Вплив екологічних чинників на формування якості зерна пшениці озимої (Triticum aestivum L.) сортів миронівської селекції

Автор(и)

  • Богдана Валеріївна Близнюк Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7462-886X
  • Олександр Анатолійович Демидов Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5715-2908
  • Віра Вікторівна Кириленко Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8096-4488
  • Олександр Володимирович Гуменюк Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1147-088X
  • Сергій Володимирович Пикало Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3158-3830

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2020.211528

Ключові слова:

пшениця м’яка озима, сорт, кореляція, співвідношення, кліматична зона, фактор

Анотація

Дослідження проводили впродовж 2015–2018 рр. в умовах розташування Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (МІП) (Лісостеп) та Носівської селекційно-дослідної станції МІП (Полісся). Дослідження здійснювали відповідно до загальноприйнятих методик і методичних рекомендацій. Погодні умови були контрастними: оптимальні — 2015/16 р., посушливі — 2016/17 р. та надмірно зволожені — 2017/18 р. Виявлено, що вони істотно впливали на вміст білка. Так, найбільшу його кількість сформовано у 2016/17 р., коли в період від початку молочного стану зерна до кінця воскової стиглості гідротермічний коефіцієнт (ГТК) становив 0,7. Меншу кількість білка виявлено 2015/16 р. і 2017/18 р., коли в період наливу зерна відмічали прохолодну погоду з підвищеною вологістю повітря. Вміст білка у сортів був у межах min 8,20 і max 12,95% у Лісостепу, у Поліссі — min 8,10 і max 11,80%. У 2017/18 р., в умовах Полісся спостерігали явище, коли практично за однакового вмісту білка у досліджуваних сортів, порівняно зі вмістом його в сортів у зоні Лісостепу, був дещо нижчим вміст клейковини. За період від повної стиглості до збирання сортів у зонах Полісся та Лісостепу 2017/18 р. ГТК = 4,2 і 2,5 відповідно. Сорти пшениці сформували в середньому за 3 роки вміст клейковини у межах min 20,18 і max 26,09% у Лісостепу, у Поліссі — min 15,50 і max 30,0%. Між вмістом білка та клейковини у зерні досліджуваних сортів встановлено помірний кореляційний зв’язок r = 0,56 для зони Лісостепу і тісний кореляційний зв’язок r = 0,85 для зони Полісся. Співвідношення вмісту клейковини і білка в зерні пшениці озимої в середньому варіювало у межах від 1,7 в окремих пунктах кліматичних зон Лісостепу та Полісся 2015/16 р. для сорту МІП Валенсія до 2,7, для сорту Грація миронівська в зоні Лісостепу 2016/17 р. і сорту Горлиця миронівська в зоні Полісся цього самого року. Вплив чинника «сорт» на вміст білка становив 19%, взаємодії факторів «сорт – рік» — 15%, максимальний вплив на вміст клейковини зер- на пшениці озимої мав фактор «рік» — 41%, взаємодія факторів «сорт – рік» — 14%. Погодні умови вегетаційного періоду пшениці озимої, особливо під час формування зерна, істотно впливали на якісні показники. Кращими вони формуються за помірного забезпечення рослин вологою і гіршими — за надмірного зволоження. Зростання частки клейковини значно залежало від умов року та сортових особливостей.

Біографії авторів

Богдана Валеріївна Близнюк, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН

Blyzniuk B.

Олександр Анатолійович Демидов, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор

Віра Вікторівна Кириленко, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Олександр Володимирович Гуменюк, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Сергій Володимирович Пикало, Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Pochynok, V.M., Mamenko, T.P. & Tarasyuk, O.I. (2017). Osnovni faktory vplyvu na realizatsiiu henetychnoho potentsialu pshenytsi ta pokrashchennia yakosti zerna [Key factors affecting on implementation genetic potential wheat and improving quality of grain]. Faktory eksperymentalnoi evoliutsii orhanizmiv — Factors in Experimental Evolution of Organisms, 21, 174–177. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v21.830 [in Ukrainian].

Demydov, O.A. & Siroshtan, A.A. (2018). Vplyv pohodnykh umov i ahrotekhnichnykh zakhodiv na posivni yakosti nasinnia ta vrozhainist pshenytsi ozymoi [Influence of ecological and agrotechnical conditions on yield and sowing quality of winter wheat seeds]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 74–80. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2018.160564 [in Ukrainian].

Pochynok, V.M. & Radchenko, O.M. (2011). Suchasnyi stan doslidzhen zapasnykh bilkiv pshenytsi [Current status of investigatios of wheat storage proteins]. Fiziologiya i Biokhimiya Kul’turnykh Rasteniy — Physiology and Biochemistry of Cultivated Plants, 43(3), 255–266 [in Ukrainian].

Lisnychyi, V.A., Horlachova, O.V. & Matviiets, N.M. (2011). Problema yakosti zerna pshenytsi miakoi ozymoi: systemnyi pidkhid do vyrishennia [The problem of bread winter wheat grain quality: systematic approach to solving it]. Visnyk TsNZ APV Kharkivskoi oblasti — Bulletin of the Center for Science Provision of Agrobusiness in the Kharkov region, 10, 151–159 [in Ukrainian].

Cherno, O.D. (2015). Fizychni ta biokhimichni pokaznyky yakosti zerna pshenytsi ozymoi za tryvaloho udobrennia [Physical and biochemical properties of the quality of winter wheat grain under long-term fertilization]. Zemlerobstvo — Agriculture, 1, 98–102 [in Ukrainian].

Pshenytsia. Tekhnichni umovy [Wheat. Specifications]. (2019). DSTU 3768:2019, from 10th June 2019. Kyiv: SE «UkrNDNTs» [in Ukrainian].

Poluektov, R.A. (1991). Dinamicheskiye modeli agroekosistemy [Dynamic models of agroecosystem]. Leningrad: Gidrometeoizdat [in Russian].

Kramarov, S.M., Zhemela, H.P. & Shakalii, S.M. (2014). Produktyvnist ta yakist zerna pshenytsi miakoi ozymoi zalezhno vid mineralnoho zhyvlennia v umovakh Livoberezhnoho Lisostepu Ukrainy [Influence of mineral fertilizers on the quality of the grain of winter bread wheat]. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy — Bulletin Institute of Agriculture of Steppe Zone NAAS of Ukraine, 6, 61–67 [in Ukrainian].

Maidaniuk, V.V. (2011). Urozhainist ta yakist pshenytsi ozymoi u pivnichnomu Lisostepu zalezhno vid tekhnolohii vyroshchuvannia [Yield and quality of winter wheat in the northern Forest-Steppe depending on growing technology]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN». — Collection of scientific works of the National Scientific Center «Institute of Agriculture of NAAS», 1–2, 103–108 [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V. & Yehorova, T.M. (2018). Ahroekolohichne raionuvannia Ukrainy [Agroecological zoning of Ukraine]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 6–22. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2018.155744 [in Ukrainian].

Volkodav, V.V. (Ed.). (2003). Metodyka provedennia ekspertyzy ta derzhavnoho vyprobuvannia sortiv roslyn zernovykh, krupianykh ta zernobobovykh kultur [Methods of Examination and State Variety Testing Cereals and Legumes]. Okhorona prav na sorty roslyn — Rights Protection for Plant Varieties. (2). Kyiv: Alefa, [in Ukrainian].

Dospekhov, B.A. (1985). Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoy obrabotki rezul’tatov issledovaniy) [Methods of field experiment (with the basics of statistical processing of research results)]. Moscow: Agropromizdat [in Russian].

Honchar, O.M. (Ed.). (2000). Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannia silskohospodarskykh kultur. Metody vyznachennia pokaznykiv yakosti roslynnytskoi produktsii [Methodology of State Variety Testing of Agricultural Crops. Methods of Determining Quality Indices of Crop Production], 7. Kyiv: Alefa [in Ukrainian].

Selyaninov, G.T. (1973). Metodika sel’skokhozyaystvennoy kharakteristiki klimata [Methods of agricultural climate characteristics]. Mirovoy agro-klimaticheskiy spravochnik — World agroclimatic reference book (pp. 5–29). Leningrad-Moscow [in Russian].

Kodanev, I.M. (1976). Povysheniye kachestva zerna [Grain Quality Improvement]. Moscow: Kolos [in Russian].

Sudnov, P.Ye. (1986). Povysheniye kachestva zerna pshenitsy [Improving the quality of wheat grain]. Moscow: Rossel’khozizdat, 51–67 [in Russian].

Bozhko, L.Yu. & Burdeina, I.V. (2010). Vplyv pohodnykh umov na formuvannia yakosti zerna ozymoi pshenytsi v Polissi [Influence of weather conditions on the formation of the grain quality of winter wheat in Polissia]. Ukrainskyi hidrometeorolohichnyi zhurnal — Ukrainian Hydrometeorological Journal, 7, 109–115 [in Ukrainian].

Hasanova, I.I. (2007). Osoblyvosti formuvannia yakosti zerna pshenytsi ozymoi v pivnichnomu Stepu Ukrainy [Features of quality formation of winter wheat grain in the northern Steppe of Ukraine]. Biuleten Instytutu zernovoho hospodarstva UAAN — Bulletin of the Institute of Grain Farming of UAAS, 31–32, 177–180 [in Ukrainian].

Marenych, M.M., Mishchenko, O.V. & Liashenko, V.V. (2009). Otsinka vplyvu hidrotermichnykh umov vyroshchuvannia na yakist zerna pshenytsi ozymoi [Estimation of the influence of hydrothermal growing conditions on winter wheat grain quality]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — News of Poltava state agrarian academy, 3, 24–25 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-07

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ