Еколого-економічні основи розвитку аграрного сектору у контексті транскордонного співробітництва

Автор(и)

  • Марія Ярославівна Височанська Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2116-9991

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234454

Ключові слова:

прикордонні території, еколого-економічні показники, охорона навколишнього середовища, валово регіональний продукт, валово внутрішній продукт, регіон

Анотація

У статті проаналізовано та обґрунтовано сучасний стан аграрної сфери України та транскордонної співпраці із сусідніми країнами Європейського Союзу. Визначено основні завдання та вплив транскордонного співробітництва. Сформовано концептуальну мо- дель розвитку транскордонного співробітництва в аграрній сфері, яка передбачатиме послідовність оцінки розвитку прикордонних територій по обидва боки кордону. Ви- значено базові показники оцінки ефективності транскордонної співпраці щодо екологоекономічного та соціального розвитку єврорегіонів, а також проаналізовано показники на прикладі таких прикордонних регіонів України, як: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька обл. Охарактеризовано нинішній стан єврорегіонів України та надані рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності, активізації господарської діяльності єврорегіонів, які ґрунтуються на периферії, прогнозуванні природно-ресурсної бази господарств. Доведено, що для ефективного розвитку еколого-економічних основ аграрного сектору доцільно запровадити економічні інструменти щодо реалізації експортного потенціалу аграрного сектору економіки, які і будуть поєднані між собою за такими аспектами: інституційно-регуляторним, організаційно-економічним, виробничо-технологічним та інформаційно-комунікаційним і дасть змогу підвищити функціональну спроможність превентивних механізмів захисту національних та регіональних інтересів на прикордонних територіях по обидва боки кордону й сформує передумови для зміцнення еколого-економічної та зовнішньоекономічної діяльності транскордонних і прикордонних регіонів.

Біографія автора

Марія Ярославівна Височанська, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат економічних наук

Посилання

Verkhovna Rada of Ukraine (2004). The Law of Ukraine «On Cross-Border Cooperation», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15-#Text (Accessed 13 May 2021) [in Ukranian].

Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020, available at: https://www.pbu2020.eu/en. [in Ukranian].

Erfan, Ye.A. (2017). Otsinka napryamiv spivpratsi Ukrayiny z krayinamy YES v umovakh prykordonnoho spivrobitnytstva [Assessment of the directions of Ukraine’s cooperation with the EU countries in the conditions of cross-border cooperation]. Suchasni ekonomichni, sotsialni ta ekolohichni determinanty aktyvizatsii rozvytku krainy ta yii rehioniv: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Modern economic, social and environmental determinants of activating the development of the country and its regions: materials of the international scientific-practical conference]. (pp. 59–62). Uzhhorod: Uzhhorod National University Publishing House «Hoverla» [in Ukranian].

Mikula, N.A. & Tolkovanov, V.V. (2011). Transkordonne spivrobitnytstvo [Cross-border cooperation]. Kyiv [in Ukrainian].

Artyomov, I.V., Varnaliy, Z.S. & Goblik, V.V. (2012). Transkordonne spivrobitnytstvo Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy [Cross-border cooperation of Ukraine: state, problems, prospects]. Uzhhorod [in Ukrainian].

Kutsab, P.A. (2017). Teoretyko-kontseptual’ni pidkhody do rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva v umovakh yevrokonverhentsiyi [Theoretical and conceptual approaches to the development of cross-border cooperation in the context of Euroconvergence]. Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky — Global and national economic problems, 15, 384–389 [in Ukrainian].

Sckola, I.M. & Korob, B.M. (2010). Metodychni pidkhody do otsinky efektyvnosti transkordonnoho spivrobitnytstva [Methodical approaches to assessing the effectiveness of cross-border cooperation]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 6, 1–7 [in Ukrainian].

State Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті