyi pidkhid u zhyvlenni roslyn [Zinc. Systematic approach in plant nutrition]. www. agroone.info. Retrieved from: https://www.agroone.info/publication/cink-sistemnij-pidhid-u-mineralnomu-zhivlenni-roslin/ [in Ukrainian].

Tkachuk, O.P. (2016). Vpliv amiachnoyi selitri na kontsentratsiyu vazhkih metalIv u grunti [Influence of ammonium nitrate on the concentration of heavy metals in soil]. Zbalansovane prirodokoristuvannya — Balanced use of nature, 2, 162–165 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Кшникаткина А.Н. Расторопша пятнистая / А.Н. Кшникаткина, В.А. Гущина, Н.Д. Агапкин // Пчеловодство. — 2003. — № 3. — С. 26–27.

Розторопша є перспективною до вирощування в Україні лікарською рослиною [Електронний ресурс] // Суперагроном. — 2018. — Режим доступу: https://superagronom.com/news/5963-roztoropsha-ye-perspektivnoyu-do-viroschuvannya-vukrayini-likarskoyu-roslinoyu

Носенко Ю. Розторопша плямиста — «подарунок Діви Марії» [Електронний ресурс] / Ю. Носенко // Агробізнес сьогодні. — 2019. — Режим доступу: http://agro-business.com.ua/agro/ekspertna-dumka/item/8201-roztoropsha-pliamysta-podarunok-divymarii.html

Воронцов В.Т. Досвід вирощування розторопші плямистої на невеликих ділянках та використання її з метою оздоровлення / В.Т. Воронцов, М.М. Опара // Вісник Полтавської державної аграрної академії. — 2010. — № 2. — С. 41–45.

Гамаюнова В.В. Удосконалення окремих агротехнічних прийомів вирощування розторопші плямистої в умовах півдня України / В.В. Гамаюнова, О.В. Дьомін // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. — 2015. — № 1 (47). — Т. 1. — С. 139–144.

Тарасюк В.А. Вплив агротехнічних заходів на густоту стояння рослин розторопші плямистої / В.А. Тарасюк, В.Я. Хоміна // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. — 2014. — Вип. 21. — С. 105–108.

Розторопша плямиста [Електронний ресурс] // Пропозиція. — 2008. — Режим доступу: https://propozitsiya.com/ua/roztoropsha-plyamista

Мікроелементи, їх роль для рослин [Електронний ресурс]. — 2020. — Режим доступу: http://artahg.com.ua/statti/mikroelementy-yikh-rol-dlya-roslyn.html

Цинк (Zn) має великий вплив на окислювально-відновні процеси в рослинному організмі [Електронний ресурс]. — 2020. — Режим доступу: https://agro.bio/cink-zn

Цинк. Системний підхід у живленні рослин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.agroone.info/publication/cink-sistemnijpidhid-u-mineralnomu-zhivlenni-roslin/

Ткачук О.П. Вплив аміачної селітри на концентрацію важких металів у ґрунті / О.П. Ткачук // Збалансоване природокористування. — 2016. — № 2. — С. 162– 165.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter