Оцінка стану водної системи р. Протока Київської обл. за токсикологічними та біоіндикативними показниками

Автор(и)

  • Наталія Михайлівна Присяжнюк Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4737-0143
  • Оксана Іванівна Слободенюк Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6966-9277
  • Петро Іванович Веред Білоцерківський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6548-4622
  • Анна Володимирівна Горчанок Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0103-1477
  • Станіслав Григорович Піщан Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0617-2498
  • Надія Леонідівна Губанова Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8579-9429

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234465

Ключові слова:

сріблястий карась, екотоксиканти, екологічний стан, фітотоксичність, біоіндикатори, важкі метали, гранично допустима концентрація, лімфоцити, плазматичні клітини, гістіоцити, печінкова тріада

Анотація

Водні ресурси є одним із найважливіших, але в той самий час найбільш вразливих компонентів навколишнього природного середовища, який здатний дуже швидко змінюватися під впливом господарсько-побутової діяльності людини. Постійне зростання антропогенного навантаження на гідросферу, зміна водного режиму і запасів поверхневих вод призводять до погіршення кількісних та якісних показників поверхневих вод. Особливу роль в оцінці стану навколишнього середовища відіграють біологічні тести. Це пов’язано з тим, що результати хімічного аналізу, проведеного за допомогою складного обладнання, у багатьох випадках не дають змоги оцінити справжню небезпеку впливу тих чи інших забруднювачів на середовище, прогнозувати наслідки їхнього впливу на живі організми. Різноманітні забруднюючі речовини, потрапляючи в навколишнє середовище, можуть зазнавати різних перетворень, підсилюючи при цьому свою токсичну дію. Із цієї причини необхідними є методи інтегральної оцінки якості водного середовища. Величезну роль при цьому відіграють методи біотестування. Останні застосовується для експресного контролю за відходами промислових підприємств, контролем технологічних процесів у режимі реального часу; для визначення рівня токсичності нової продукції, для контролю за токсичним ефектом матеріалів, лікарських речовин, харчових продуктів, визначення якості питної води тощо. Методичні можливості вивчення токсичності різних речовин на тест-організмах за останні двадцять років істотно розширилися. Ведеться інтенсивний пошук найбільш чутливих тест-об’єктів і показників, відпрацьовуються інструментальні методи аналізу, застосовуються різні способи оцінки якості водного середовища, зміни параметрів фізіологічних систем і біохімічного статусу тест-організмів, тест-органів. Було досліджено екологічний стан р. Протока у Білоцерківському р-ні Київської обл. методами біоіндикації (вивчення флуктуючої асиметрії розвитку гідробіонтів, ростовий тест для встановлення фітотоксичності води та прибережного ґрунту). Проведено токсикологічне дослідження (визначення рН, TDS, вміст важких металів у прибережному ґрунті) та встановлено гістологічні показники паренхіматозних органів сріблястого карася. Виявлено зміни в гістоструктурі печінки та нирок сріблястого карася, що свідчить про несприятливі умови для риб. Одержані результати можуть бути використані для екологічного моніторингу водного середовища.

Біографії авторів

Наталія Михайлівна Присяжнюк, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат ветеринарних наук, доцент

Оксана Іванівна Слободенюк, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат біологічних наук, доцент

Петро Іванович Веред, Білоцерківський національний аграрний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Анна Володимирівна Горчанок, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Станіслав Григорович Піщан, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

доктор сільськогосподарських наук, професор

Надія Леонідівна Губанова, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

кандидат біологічних наук, доцент

Посилання

Martines-Alvarez, R.M., Morales, A.E. & Sanz, A. (2005). Antioxidant defenses in fish: biotic and abiotic factors. Reviews in Fish Biology, 15 (1), 75–88 [in English].

Bondarev, D.L., Kunah, O.M., Fedushko, M.P. & Gubanova, N.L. (2019). The impact of temporal patterns of temperature and precipitation on silver Prussian carp (Carassius gibelio) spawning events. Biosystems Diversity, 27 (2), 106–117 [in English].

Lushchak, V.I., Lushchak, L.P., Mota, A.A. & Lima, M.H. (2001). Oxidative stress and antioxidant defenses in goldfish Carassius auratus during anoxia and reoxygenation. The American Journal of PhysiologyRegulatory, Integrative and Comparative Physiology, 280, 100–107 [in English].

Regoli, F., Gorbi, S. & Frenzilli, G. (2002). Oxidative stress in ecotoxicology: from the analysis of individual antioxidants to a more integrated approach. Marine Environmental Research, 54 (3–5), 419–423 [in English].

Grebin, V.V., Mokin, V.B. & Stashuk, V.A. (2013). Metodyky gidrographichnogo ta vodogospodarskogo rayonuvannia terytoriyib Ukrayiny vidpovidno do vymog Vodnoyi Ramkovoyi Dyrektyvy Yevropeiskogo Soyusu [Methods of hydrographic and water management zoning of the territory of Ukraine in accordance with the requirements of the Water Framework Directive of the European Union]. Кyiv [in Ukrainian].

Baseynove upravlinnya vodnykh resursiv r. Ros’ [Basin management of water resources of the river Ros]. URL: http://rosbuvr.com.ua/ [in Ukrainian].

Shvebs, G.I. & Igoshyn, M.I. (2003). Katalog richok і vodoym Ukrayiny [Catalog of rivers and reservoirs of Ukraine]. Оdesa [in Ukrainian].

Andrusiak, N.S. (2011). Metodika kompleksnoi otsenki ekologicheskogo sostoyaniya vodnyh rekreatsionnyh resursov [Methods of comprehensive assessment of the ecological condition of water recreational resources]. Uchionyye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Seriya: Heohrafyya — Scientific notes of the Tauride National University named after V.I. Vernadsky. Series: Geography, 24 (63), 2, 3–7 [in Russian].

Prysiazhniuk, N.M, Grynevych, N.E., Kunovskii, Y.V. & Michalsky, O.R. (2017). Metody bioindykatsiyi vodoym: Patent № 119573 [Method of bioindication of reservoirs: Patent on usefulmodel № 119573]; Zaiavl. 27.04.17. Opubl. 25.09.2017. Biul. № 18 [in Ukrainian].

Scardi, M. (2006). Monitoring methods based on fish. Biological monitoring of rivers. Chichester: John Wiley & Sons, 135–153 [in English].

Demchenko, V.A., Antonovskii, A.G. & Demchenko, N.A. (2008). Bioindykatsiya yakosti vody i stanu gidroecosystem z vykorystanniam kharakterystyk osobyn, populiatsii i ugrupovan ryb [Bioindication of water quality and the state of hydroecosystems using the characteristics of individuals, populations and fish communities]. Suchasni problemy teoretychnoyi ta praktychnoyi ikhtilogii — Modern problems of theoretical and practical ichthyology, 52–56 [in Ukrainian].

Каrpova, Е. & Zub, L. (2010). Otsinka ekologichnogo stanu vodoym metodamy bioindykatsii. Pershi kroky do yakosti vody [Assessment of the ecological condition of reservoirs by bioindication methods. The first steps to assessing water quality]. Berezhany [in Ukrainian].

Rudneva, I.I. (2006). Primeneniye biomarkerov ryb dlia ekotoksikologicheskoi diagnostiki vodnoi sredy [Application of fish biomarkers for ecotoxicological diagnostics of the aquatic environment]. Rybne hospodarstvo Ukrayiny — Fisheries of Ukraine, 1 (42), 20–24 [in Russian].

Prysiazhniuk, N. et al. (2019). Monitoring of morphological parameters of Cyprinidae liver. Ukrainian Journal of Ecology, 9 (3), 162–167 [in English].

Prysiazhniuk, N.M. et al. (2019). Aboryhenni vydy ryb yak test-obiekty dlia doslidzhennia suchasnoho stanu hidroekosystem [Native fish species as a test object to research the contemporary status of hydroecosystems]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 97–102 [in Ukrainian].

Gryb, Y.V., Klymenko, M.O. & Sondak, V.V. (1999). Vidnovna gidroekologiya porushenyh richkovyh ta ozernyh system [Restorative hydroecology of disturbed river and lake systems]. Rivne [in Ukrainian].

Romanenko, V.D. (2004). Osnovy gidroekologii [Basics of hydroecology]. Кyiv [in Ukrainian].

Khilchevkii, V.K., Kurylo, S.M. & Dubniak, S.S. (2009). Hidroekologichnyi stan baseynu richky Ros [Hydroecological condition of the Ros river basin]. Кyiv [in Ukrainian].

Yakist gruntu. Vyznachennia vmistu ruhomyh spoluk margantsiu [Soil quality. Determination of the content of mobile manganese compounds]. DSTU 4770.1–9:2007 from 1th January 2009. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Klymenko, O.M., Prysiazhniuk, N.M. & Slyusarenko, A.O. (2009). Atlas mikroskopichnoyi budovy pechinky ryb [Atlas of the microscopic structure of fish liver]. Bila Tserkvа [in Ukrainian].

Merkulov, G.A. (1961). Kurs patologogistologicheskoi tekhniki [Course of pathological and histological technique]. Leningrad: МЕDGIZ [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті