Обґрунтування створення Національного природного парку «Центральне Поділля»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234462

Ключові слова:

біотичне різноманіття, екосистеми, оселища, природно-заповідний фонд, збалансований розвиток

Анотація

На основі комплексного екологічного моніторингу, геоботанічних, зоогеографічних, ландшафтно-екологічних, гідроекологічних, лісотипологічних, агроекологічних принципів і підходів та власних польових досліджень запропоновано створити національний природний парк (НПП) «Центральне Поділля» у межах Вінницької обл. Перспективний НПП планується створити на території Вінницького і Хмільницького адміністративних районів Вінницької обл. як ареал мешкання і міграційні шляхи зубра (Bison bonasus) та збереження унікального біотичного й ландшафтного різноманіття. Проєктована площа НПП «Центральне Поділля» сягає 53 820 га. Необхідність створення парку зумовлена наявністю природних (лісових, водно-болотних, торфово-болотних, заплавних, лучних, лісостепових, лучно-степових, степових, бур’яно-польових) комплексів з асоціаціями рослинних угруповань, де зростає понад 40 видів рослин і мешкає більше 50-ти видів тварин, занесених до ЧКУ, а також наявність значної кількості об’єктів, що мають історико-культурну, рекреаційну, оздоровчу (лікувальну) цінність. Подано загальну еколого-географічну характеристику парку з позицій фізико-географічного і геоботанічного районування. Вказано 34 об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), які будуть входити до складу перспективного парку. Проведено функціональне зонування території проєктованого НПП «Центральне Поділля» з врахуванням репрезентативних і рідкісних екосистем, де виділено його 4 зони (заповідну, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації, господарську). Виокремлено cтруктурні елементи екологічної мережі перспективного парку. Обґрунтовано необхідність охорони, збереження і від- творення біотичного і ландшафтного різноманіття та історико-культурної спадщини досліджуваної території через екологізацію господарської діяльності, освіту й культуру місцевого населення. З’ясовано, що створення НПП «Центральне Поділля» через Указ Президента й оптимізація заповідних об’єктів, які становлять 2,27% від загальної площі Вінницької обл., реалізація регіональної екологічної і Смарагдової мереж є завданням надзвичайно актуальним, важливим і абсолютно необхідним для ефективного коригування стратегії збалансованого розвитку територіальних громад. Створення НПП «Центральне Поділля» дасть змогу збільшити відсоток заповідності до 4,5% від загальної площі Вінницької обл. За цим показником Вінниччина знаходиться на одному із останніх місць в Україні. За даними Інституту світових ресурсів (Вашингтон), для ефективного функціонування території площа її заповідності має становити не менше 10−12%. Виготовлення наукового обґрунтування і проєкт створення НПП «Центральне Поділля» в межах Вінницької обл. — це пілотний проєкт, що потребує офіційної деталізації, виділення меж, землевпорядкування, погодження із землекористувачами на території яких знаходитиметься парк, створення дирекції парку, впровадження технологій, які спрямовані на збереження і відновлення біогеоценотичного покриву, відтворення порушених видів зв’язків, збереження оселищ, оптимізації землекористування, збалансованого розвитку територіальних громад, що будуть входити до складу НПП

Біографії авторів

Олександр Васильович Мудрак, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВШУ

Галина Василівна Мудрак, Вінницький національний аграрний університет

кандидат географічних наук, доцент

Валентин Валентинович Серебряков, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

доктор біологічних наук, професор

Посилання

Mudrak, O.V. (Ed.), Mudrak, G.V. & Polishchuk, V.M. et al. (2015). Etalony pryrodi Vinnychyny [Standards of nature of Vinnytsya]. Vinnytsia: TOV «Konsol» [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Mudrak, G.V. (2020). Zapovidna sprava [Protected area]. Kherson: OLDI-PLUS [in Ukrainian].

Mudrak O.V. et al. (2019). Environmental management of reserved objects of the Еastern Рodillya from the positions of physical-geographical regional region: theory and practice. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (4), 732–737. DOI: 10.15421/2019_819 [in English].

Mudrak, O.V. & Mudrak, H.V. (2020). Ecological audit of the protected areas of Eastern Podillya: current state, problems and prospects of improvemen. Modern engineering and innovative technologies, 12, 5, 46–52. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-12-05-043 [in Germany].

Pro prurodno-zapovidnuy fond Ykrainu: Zakon Ykrainu № 2456-XII vid 16.06.1992 [On the Nature reserve fund of Ukraine: Law of Ukraine № 2456-XII of June 16th, 1992]. (1992). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 34, art. 503 [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (2012). Zbalansovanyy rozvytok ekomerezhi Podillya: stan, problemy, perspektyvy [Balanced development of the Podillya eco-network: state, problems, prospects]. Vinnytsia: «SPD Hlavatka R.V.» [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Mudrak, G.V. (2013). Osoblivosti zberezhennia bioriznomanittia Podillya: teoria i praktika [Features of biodiversity conservation in Podolia: theory and practice]. Vinnytsya: LTD «Nealan LTD» [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. (Ed.). (2018). Rarities of the animal world of Podillya: condition, threats, preservation [Rarytety tvarynnoho svitu Podillya: stan, zahrozy, zberezhennya]. Vinnytsia: Consol LLC [in Ukrainian].

Mudrak, O.V., Yelisavenko, Yu.A., Polishchuk, V.M. & Mudrak, H.V. (2019). Assessment of forest ecosystems of Eastern Podillya natural reserve fund in the regional econet structure. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (1), 187–192 [in English].

Didukh, Ya.P. (Ed). (2009). Zelena knuga Ykrainu [Green book of Ukraine]. Kyiv: AlterPres [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P. (Ed). (2009). Chervona knuga Ykrainu. Roslunnuy svit [Red book of Ukraine. Plant world]. Kyiv: Global consulting [in Ukrainian].

Akimov, І.А. (Ed). (2009). Chervona knuga Ykrainu. Tvarunnuy svit [Red Book of Ukraine. Animal world]. Kyiv: Global consulting [in Ukrainian].

Marynich, O.M. & Shishchenko, P.G. (2005). Phizichna geographiia Ukrainy [Physical geography of Ukraine]. Кyiv: Znannya [in Ukrainian].

Didukh, Ya.P. & Sheliag-Sosonko, Yu.R. (2003). Heobotanichne rainuvannia Ukraini ta sumizhnikh teritorii [Geobotanical zoning of Ukraine and adjoining territories]. Ukrainskii botanichnii zhurnal — Ukrainskii botanichnii zhurnal, 60, 1, 6–17 [in Ukrainian].

Departament ahropromyslovoho rozvytku, ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Vinnyts’koyi ODA [Department of agro-industrial development, ecology and natural resources of Vinnytsia Regional State Administration]. URL: http:/www.vin.gov.ua (date of application 01.03.2021) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті