Вплив лісових пожеж на рослинний покрив радіоактивно забруднених територій

Автор(и)

  • Володимир Петрович Ландін Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України http://orcid.org/0000-0003-4612-3682
  • Ольга Григорівна Тищенко Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України http://orcid.org/0000-0002-4116-2220
  • Віталій Вікторович Гуреля Поліський національний університет http://orcid.org/0000-0001-8283-0152
  • Тетяна Леонідівна Кучма Інститут агроекології і природокористування НААН http://orcid.org/0000-0002-9328-5919
  • Валерій Петрович Фещенко Інститут агроекології і природокористування НААН

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227241

Анотація

Наведено результати оцінювання впливу пожеж на рослинний покрив території зони відчуження ЧАЕС і зони безумовного обов’язкового відселення (ЗВ і ЗБОВ), природно- го заповідника «Древлянський» засобами дистанційного зондування Землі за період з 1986 до 2020 рр. Зазначено, що на забруднених аварійними викидами Чорнобильської АЕС територіях, природна рослинність відіграє роль стабілізатора радіоекологічної ситуації. За стабільних процесів сукцесії винесення речовин за межі ландшафту практично відсутнє і значно зменшує вторинне забруднення прилеглих територій радіонуклідами. Запропоновано методологію і критерії оцінки стану рослинного по- криву засобами дистанційного зондування Землі і методами геоінформаційних тех- нологій. Порівнянням космічних знімків території зони відчуження і зони безумовного обов’язкового відселення за 1986, 1999, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 рр., тобто за термін 34 роки після аварії, встановлено істотні зміни в стані земель, які належали до лісових і сільськогосподарських угідь. Виявлено зміни меж водних об’єктів різної спрямованості внаслідок: осушення штучних водойм, зміни напрямку русла річок, за- болочування меліоративних каналів і суміжних до них ділянок лісу, зміни стану лісів внаслідок пошкодження пожежами, накопичення сухих лісових матеріалів, проведення лісовпорядкувальних заходів. Зазначено також, що за спектральними даними космічних знімків добре відстежуються ділянки лісу, ушкоджені шкідниками. За час, який минув після аварії, сільськогосподарські землі категорії рілля перейшли у перелоги з природним поновленням дерев, а пасовища та сіножаті у природні луки із зміною видового складу трав’янистих рослин. Отримано карту просторового розподілу ушкодженої пожежею рослинності, яка містить: типи рослинних угруповань (біоценоз), тип насаджень лісу (хвойний, листяний, мішаний) та трав’янистої рослинності, ступінь ушкодження, їх площу, часові терміни пожежі.

Біографії авторів

Володимир Петрович Ландін, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Віталій Вікторович Гуреля, Поліський національний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Тетяна Леонідівна Кучма, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Sobotovich, E.V., Bondarenko, G.M. & Kononenko, L.V. (2002). Geokhimiya tekhnogennykh radionuklidov [Geochemistry of technogenic radionuclides]. Kyiv [in Russian].

Marynych, O.M. (Ed.), Oliinyk, YA.B., Bortnyk, S.YU. & Hrodzyns’kyi, M.D. (2003). Fizychna heohrafiia Ukrayiny [Physical geography of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Kuchma, M.D., Fedotov, I.S., Arkhipov, M.P. & Pasternak, P.S. (1994). Ekoloho-lisivnychi naslidky radioaktyvnoho zabrudnennia lisovykh masyviv zony vidchuzhennia CHAES [Ecological and forestry consequences of radioactive contamination of forest massifs in the Chernobyl Exclusion Zone]. Lisivnytstvo i ahrolisomelioratsiia — Forestry and Agroforestry, 88, 12–18 [in Ukrainian].

Pliuta, P.H. & Didukh, YA.P. (2019). Fitoekolohichni doslidzhennia v zoni vidchuzhennia CHAES [Phytoecological research in the exclusion zone of the Chernobyl nuclear power plant]. Problemy Chernobyl’skoy zony otchuzhdenyia — Problems of the Chernobyl Exclusion Zone, 3, 39–48 [in Ukrainian].

Paskevich, S.A. (2005). Vynos 90Sr i 137Cs nadzemnoy fitomassoy rastitel’nykh soobshchestv lugov i zalezhey Chernobyl’skoy zony otchuzhdeniia [Removal of 90Sr and 137Cs by the aboveground phytomass of plant communities of meadows and fallow lands of the Chernobyl exclusion zone]. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya — Radiation biology. Radioecology, 45 (3), 281–286 [in Russian].

Kirieiev, S.I. et al. (2013). Radiatsiinyi stan na terytorii zony vidchuzhennia u 2012 rotsi [Radiation state in the exclusion zone in 2012]. Problemy Chornobyl’s’koi zony vidchuzhennia — Problems of the Chornobyl Exclusion Zone, 11, 18–36 [in Ukrainian].

Shykhov, A.N., Gerasimov, A.P., Ponomarchuk, A.I. & Perminova, Ye.S. (2020). Tematicheskoe deshifrirovane i interpretatsiya kosmicheskikh snimkov srednego i vysokogo prostranstvennogo razresheniya [Thematic interpretation and interpretation of space images of medium and high spatial resolution]. URL: http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnieposobiya/shikhov-gerasimov-ponomarchuk-perminova-tematicheskoe-deshifrovanie-i-interpretaciyakosmicheskih-snimkov.pdf [in Russian].

Kokhan, S.S. & Vostokov, A.B. (2009). Dystantsiine zonduvannia Zemli. Teoretychni osnovy [Remote sensing of the Earth. Theoretical foundations]. Kyiv: Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Lyalko, V.I. (Ed.) & Popova, M.O. (2006). Bahatospektral’ni metody dystantsiinoho zonduvannia Zemli v zadachakh pryrodokorystuvannia: monohrafiia [Multispectral methods of remote sensing of the Earth in nature management problems]. Kyiv: Naukova Dumka [in Ukrainian].

Tarariko, O.H., Syrotenko, O.V., Il’ienko, T.V. & Kuchma, T.L. Ahroekolohichnyi suputnykovyi monitorynh [Agroecological satellite monitoring]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Imagery Digital data LANDSAT. URL: https://landlook.usgs.gov/landlook/viewer.html [in English].

Imagery Digital data SENTINAL-2 BANDS. URL: https://eos.com/landviewer [in English].

Atlas Ukraina. Radioaktyvne zabrudnennia [Atlas Ukraine. Radioactive contamination]. (2006). Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Musiienko, M.M. (2006). Ekolohiia Roslyn [Ecology of plants]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Borsuk, O.A. (2011). Pryrodna pozhezhna nebezpeka sosnovykh lisiv zony vidchuzhennia ta zony bezumovnoho (obov’iazkovoho) vidselennia CHAES [Natural fire danger of pine forests of the exclusion zone and the zone of unconditional (mandatory) resettlement of the Chernobyl NPP]. Naukovyi visnyk Natsional’noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy — Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 164 (4), 71–79 [in Ukrainian].

Taksatsiinyi opys zemel’nykh dilianok lisovoho fondu stanom na 01.01.2017 roku [Taxation description of land plots of the forest fund as of 01.01.2017] [in Ukrainian].

Vasylenko, Y.YA. (1999). Radioaktivnyy tseziy-137 [Radioactive cesium–137]. Radyobyolohyya — Radiobiology, 3, 70–76. URL: http://www.techno.ru/vivovoco [in Russian].

Svyrydenko, V.YE., Babich, O.H. & Shvydenko, A.Y. (1999). Lisova pirolohiia [Forest pyrology]. Kyiv: Ahropromvydavnytstvo Ukrainy [in Ukrainian].

Davydchuk, V.S. et al. (1994). Landshafy Chernobyl’skoy zony i ikh otsenka po usloviyam migratsii radionuklidov [Landscapes of the Chernobyl zone and their assessment by the conditions of migration of radionuclides]. Kyiv: Naukova dumka [in Russian].

Dani radiometrychnykh vymiryuvan’ NASA [NASA radiometric measurement data] (2020). URL: https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE _V1_163064.zip, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE_J1V-C2_163063.zip, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/data/download/DL_FIRE_M6_163062.zip [in Russian].

Pogrebnyak, P.S. (1968). Obshcheye lesovodstvo [Overall forestry science]. Moscow: Kolos [in Russian].

Melekhov, I.S. (1983). Lesnaya pirologiya [Forest pyrology]. Moscow: MLI [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ