DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2020.201283

Лісогосподарське виробництво в Україні, його становлення і реформування на шляху до ринкової економіки

Орест Іванович Фурдичко, Володимир Налькович Бондар

Анотація


Досліджено інформативні джерела з лісогосподарського виробництва в Україні в аспекті переходу економіки на ринкові засади. Предметом дослідження є використання земельних ресурсів для вирощування лісу, супутніх лісівництву продуктів, послуг. Доведено, що в процесі господарювання за принципом «державне управління лісами» облікова і статистична звітність формувались, переважно, стосовно «державного лісового фонду», тобто продукції лісівництва, замість землі. Відтак і назва ЦОВВ — Державне агентство лісових ресурсів України; і визначення терміна «лісогосподарське виробництво». Найбільших змін у лісогосподарському виробництві ХХ століття економіка підприємств і регіонів зазнала після прийняття Основ лісового законодавства Союзу РСР і Союзних республік. Тобто після визначення та внесення терміна «єдиний державний лісовий фонд» та терміна «землі державного лісового фонду» були втрачені механізми обліку й звітності ефективності використання земельних ресурсів за фінансовими показниками, зрештою — державної щодо них звітності й контролю. Висвітлено проблеми щодо оцінки стану земель за таксаційними категоріями їх обліку порівняно зі структурою Стандартної статистичної класифікації ЄЕК/ФАО. Запропоновано перейти на поділ земель лісових за екологічними компонентами лісових екосистем. Загалом, доведено помилковість наказу Держкомзему України від 23 липня 2010 р. № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель», зареєстрованого Мін’юстом України, зокрема в категорії «землі лісові та інші лісисті», з віднесенням її до секції «Н», розділу 9, що суперечить Лісовому кодексу України та ССКЗ ЄЕК/ФАО. Сфера застосування результатів дослідження: органи менеджменту Держземагентства, Держлісагентства, Міністерство юстиції України, наукові установи агросфери, охорони природи і екологічної безпеки тощо.


Ключові слова


видатки; виробництво; земля; категорія; класифікація; кодекс; компонент; ліс; лісовий; лісогосподарський; надходження; облік; стандарт; ресурс

Повний текст:

PDF

Посилання


Pro zemelnu reformu. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR vid 18 hrudnia 1990 roku № 563- XII [On Land Reform: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine]. (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-12 [in Ukrainian].

Lisovyi kodeks Ukrainskoi RSR [Forest Code of the Ukrainian SSR]. (1981). Kyiv: Urozhai [in Ukrainian].

Lisovyi kodeks Ukrainy. Dokument 3852-XII [Forest Code of Ukraine]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 [in Ukrainian].

Lesovodstvo. Termyn y opredelenyia [Forestry. Terms and Definitions]. (n.d.). HOST 18486-87. docs.cntd.ru. Retrieved from http://docs.cntd.ru/document/gost-18486-87 [in Russian].

Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy [Encyclopedia of Modern Ukraine]. (n.d.). esu.com.ua. Retrieved from http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55624 [in Ukrainian].

Istoriia rozvytku lisovoho prava i zakonodavstva [History of forest law and legislation]. (n.d.). studme. com.ua. Retrieved from: https://studme.com.ua/1597012214669/pravo/istoriya_razvitiya_lesnogo_prava_zakonodatelstva.htm [in Ukrainian].

Stoletye uchrezhdenyia Lesnoho departamenta. 1798–1898 [Centenary of the Forestry Department. 1798–1898]. (1998). SPb.: Tipo-litografija Ju.Ja. Rimana; Faksymylnoe yzdanye Federalnoi sluzhboi lesnoho khoziaistva Rossyy [in Russian].

Mykhailov, L.E., Bronyna, A.B. (Eds.). (1984). Osnovу lesnoho zakonodatelstva Soiuza SSR y Soiuznykh respublyk. Utverzhdeny Zakonom SSSR ot 17 yiunia 1977 h. [Fundamentals of forest legislation of the USSR and Union Republics]. Sbornyk normatyvnуkh materyalov po lesnomu khoziaistvu [Collection of regulatory materials for forestry]. Moskva: Lesnaja promyshlennost’ [in Russian].

Osnovnуe еtapу lesoustroistva USSR za 50 let (1917– 1967). Kratkyi ystorycheskaia ocherk [The main stages of forest management of the Ukrainian SSR for 50 years (1917–1967)]. (n.d.) www.openforest. org.ua. Retrieved from: https://www.openforest.org.ua/126265/

Ynstruktsyia po ustroistvu Hosudarstvennoho lesnoho fonda SSSR. Chast pervaia [Instructions for the device of the State Forest Fund of the USSR. Part I]. (1964). Moskva [in Russian].

Kratkyi spravochnyk po lesnomu fondu Ukraynskoi SSR na 1 yanvaria 1988 h. [Quick reference to the forest fund of the Ukrainian SSR on 1th January 1988]. (1989). Kiev [in Russian].

Standartna statystychna klasyfikatsiia zemlekorystuvannia YEEK/FAO OON [Standard statistical classification of UNECE / FAO land use]. (1989). Zheneva [in Ukrainian].

Instruktsiia z zapovnennia derzhavnoi statystychnoi zvitnosti z kilkisnoho obliku zemel [Instruction for completing national statistical reporting on quantitative land registration]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98

Furdychko, O.I., Bobko, A.M. (2013). Zemli lisovi yak obiekt pratsi ta ekolohichnykh sposterezhen u lisivnytstvi [Forest lands as objects of work and environmental observations in forestry]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of agrarian science, 7, 60–64 [in Ukrainian].

Drebot, O.I., Bobko, A.M. (2015). Lisy ta lisivnytstvo v Ukraini: stan i ekonomichni naslidky zemlekorystuvannia u dzerkali chasu [Forests and forestry in Ukraine: the state and economic consequences of land use in the mirror of time]. Ekonomika Ukrainy — Ukraine economy, 1, 88 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro pryrodni monopolii» [Law of Ukraine «On Natural Monopolies»]. zakon.rada.gov. ua. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2012). Ekolohichni problemy pryrodokorystuvannia v nautsi i praktytsi lisohospodarskoho vyrobnytstva [Environmental problems of nature management in science and practice of forestry production]. Visnyk Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy — Bulletin of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 4, 39–47 [in Ukrainian].

Prohramma deistvyi: Povestka dnia na 21 vek y druhye dokumenty konferentsyy v Ryo-de-Zhaneiro v populiarnom yzlozhenyy [Program of action: Agenda 21 and other documents of the Rio de Janeiro conference in a popular presentation]. (1993). Geneva [in Russian].

Lisivnytstvo. Terminy ta vyznachennia [Forestry. Terms and definitions]. DSTU 3404-96. www.twirpx. com. Retrieved from: https://www.twirpx.com/file/593498/ [in Ukrainian].

Hensiruk, S.A. (Ed.) Ukrainska entsyklopediia lisivnytstva [Ukrainian Encyclopedia of Forestry]. (1993). Lviv [in Ukrainian].

Vorobёv, H.Y. (Ed.) (1985). Lesnaia entsyklopedyia. T. I [Forest Encyclopedia. T. І]. Moskva: Sov. Jenciklopedija [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Про земельну реформу: Постанова Верховної Ради Української РСР від 18 грудня 1990 року № 563-XII [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/563-12

Лісовий кодекс Української РСР / Міністерство лісового господарства Української РСР. — К.: Урожай 1981. — 59 с.

Лісовий кодекс України. Документ 3852-ХІІ. Редакція від 01.01.2019 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12

Лесоводство. Термины и определения: ГОСТ 18486-87 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/gost-18486-87

Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс]. — 2014. –Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=55624

Історія розвитку лісового права і законодавства [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://studme.com.ua/1597012214669/pravo/istoriya_razvitiya_lesnogo_prava_zakonodatelstva.htm

Столетие учреждения Лесного департамента. 1798–1898. — СПб.: Типо-литография Ю.Я. Римана, Виленский пер. 6, 1898. — 251 с.– (Факсимильное издание Федеральной службой лесного хозяйства России, 1998).

Основы лесного законодательства Союза ССР и Союзных республик. Утверждены Законом СССР от 17 июня 1977 г. (с изменениями и дополнениями) // Сборник нормативных материалов по лесному хозяйству / Сост. Л.Е. Михайлов, А.Б. Бронина. — М.: Лесн. пром-сть, 1984. — С. 7.

Основные этапы лесоустройства УССР за 50 лет (1917–1967 гг.): Краткий историческая очерк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.openforest.org.ua/126265/

Инструкция по устройству Государственного лесного фонда СССР. Ч. І / Государственный комитет по лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей промышленности и лесному хозяйству при Госплане СССР. — М., 1964. — 127 с.

Краткий справочник по лесному фонду Украинской ССР на 1 января 1988 г. / Министерство лесного хозяйства УССР. ДСП. — К., 1989. — 119 с.

Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК/ФАО ООН / Статистична комісія і Європейська економічна комісія. Конференція європейських статистиків. Тридцять сьома пленарна сесія. — Женева (12–16 червня 1989 р.).

Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (Із змінами) [Електронний ресурс] / Державний комітет України по земельних ресурсах. — К., 1998. — 53 с. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98

Фурдичко О.І. Землі лісові як об’єкт праці та екологічних спостережень у лісівництві / О.І. Фурдичко, А.М. Бобко // Вісник аграрної науки. — 2013. — № 7. — С. 60–64.

Дребот О.І. Ліси та лісівництво в Україні: стан і економічні наслідки землекористування у дзеркалі часу / О.І. Дребот, А.М. Бобко // Економіка України. — 2015. — № 1. — С. 88.

Закон України «Про природні монополії» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14

Фурдичко О.І. Екологічні проблеми природокористування в науці і практиці лісогосподарського виробництва / О.І. Фурдичко // Вісник національної академії наук України. — 2012. — № 4. — С. 39–47.

Программа действий: Повестка дня на 21 век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. — Женева: Публикация Центра «За наше общее будущее», 1993. — 10 с.

Лісівництво. Терміни та визначення: ДСТУ 3404- 96 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.twirpx.com/file/593498/

Українська енциклопедія лісівництва / за ред. С.А. Генсірука / Національна академія наук України, Наукове товариство ім. Шевченка, Державний комітет лісового господарства України. — Львів, 1999. — 464 c.

Лесная энциклопедия. Т. І / под ред. Г.И. Воробьёва. — М.: Сов. энциклопедия, 1985. — 563 c.Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN: 2077-4893 (print)
ISSN: 2077-4915 (online)

Flag Counter