Науково-методологічні підходи щодо визначення малопродуктивних орних земель

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219454

Анотація

У статті висвітлено сутність понять малопродуктивність орних земель, суспільні і природні чинники, які зумовлюють продуктивність цих земельних угідь. Обґрунтовано якісні показники продуктивності орних земель, їх обумовленість і зв’язок із даними природно-сільськогосподарського районування, бонітетною й нормативною грошовою оцінками земель, рентними відносинами, рентний характер земельних відносин в агросфері. Запропоновано науково-методологічні підходи щодо визначення на основі даних природно-сільськогосподарського районування, бонітетна оцінка орних земель, нормативів капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення та екологічних показників використання (урожайність, рентабельність, собівартість) цих зернових і зернобобових культур як основних, які забезпечують продовольчу безпеку. На конкретному досліджуваному регіоні наведено розрахунки кількісних та якісних показників малопродуктивності орних земель у розрізі агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарського району. Ці рекомендації дадуть можливість корегувати структуру земельних угідь, посівних площ, трансформувати земельні угіддя в більш продуктивні, що забезпечить збалансування природокористування та підвищить
рівень охорони як земельних ресурсів, так і взагалі навколишнього середовища. Необхідно відмітити, що запропоновані підходи дадуть можливість мінімізувати затрати на поліпшення навколишнього природного середовища (як найдешевші процеси) шляхом визначення малопродуктивних земель (передусім орних) і трансформації їх у більш продуктивніші (сіножаті, пасовища) та більш екологостійкі до деградаційних процесів
(водній й вітровій ерозії, зменшення антропогенного навантаження та ін.).

Біографії авторів

Дмитро Семенович Добряк, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор

Оксана Іванівна Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Петро Павлович Мельник, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Bulyhin, S.Y. (2005). Formuvannya ekolohichno stalykh ahrolandshaftiv [Formation of ecologically sustainable agrolandscapes]. Kyiv: Urozhay [in Ukrainian].

Dobryak, D.S. & Babmindra, D.I. (2006). Ecological and ecological means of land use reform in market conditions [Ekoloho-ekolohichni zasoby reformuvannya zemlekorystuvannya v rynkovykh umovakh]. Kyiv: Urozhay [in Ukrainian].

Dobryak, D.S., Kanash, O.P., Babmindra, D.I. & Rozumnyy, I.A. (2009). Klasyfikatsiya sil’s’kohospodars’kykh zemel’ yak naukovi peredumovy yikh ekolohobezpechnoho vykorystannya [Classification of agricultural lands as scientific prerequisites for their environmentally friendly use]. Kyiv: Urozhay [in Ukrainian].

Drebot, O.I. & Vysochanska, M.Y. (2016). Kontseptualni zasady zbalansovanoho vykorystannya zemelnykh resursiv u silskomu hospodarstvi [Conceptual principles of balanced use of land resources in agriculture]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Sustainable environmental management, 4, 131–137 [in Ukrainian].

Martyn, A.H., Kanash, O.P. & Yevsyukov, T.O. (2011). Pidkhody do vyznachennya normatyviv hranychnykh parametriv dehradovanykh zemel [Approaches to determining the standards of boundary parameters of degraded lands]. Zemleustriy i kadastr — Land management and cadaster, 3, 88–94 [in Ukrainian].

Novakovska, I.O. (2018). Ekonomika zemlekorystuvannya [Economics of land use]. Kyiv: Agrarian Science [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2014). Ekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti yevropeys’koyi intehratsiyi Ukrayiny [Ecological bases of balanced development of agrosphere in the context of European integration of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Statistical Yearbook of Kyiv Region for 2019. (2020). Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА