Земельно-ресурсний потенціал країни як основа розвитку органічного землеробства

Автор(и)

  • Олександр Миколайович Чумаченко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна https://orcid.org/0000-0002-1560-5518
  • Анастасія Андріївна Висідалко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна
  • Анастасія Валеріївна Дзюбенко Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2020.219455

Анотація

Сьогодні спостерігається тенденція до погіршення якості ґрунтів: зниження рівня гумусу, підвищення їх кислотності, погіршення балансу поживних речовин у ґрунтах тощо. Тому, перехід до органічного виробництва є однією з необхідних умов для покра- щання якісного стану сільськогосподарських угідь і вирішення проблем раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу.
У статті розглянуто особливості вирощування органічної продукції товаровиробника- ми в умовах оренди земель сільськогосподарського призначення, що сприяє створенню оптимального середовища для розвитку органічного руху та забезпечує продовольчу безпеку населення. Розкрито основні тенденції розвитку органічного агровиробництва в європейських країнах, як альтернативну модель ведення сільського господарства у контексті поліпшення якості природної родючості ґрунтів, розширення виробництва органічної продукції для повноцінного і безпечного здорового харчування людей та збере- ження довкілля. Проаналізовано поточний стан органічного виробництва та визначено перспективи його розвитку в країнах Європейського Союзу. Порівняльний аналіз темпів змін кількості іноземних сертифікованих органічних підприємств за досліджуваний період показав, що їхня чисельність зросла майже в сім разів, а показник середнього розміру органічного господарства стрімко знизився більш як утричі.
Досліджено ставлення сільськогосподарських підприємств до органічної продукції. Перехід сільськогосподарських товаровиробників на органічні методи господарювання можливий лише за умов усвідомлення переваг органічного виробництва порівняно з тра- диційним. Тому питання підвищення ефективності виробництва органічної продукції залишаються актуальними і потребують подальших досліджень.
Також розглянуто проблеми, які в умовах реформування земельних відносин стримують розвиток органічного виробництва. Розглянуто питання ефективного викорис- тання потенціалу земель сільськогосподарського призначення аграрних підприємств.
Проаналізовано проблеми впливу економічного та екологічного характеру на земель- но-ресурсний потенціал, чинники, які негативно впливають на якість і родючість землі. Встановлено, що подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення можливостей використання світового досвіду органічного землеробства для розробки
комплексних програм із метою стимулювання тих сфер і напрямів аграрної діяльності, які розвиваються на міжнародному рівні й забезпечують споживчі потреби населення і захист та відновлення навколишнього природного середовища.

Біографія автора

Олександр Миколайович Чумаченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України

Chumachenko О.

Посилання

Holovchenko, N.M. & Borodinoi, O.M. (Eds.). (2008). Pidvyshchennia dokhodiv vyrobnykiv orhanichnoi produktsii [Increasing the income of producers of organic products]. Derzhavna pidtrymka ahrosfery: evoliutsiia, problemy [State support of the agrosphere: evolution, problems] (рр. 186–190). Kyiv: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Kuzmenko, O.B. (2013). Orhanichne zemlerobstvo yak faktor yevrointehratsii Ukrainy [Organic farming as a factor of Ukraine’s European integration]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii — Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy, 3, 151–155 [in Ukrainian].

Shubravska, O. (2008). Rynok orhanichnoi produktsii ta perspektyvy yoho rozvytku v Ukraini [The market of organic products and prospects for its development in Ukraine]. Ekonomika Ukrainy — Ukraine economy, 1, 53–61 [in Ukrainian].

Yatsenko, O.M. & Zavadska, Yu.S. (2008). Svitovyi rynok orhanichnoi produktsii: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku [World market of organic products: current status and prospects]. Ekolohichni, tekhnolohichni ta sotsialno-ekonomichni aspekty efektyvnoho vykorystannia materialnoi bazy APK — Ecological, technological and socio-economic aspects of efficient use of the material base of the agro-industrial complex, 271–278 [in Ukrainian].

Kysyl, V.I. (2000). Biolohichne zemlerobstvo v Ukraini: problemy i perspektyvy [Biolohichne zemlerobstvo v Ukraini: problemy i perspektyvy] Kharkiv: Shtrykh [in Ukrainian].

Mirzoieva, T.V. (2008). Ahrokholdynhy u Ukraini v umovakh sohodennia [Agroholdings in Ukraine in today’s conditions]. Innovatsiina ekonomika — Innovative economy, 8 (34), 90–93 [in Ukrainian].

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do orhanichnoho vyrobnytstva, obihu ta markuvannia orhanichnoi produktsii: Zakon Ukrainy vid 10.07.2018 [On the basic principles and requirements for organic production, circulation and labeling of organic products: Law of Ukraine from Juiy 10th, 2018]. (2018). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 2496-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text [in Ukrainian].

Orhanik v Ukraini. Federatsiia orhanichnoho rukhu Ukrainy. (n.d.). URL: http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/ [in Ukrainian].

Area under organic farming. European Commission. (n.d.). URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_02_40/default/table?lang=en [in English].

Didus, S.M. (2011). Ahrokholdynhy v Ukraini: osoblyvosti stanovlennia ta rozvytku [Agroholdings in Ukraine: features of formation and development]. Ekonomika APK — Economics of agro-industrial complex, 12, 93–102 [in Ukrainian].

Ahrokholdynhy pryiednuiutsia do trendu orhanichnoho vyrobnytstva. (n.d.). URL: https://agravery.com/uk/posts/show/agroholdingi-priednuutsa-do-trendu-organicnogo-virobnictva [in Ukrainian].

Velyki, ahrarni ta efektyvni: analitychna dovidka. (n.d.). URL: http://agrobiz.com.ua/publications/6-velyki-agrarni-ta-efektyvni [in Ukrainian].

MKhP. Orhanika Ukrainy. (n.d.). URL: https://agropolit.com/news/17698-mhp-ta-organichnaukrayina-pidpisali-memorandum-pro-spivpratsyuz-vidnovlennya-gruntiv-ta-organichne-virobnitstvo [in Ukrainian].

Tulush, L.D. (2010). Formuvannia instrumentariiu priamoho opodatkuvannia silskohospodarskykh tovariv [Formation of tools for direct taxation of agricultural goods]. Oblik i finansy APK — Accounting and finance of agro-industrial complex, 1, 125–131 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-17

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА