Досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах України

Автор(и)

  • Олександр Григорович Тараріко Інститут агроекології та природокористування НААН
  • Оксана Григорівна Ізюмова Житомирський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2017.220167

Ключові слова:

ґрунт, клімат, опади, ерозія, агроландшафт, нейтральний рівень, деградація, водозбірний басейн

Анотація

Розглянуто стан ерозійної деградації земель сільськогосподарського призначення. Запропоновано розв’язання проблеми щодо досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів у ерозійно небезпечних агроландшафтах шляхом впровадженням принципів контурно-меліоративної організації території водозбірних басейнів малих річок. Для оптимізації формування, координації і реалізації державної політики у сфері раціонального використання, охорони та досягнення нейтрального рівня деградації ґрунтів запропоновано на базі існуючих профільних установ різних відомств створити повноважний національний орган з моніторингу, землевпорядкування та охорони ґрунтів

Біографії авторів

Олександр Григорович Тараріко, Інститут агроекології та природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

Оксана Григорівна Ізюмова, Житомирський державний технологічний університет

кандидат біологічних наук, доцент

Посилання

Novakovsky, L.Ya. (Eds.). (2013). Natsionalna dopovid shchodo zavershennya zemelnoyi reformy [National report on the completion of land reform]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Balyuk, S.A. & Tovazhnyansky, L.L. (2010). Naukovi ta prykladni osnovy zakhystu gruntiv vid eroziyi v Ukrayini [Scientific and practical bases protect soils from erosion in Ukraine]Ukraine]Ukraine]. Kharkiv: NTU «KHPU» [in Ukrainian].

Kyrychenko, V.V. et al. (Eds.). (2016). Naukovo-praktychnyy zbirnyk «Posibnyk Ukrayinskoho khliboroba. «Ukrayinski chornozemy na pochatku tretioho tysyacholittya» [Scientific-practical book «Guide Ukrainian farmer»]. Ukrajinsjki chornozemy na pochatku tretjogho tysjacholittja. T. 1 [Ukrainian black earth at the beginning of the third millennium. Vol. 1]. Kyiv: I.P. Konyushenko [in Ukrainian].

Konventsiya Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy pro borotbu z opustelyuvannyam u tykh krayinakh, shcho poterpayut vid seryoznoyi posukhy ta/abo opustelyuvannya, osoblyvo v Afrytsi [The United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly in Africa]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/995_120/print1413292086272003 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny «Pro pryyednannya Ukrayiny do Konventsiyi Orhanizatsiyi Ob’yednanykh Natsiy pro borot’bu z opustelyuvannyam u tykh krayinakh, shcho poterpayut vid seryoznoyi posukhy ta /abo opustelyuvannya, osoblyvo v Afrytsi» [The Law of Ukraine «On accession of Ukraine to the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and / or Desertification, Particularly in Africa»] zakon2. rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/61-15 [in Ukrainian].

Kolmaz, Yu.T., Rakoyid, O.O., Protsenko, L.D., & Lehka, O.V. (2015). Otsinyuvannya protsesiv dehradatsiyi zemel ta opustelyuvannya: svitovyy ta vitchyznyanyy dosvid [Evaluation process of land degradation and desertification, global and domestic experience]. Agroecologischnyi zhurnal — Agroecology journal, 1, 8–21 [in Ukrainian].

Rakoyid, O.O. (2016). Vprovadzhennya kontseptsiyi neytral’noyi dehradatsiyi zemel yak vazhlyvyy instrument dosyahnennya tsiley staloho rozvytku [The introduction of the concept of neutral land degradation as an important tool to achieve sustainable development]. sworld.com.ua Retrieved from http://www.sworld.com.ua/konferm4/98.pdf [in Ukrainian].

Hadzalo, Ya.M., Balyuk, S.A., Medvedev, V.V., & Plisko I.V. (2015). Zemelna reforma: zakhody, shcho mayuti pereduvaty yiyi zavershennyu [Land reform: measures that have preceded it end]. Visnyk agrarnoi nauky — Journal of Agricultural Science, 9, 5–12 [in Ukrainian].

Tarariko, O.H., Hrekov, V.O., & Panasenko, V.M. et al. (2011). Rekomendatsiyi z adaptatsiyi isnuyuchoyi systemy monitorynhu zabrudnennya gruntiv do proektu ramkovoyi Gruntovoyi Dyrektyvy EES ta Rady Yevropy [Recommendations to adapt the existing system of monitoring soil contamination to groundwater Framework Directive of the EU and the Council of Europe]. Kyiv. Publ. [in Ukrainian].

Proekt PROON/HEF «Intehratsiia polozhen Konventsiy Rio u natsionalnu polityku Ukrayiny». SWOT-analiz i analiz prohalyn (GAP-analiz) polityk, prohram, planiv i zakonodavchykh aktiv u haluzi sil’s’koho hospodarstva [UNDP / GEF «Integrating Rio Conventions provisions in the national policy of Ukraine.» SWOT-analysis and gap analysis (GAP-analysis) policies, programs, plans and legislation in the field of agriculture. sd4ua.org. Retrieved from http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/08/2_Silske-gospodarstvo.pdf [in Ukrainian].

Martazynova, V.F. & Tymofeev, V.E. (2008). Sovremennoe sostoyanie atmosfernoy tsirkulyatsii vozdukha v severnom i yuzhnom polusharii i rehionalnye klimatycheskie osobennosti v Atlantiko-Evropeyskom sektore v rayone Antarkticheskoho poluostrova [Modern STATUS atmosfernoy tsyrkulyatsyy air in North and yuzhnom polusharyy and Locale Features klymatycheskye Atlantic Evropeyskom sector in areas Antarktycheskoho peninsula]. Problemy Arktyky ta Antarktyky — Problems of the Arctic and Antarctic, 3, 17–37 [in Ukrainian].

Pachaury, R.K. & Rayzynher, A. et al. (2007). MHÉYK, 2007: Izmenenye klimata, 2007: Obobshchayushchyy doklad. Vklad rabochikh hrupp I, II, III v Chetvertyy doklad ob otsenke Mezhpravytelstvennoy hruppy ekspertov po izmeneniyu klimata [IPCC, 2007: Climate Change, 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II, III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change]. www.ipcc.ch. Retrieved from http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_ru.pdf [in Ukrainian].

Vyshkvarkova, E.V., Voskresenskaya, A.V., Yurovskyy, E.V, Dunaevskaya, E.N. (2013). Yzmenenye poley ékstremalnykh osadkov po terrytoryy Ukrayny v XXI veke [Change in the fields of extreme precipitation over the territory of Ukraine in the 21st century]. Ekolohycheskaya bezopasnost prybrezhnykh shelfovykh zon s kompleksnoe ispol’zovanye resursov shelfa — Ecological safety of coastal shelf zones and integrated use of shelf resources, 27, 121–127 [in Russian].

Vyshkvarkova, O.V. (2014). Ekstremalni opady i klimatychni osoblyvosti terytoriyi Ukrayiny [Extreme rainfall and climatic features of the territory of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. SevastopolSevastopolSevastopol [in Ukrainian].

Trete, Chetvertoe i Pyatoe Natsyonalnye soobshchenyya Ukrayny po voprosam izmenenyya klymata podhotovlennye na vypolnenye statey 4 i 12 Ramochnoy konventsii OON ob izmenenii klimata i stati 7 Kyotskoho protokola. [The third, fourth and fifth National Communications of Ukraine on climate change prepared for the implementation of Articles 4 and 12 of the United Nations Framework Convention on Climate Change and Article 7 of the Kyoto Protocol]. unfccc.inttt Retrieved from http: unfccc.int/resource/docs/ natc/ukr_nc5rev.pdf [in Russian].

Barabash, M.B., Tatarchuk, O.H., & Hrebenyuk, N.P. (2011). Sovremennoe sostoyanie rezhima osadkov na territorii Ukrainy kak sledstvie izmeneniya klimata. [The current state of the precipitation regime in Ukraine as a consequence of climate change]. Globalnyye i regionalnyye izmeneniya klimata [Global and regional climate change]. Kyiv: Nyka-Tsentr [in Russian].

Krakovskaya, S., Palamarchuk, L., Shedemenko, Y., Dyukel., H., & Hnatyuk, N. (2011). Rehionalnye izmeneniya klimata v Ukraine v XXI veke na osnove proektsii MOTSAO i RKM. [Regional climate changes in Ukraine in the 21st century on the basis of projections of AOGCM and RCM]. Globalnyye i regionalnyye izmeneniya klimata [Global and regional climate change]. Kyiv: Nyka-Tsentr [in Russian].

Voloshnyuk, A.V. (2015). Deflyatsiini vtraty hruntu za riznykh tekhnolohiy osnovnoho obrobitku ta tekhnolohiy No-Till pid chas pylovoyi buri [Deflationary soil loss under different cultivation technologies and core technologies No-Till during a dust storm]. Ahrokhimiya i hruntoznavstvo — Agricultural chemistry and soil science, 82, 100–104 [in Ukrainian].

Dehodyuk, E.H. (2015). Baseynovyy pidkhid v bioheotsenozakh i ahrosferi v konteksti rozvytku system zemlerobstva u XXI stolitti [Biogeocenoses basin approach in the agricultural domain and in the context of farming systems in the XXI century]. Zemlerobstvo — Agronomy, 2, 21–24 [in Ukrainian].

Tarariko, O.H. & Moskalenko, V.M. (2002). Kataloh zakhodiv z optymizatsiyi struktury ahrolandshaftiv ta zakhystu zemel vid eroziyi [Catalogue of measures to optimize the structure of agricultural landscapes and protect the land from erosion]. Kyiv: Fitosotsiotsentr. [in Ukrainian].

Furdychko, O.I., & Stadnyk, A.P. (2012). Osnovy upravlinnya ahrolandshaftamy Ukrayiny [Fundamentals of Ukrainian agricultural landscapes management]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-30

Номер

Розділ

РОДЮЧІСТЬ І ОХОРОНА ҐРУНТІВ