Вплив систем удобрення та хімічної меліорації на структуру вбирного комплексу сірого лісового ґрунту

Автор(и)

  • Ольга Василівна Дмитренко Державна установа «Інститут охорони ґрунтів», Україна https://orcid.org/0000-0002-6945-7637
  • Алла Іванівна Павліченко Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН», Україна https://orcid.org/0000-0001-6930-2312

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219450

Анотація

Одні з найпоширеніших ґрунтів в Україні — це ґрунти лісового походження. Ці ґрунти яв- ляють собою цінний землеробський фонд, раціональне використання якого неможливе без детального вивчення їх педогенезу, фізико-хімічних та інших властивостей у загальному аспекті. Ці ґрунти сформувалися в умовах промивного водного режиму і відзначаються кислою реакцією ґрунтового розчину. Останнє сприяє вилуговуванню основ із гумусовоелювіального горизонту, що змінює іонну рівновагу в ґрунтовому розчині і зменшує ступінь насичення ними ґрунтового вбирного комплексу, що являє собою сукупність мінеральних, органічних і органо-мінеральних компонентів твердої частини ґрунту, які спроможні до іонообмінної здатності. Вбирна здатність ґрунтів належить до однієї з найважливіших функцій, оскільки безпосередньо бере участь у процесах ґрунтоутворення і формування
їх родючості. Дослідження, що проводяться в довготривалому польовому досліді, закла- деному в 1992 р. на сірому лісовому ґрунті з метою визначення агрогенних факторів, а саме — довготривале застосування різних систем удобрення (мінеральних сидератів та побічної рослинної продукції і органо-мінеральної системи) та вапнування, показали на зміни в структурі обмінних катіонів ґрунтово-вбирний комплекс (ҐВК) і фізико-хімічні властивості досліджуваного ґрунту за умов інтенсивного його використання як «орна земля» з метою підвищення його ефективної родючості. Для більш об’єктивної оцінки вище вказаних факторів на зміни вбирного комплексу ґрунту отримані поваріантні результати порівнювалися не тільки з абсолютним контролем, а й прив’язувалися до ви- хідного стану, тобто ґрунту цілинної ділянки, розташованої поряд із дослідним полем. На тлі проведених досліджень встановлено, що системи удобрення неоднаково впливають на вміст обмінних основ у ҐВК та їх співвідношення, суму обмінних катіонів, ємність вбирання катіонів і ступінь насичення ґрунту основами. Відмічено позитивний вплив хімічних меліорантів на фізико-хімічні властивості сірого лісового ґрунту. У ґрунтовому  вбирному комплексі збільшується вміст обмінних кальцію і магнію, покращується співвідношення між ними, підвищується вміст поглинання.

Біографія автора

Ольга Василівна Дмитренко, Державна установа «Інститут охорони ґрунтів»

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Mazur, G.A. (2008). Vidtvorennya i rehulyuvannya rodyuchosti lehkykh gruntiv [Reproduction and regulation of light soil fertility]. Kyiv: Agricultural science [in Ukrainian].

Gedroyts, K.K. (1932). Ucheniye o poglotitel’noy sposobnosti pochv [The doctrine of the absorptive capacity of soils]. Moscow: Selkhozgiz [in Russian].

Sokolovsky, A.N. (1971). Izbrannyye trudy [Selected works]. Kyiv: Harvest [in Ukrainian].

Mazur, G.A. (2018). Vmist i spivvidnoshennya form kal′tsiyu i mahniyu v dernovo-pidzolystykh gruntakh Ukrayins′koho Polissya [Content and ratio of forms of calcium and magnesium in sod-podzolic soils of Ukrainian Polissya]. Ahrokhimiya i gruntoznavstvo: Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk [Agrochemistry and soil science: Interdepartmental thematic scientific collection]. (рр. 78–87). Kharkiv [in Ukrainian].

Tkachenko, M.A., Shklyar, V.M., Dergach, M.O. & Zamlynska, V.M. (2016). Ahrokhimichni vlastyvosti siroho lisovoho gruntu zalezhno vid vapnuvannya ta riznykh system udobrennya [Agrochemical properties of gray forest soil depending on liming and different fertilizer systems]. Zbirnyk naukovykh prats′ NNTS «Instytut zemlerobstva NAAN» — Collection of scientific works of NSC «Institute of Agriculture NAAS», 3–4, 3–11 [in Ukrainian].

Gospodarenko, G.M. (2018). Ahrokhimiya [Agrochemistry]. Uman [in Ukrainian].

Tkachenko, M.A., Pavlichenko, A.I., Kondratyuk, I.M. & Dmytrenko, О.В. (2020). Kyslotni vlastyvosti sirykh lisovykh gruntiv zalezhno vid system udobrennya [Acid properties of gray forest soils depending on fertilizer systems]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 2, 62–68 [in Ukrainian].

Kobtseva, M.A. (2008). Raspredeleniye gumusa i NPK po granulometricheskim fraktsiyam pochv [Distribution of humus and NPK by particle size fractions of soils]. Rostov-on-Don [in Russian].

Dragan, M.I., Gamalei, V.I. & Velichko, V.A. (2011). Pytoma poverkhnya hranulometrychnykh elementiv profilyu siroho lisovoho gruntu [Specific surface of granulometric elements of gray forest soil profile]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 5, 14–17 [in Ukrainian].

Gamaley, V.I., Dragan, M.I., Shkarivska, L.I., Girman, O.V. & Velichko, V.A. (2011). Humusnyy stan opidzolenykh gruntiv pivnichnoho Lisostepu [Humus condition of podzolic soils of the northern Forest-Steppe]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 1, 24–27 [in Ukrainian].

Tkachenko, M.A., Kondratyuk, I.M. & Teslyuk, P.R. (2018). Vtraty kal′tsiyu i mahniyu z ornoho siroho lisovoho gruntu i faktory, shcho vplyvayut′ na nykh [Losses of calcium and magnesium from arable gray forest soil and factors affecting them]. Ahrokhimiya i gruntoznavstvo: Mizhvidomchyy tematychnyy naukovyy zbirnyk [Agrochemistry and soil science: Interdepartmental thematic scientific collection]. (рр. 110–111). Kharkiv [in Ukrainian].

Tkachenko, M.A. & Boris, N.E. (2019). Sposib optymizatsiyi systemy udobrennya sil′s′kohospodars′kykh kul′tur na kyslykh gruntakh [Method of optimizing the system of fertilization of crops on acid soils Genetics and selection in the modern agricultural complex]. Henetyka i selektsiya v suchasnomu ahrokompleksi [Genetics and selection in the modern agricultural complex] (рр. 125–129). Uman [in Ukrainian].

Krikunov, V.G., Kravchenko, Y.S., Krivoruchko, V.V. & Krikunova, O.V. (2004). Gruntoznavstvo. Laboratornyy praktykum [Pedology. Laboratory workshop]. White Church [in Ukrainian].

Mazur, G.A., Medvid, G.K. & Simachynsky, V.M. (1984). Pidvyshchennya rodyuchosti kyslykh gruntiv [Increasing the fertility of acidic soils]. Kyiv: Harvest [in Ukrainian].

Gorodniy, M.M., Bikin, A.V. & Nagaevskaya, L.M. (2003). Ahrokhimiya [Agrochemistry]. Kyiv [in Ukrainian].

Mazur, G.A., Tkachenko, M.N. & Boyko, Y.I. (2007). Vplyv kompleksnoyi khimichnoyi melioratsiyi na vbyrnyy kompleks siroho lisovoho gruntu [Influence of complex chemical reclamation on the absorbing complex of gray forest soil]. Zahal′ne zemlerobstvo — General agriculture, 3–9 [in Ukrainian].

Li, Y. et al. (2019). Liming effects on soil pH and crop yield depend on lime material type, application method and rate, and crop species: a global meta-analysis. J. Soils, 1393–1406. DOI: https://doi.org/10.1007/s11368-018-2120-2 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

АГРОНОМІЯ