Целюлозолітична активність дерново-підзолистого ґрунту різних біотопів

Автор(и)

  • Дарія Василівна Лико Рівненський державний гуманітарний університет
  • Сергій Михайлович Лико Рівненський державний гуманітарний університет
  • Оксана Іванівна Портухай Рівненський державний гуманітарний університет
  • Оксана Володимирівна Безверха Рівненський державний гуманітарний університет

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2017.219729

Ключові слова:

мікроорганізми, целюлозолітична активність, агрохімічні властивості ґрунтів, природне пасовище, переліг, орна земля

Анотація

Охарактеризовано агрохімічні властивості дерново-підзолистого ґрунту сільськогосподарських угідь різних напрямів використання на території Володимирецького р-ну Рівненської обл., що за агроґрунтовим районуванням належить до Західної ґрунтової провінції Українського Полісся.  Наведено целюлозолітичну активність досліджуваного ґрунту під природним пасовищем, на перелозі та орній землі, що визначалася за інтенсивністю розкладання лляного полотна. Для природного пасовища та перелогу згідно зі шкалою, запропонованою Д.Г. Звягінцевим, целюлозолітична активність дерново-підзолистих ґрунтів є середньою, для орної землі — слабкою.  Досліджено залежність рівня активності целюлозоруйнівних організмів від агрохімічних властивостей ґрунтів. Зменшення частки розкладу лляного полотна спостерігалося у ряді: природне пасовище — переліг — орна земля. Відповідно, у цьому ряді виявлено зменшення вмісту лужногідролізованого азоту, зниження вмісту гумусу та кальцію. Проаналізовано вплив кліматичних чинників на діяльність мікроорганізмів. Розкладання лляного полотна за досліджуваний період відбувалось найактивніше за вищої температури повітря та більшої кількості опадів.

Біографії авторів

Дарія Василівна Лико, Рівненський державний гуманітарний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор

Сергій Михайлович Лико, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат сільськогосподарських наук, професор

Оксана Іванівна Портухай, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Оксана Володимирівна Безверха, Рівненський державний гуманітарний університет

Bezverkha O.

Посилання

Iutynska, G.O. (2006). Gruntova mikrobiolohiia: Navch. posibnyk [Soil Microbiology: Handbook]. Kyiv: Aristej Publ [in Ukrainian].

Povkh, O.V., Merlenko, I.M (2013). Stan mikrobiotsenozu dernovo-pidzolystoho supischanoho gruntu pid vplyvom orhanichnykh dobryv ta mikrobiolohichnykh preparativ [State of microbiocenosis of sod-podzolic soil under the influence of organic fertilizers and bacterial substance]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Visnyk of Sumy National Agrarian University, 3, 61–64 [in Ukrainian].

Kovalets, Y.M. (2007). Transformatsiia humusovoho stanu dernovo-pidzolystykh gruntiv Zakhidnoho Polissia Ukrainy pid vplyvom tryvaloho silskohospodarskoho vykorystannia [The transformation of the humus state of soils sod podzolic Western Wood-lands of Ukraine under the influence of long-term agricultural use]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu — Proceedings of Podolsky State Agricultural and Technical University, 1 (15), 251–253 [in Ukrainian].

Hepenko, O.V. (2013). Tseliulozolitychna aktyvnist gruntu v riznykh korotkorotatsijnykh sivozminakh [Celluloselytic activity of soil in different korotko-rotatsionnyh crop rotations]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Journal of Kharkov State Agrarian University, 1, 176–180 [in Ukrainian].

Sherstoboieva, O.V., Shusteruk, T.Z., Demianiuk, O.S. (2007). Biolohichnyi monitorynh gruntiv yak skladova ekolohichnoho monitorynhu ahroekosystem [Biological monitoring of soil as a component of environmental monitoring of agroecosystems]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal], 3, 45–49 [in Ukrainian].

Emcev, V.T, Myshustyn, E.N. (2005). Mikrobiologija: uchebnik dlja vuzov [Microbiology]. Moscwa: Drofa [in Russian].

Zvyagintsev, D.G. (Ed.) (1991). Metody pochvennoy mikrobiologii i biokhimii [Methods of Soil Microbiology and Biochemistry]. Moscwa [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І ОХОРОНА ҐРУНТІВ