Система управління фінансовою стійкістю лісогосподарських підприємств Півдня України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.1.2021.227853

Анотація

У статті розглянуто можливість більш ефективного використання лісових ресурсів степової зони України, у т. ч. й через покращення рівня фінансової стійкості лісогоспо- дарських підприємств Півдня України. На основі загальновідомих принципів алгорит- мізації процесів запропоновано концептуальну модель формування системи управління фінансовою стійкістю лісогосподарських підприємств. Вона базується на економічній, соціальній та екологічній компонентах (підсистемах) функціонування лісогосподарських підприємств і в кожній із них визначено необхідні напрями (можливі ефекти) щодо по- кращення фінансового стану суб’єктів господарювання. Виокремлено основні причини нормативного та організаційного характеру, які унеможливлюють процес підвищення економічного потенціалу лісогосподарських підприємств Півдня України. Запропоновано напрями співпраці лісогосподарських підприємств з органами місцевого самоврядування, а саме: укладання комерційних угод щодо реконструкції існуючих та створення нових пар- ків і скверів; будівництво закладів санаторно-оздоровчого, культурного та розважаль- ного характеру; розвиток водоочисних та водозберігаючих функцій лісових насаджень вздовж річок, озер, водойм тощо. Представлено механізм реалізації системи управління фінансовою стійкістю лісогосподарських підприємств, що ґрунтується на здійсненні ними комплексу відповідних організаційно-технічних та управлінських заходів, а саме: капіталізація власних активів, визначення джерел фінансування та диверсифікація на- прямів діяльності. Обґрунтовано, як один із напрямів диверсифікації діяльності лісогоспо- дарських підприємств, вирощування енергетичних культур на землях лісогосподарського призначення, які не можуть бути використані для інших потреб, та виробництво з цих культур пелетів для подальшої реалізації. Зокрема, на основі проведених розрахунків доведено, що запропонований напрям диверсифікації діяльності лісових підприємств Півдня України дасть змогу не лише покращити їх фінансовий стан, але й залучити до використання малоцінні землі, які непридатні для вирощування лісових насаджень та сільськогосподарських культур, покращуючи з часом їх структуру та вміст.

Посилання

Dubas, R.H. (2012). Udoskonalennya finansovoekonomichnoho mekhanizmu u lisoresursniy sferi Ukrayiny [Improving the financial and economic mechanism in the forestry sector of Ukraine]. Ekonomika APK — Economics of agro-industrial complex, 2, 66–69 [in Ukrainian].

Kamratov, S.V. (2020). Deskryptyvna model’ stratehichnoho upravlinnya pidpryyemstvamy lisovoyi haluzi [Descriptive model of strategic management of forest enterprises]. The scientific heritage, 45 (5), 3–7 [in Ukrainian].

Bondar, V.S. & Humentyk, M.YA. (2018). Ekonomichna i enerhetychna efektyvnist’ vyroshchuvannya bioenerhetychnykh kul’tur na biopalyvo [Economic and energy efficiency of growing bioenergy crops on biofuel]. Bioenerhetyka — Bioenergy, 1 (II), 16–19 [in Ukrainian].

Fedorchuk, M.I., Kokovikhin, S.V. & Kalens’ka, S.M. (2017). Ahrotekhnolohichni aspekty vyroshchuvannya enerhetychnykh kul’tur v umovakh pivdnya Ukrayiny [Agrotechnological aspects of growing energy crops in the south of Ukraine]. Kherson [in Ukrainian].

URL: https://landlord.ua/news/skilki-mozhnazarobiti-na-viroshhuvanni-energetichnih-kultur/

Dіadchenko, I.I. (2018). Instrumenty efektyvnogo vykorystannya lisovyh resursiv pivdnya Ukrainy [Tools for efficient use of forest resources of the steppe zone of Ukraine]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane pryrodokorystuvannya v ahropromyslovomu vyrobnytstvi: materialy mizhnararodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Ecological safety and balanced nature management in agro-industrial production: materials of the international scientificpractical conference]. (рр. 70–72). Kyiv [in Ukrainian].

Kaletnik, G.M., Skoruk, O.P. & Tokarchuk, D.M. (2018). Organizaciya ta ekonomika vykorystannya bioresursiv [Organization and economics of bioresources: a textbook]. Vinnytsia: VNAU [in Ukrainian].

Vorobey, V., Melekh, Y. & Hudz, N. (2018). Vyvchennya vykorystannya lisovoi biomasy na terrytorii Pivdnya Ukrainy [Study of the use of forest biomass in the northern regions of Ukraine]. Lviv [in Ukrainian].

Kasiyanchuk, V.D. & Knish, V.V. (2016). Pravove zabezpechennya organizacii vyrobnyctva palyvnuh granul, pellet, yak alterntyvnogo dgerela energii [Legal support for the organization of production of fuel pellets (pellets) as an alternative energy source]. Naukovo-informatsiynyy visnyk «Pravo» — Scientific information bulletin «Law», 1 (13), 205–209 [in Ukrainian].

Geletukha, G. et al. (2016). Kompleksne doslidgennya rynku kotliv Urkainy, yaki pracuut na biopalyvi [Comprehensive market research of biomass boilers in Ukraine] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА