Оптимізація Allium-тесту для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання

Автор(и)

  • Елла Олександрівна Аристархова Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2017.219896

Ключові слова:

поверхневі джерела водопостачання, Allium-тест, температурна стимуляція, коренеутворення, індекс токсичності, гостра токсична дія

Анотація

Для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира використано Allium-тест, що був удосконалений у наших попередніх дослідженнях завдяки скороченню терміну експозиції рослин та зниженню працемісткості їх тестування. В експерименті застосовано температурну стимуляцію цибулин та біотестування вод за стандартними і власними методиками. Встановлено, що здійснена перед тестуванням стимуляція ростових процесів рослин сприяла підвищенню інформативності біотесту (зокрема зменшенню на 66,67 % тривалості експозиції цибулин), а також надала змогу знизити його працемісткість (завдяки спрощеному визначенню тест-реакцій цибулі). Оцінку токсичності вод поверхневих джерел водопостачання на цибулі звичайній запропоновано проводити після 14-добової температурної стимуляції цибулин (20±2,5°С) за допомогою тест-реакцій коренеутворення (за кількістю рослин із добре сформованим кореневим пучком) з експозицією 1 доба

Біографія автора

Елла Олександрівна Аристархова, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат біологічних наук

Посилання

Stetsiuk, L.M. (2013). Vykorystannia metodiv bioindycatsii tа biotestuvannia dla оtsinky stanu vodnykh system [Application of bioindication and biotesting metods for evaluation of water systems state]. Visnyk Nationalnogo universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia — Bulletin of the National University of Water Management and Nature Management, 2 (62), 175–181 [in Ukrainian].

Honcharuk, V.V. (2016). Sposib kompleksnogo vyznachennia henetychnoi bezpechnosti pytnoi vody [Metod of comprehensive determination of drinking water genetical safety]. Ukranian patent no. 10804, МПК G 01 N 33/18; G 01 N 21/76. 11.04.2016. Bul. 7 [in Ukrainian].

Аrystarkhova, Е.О. (2016). Osoblyvosti vysnashennia toksyshnosti pytnoi vody [Features of the determination of drinking water toxicity]. Аgroecologichnyi zhurnal — Agroecological Journal, 3, 50–55 [in Ukrainian].

Arkhipchuk, V.V., Garanko, N.N., & Stoika, Yu.A. (2001). Mercury, metolachlor, and 4-nitroquinoline-N-oxide cytotoxicity for Allium cepa, Lactuca sativa and Hydra attenuata cells ′01: 10th International Symposium on Toxicity Assessment Quebec City, Quebec, Canada (26–31 аugust 2001). (pp. 24). Quebec, Canada [in English].

Arkhipchuk, V.V., & Garanko, N.N. (2002). A novel nucleolar biomarker in plant and animal cells for assessment of substance cytotoxicity. Environmental Toxicology, 17, 3, 187–194 [in English].

Arkhipchuk, V.V., Malinovskaya, M.V., & Garanko, N.N. (2000). Cytogenetic study of organic and inorganic toxic substances on Allium cepa, Lactuca sativa and Hydra attenuata cells. Environmental Toxicology and Water Quality, 15, 4, 338–344 [in English].

Skоk, S.V. (2015). Otsiniuvannia yakosti pytnoi vody m. Khersona metodom biotestuvannia [Evaluation potable water quality Kherson sity by the method biological testing]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological jornal, 2, 26–30 [in Ukrainian].

Osmalenyi, М.S., Holovkov, A.M., Nanijeva, A.V., & Vergolias, M.R. (2015). Compleksna otsinka toksychnosti vodnykh srazkiv za dopomogoju roslynnykh I tvarynnykh test-orhanizmiv [Comprehensive evalution of toxicity of water samples using plant and animal test-organisms]. Faktory eksperymentalnoi evolutsii orhanismiv — Factors of organisms experimental evolution, 16, 74–77 [in Ukrainian].

Fiskesjo, G. (1988). The Allium test — an alternative in environmental studies: the relative toxicity of metal irons. Mutation Res., 197, 243–260 [in English].

Aristarchowa, E.О., Kozuba, A.S., Danilova, I.W., & Kolodjuk, T.P. (2013). Die Bestimmung des oeko-toxikologischen Wasserpotentials mit Allium cepa L. [Determination of water ecotoxicological potential using Allium cepa L.] ′13: 2nd International scientific conference Science progress in European countries new concepts and modern solutions Education. (pp. 34–35). Stuttgart (Germany), 34–35 [in Germany].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-09-30

Номер

Розділ

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ