Екологічне обґрунтування регуляції фітопатогенного мікобіому в агроценозах ячменю ярого у екологічно безпечних технологіях

Автор(и)

  • Ірина Іванівна Мосійчук Товариство з обмеженою відповідальністю «Долина», Україна
  • Ірина Володимирівна Безноско Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-2217-5165
  • Юлія Анатоліївна Туровнік Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-0169-4262
  • Тетяна Михайлівна Горган Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234468

Ключові слова:

ячмінь ярий, фітопатогенні мікроміцети, стимулятори росту, мікроелементи, біобезпека

Анотація

У статті показано господарсько-цінні ознаки ячменю ярого, проаналізовано найбільш актуальні сорти для вирощування в господарстві. Вивчено, що в Україні створено багато сортів ячменю ярого з конкурентоспроможним генетичним потенціалом продуктивності, що на 2021 р. становить 181 сорт. Встановлено, що використання кращих сортів та високоякісного насіння є одним із найбільш ефективних засобів економічного зростання в агропромисловому секторі. За останні роки виявлено посилення розповсюдження різноманітних захворювань рослин ячменю ярого, що призводять до значних втрат врожаю. Проаналізовані сучасні методи селекції рослин, що дають змогу до більш швидкого пошуку нових маркерів із частковою стійкістю до хвороб. Показано, що одним із стратегічних напрямів розвитку сучасного землеробства є його біологізація — використання біологічних засобів для отримання якісної продукції рослинництва і відтворення родючості ґрунту. Представлено сучасні погляди щодо ефективного застосування в технологіях вирощування сільськогосподарських культур біопрепаратів різного спектра дії. Встановлено, що актуальним є використання екологічно безпечних технологій вирощування ячменю ярого. Це не лише сприяє підвищенню стійкості до несприятливих умов і фітопатогенів, а і підвищує врожайність та покращує якість зерна. Проаналізовано рідке мікродобриво Оракул та комплексний природно-синтетичний препарат Вимпел 2, продукти компанії ТОВ «Долина». Ці препарати мають інгібуючу дію до хвороб рослин і здані стумулювати природний імунітет рослини. Аналіз науковотехнічної літератури дає змогу зробити висновок, що актуальним завданням є пошук шляхів регуляції фітопатогенних мікроорганізмів у агроценозах ячменю ярого для за- безпечення гармонійного перебігу біологічних процесів у ґрунті, покращання кореневого живлення рослин та формування повноцінних рослинно-мікробних асоціацій, що дасть можливість контролювати розвиток і поширення патогенних організмів.

Біографія автора

Ірина Володимирівна Безноско, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат біологічних наук

Посилання

Romaniuk, V.I. (2019). Fotosyntetychna produktyvnist yachmeniu yaroho v umovakh Lisostepu Pravoberezhnoho [Photosynthetic productivity of spring barley in the conditions of the Forest-Steppe of the Right Bank]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 3, 76–81 [in Ukrainian].

Bomba, M.Ya. & Bomba, M.I. (2001). Formirovanie urozhaya yarovogo yachmenya na Ukraine [Formation of the harvest of spring barley in Ukraine]. Zernovyie kultury — Cereals, 2, 22–24 [in Russian].

Kasatkina, T.O. (2018). Perspektyvy ta osoblyvosti vyroshchuvannia yachmeniu yaroho na pivdni Ukrainy [Prospects and features of growing spring barley in the south of Ukraine]. Naukovi horyzonty — Scientific horizons, 7–8, 131–138 [in Ukrainian].

Petrychenko, V.F. & Romaniuk, V.I. (2019). Vplyv faktoriv intensyfikatsii na yakist zerna yachmeniu yaroho v umovakh Lisostepu pravoberezhnoho [Influence of intensification factors on grain quality of spring barley in the conditions of the right-bank Forest-Steppe.]. Tavriiskyi naukovyi visnyk — Taurian Scientific Bulletin, 105, 127–134 [in Ukrainian].

Kyryk, M.M., Hentosh, D.T. & Hentosh, I.D. (2017). Sortova stiikist yachmeniu yaroho proty korenevykh hnylei [Varietal resistance of spring barley against root rot.]. Karantyn i zakhyst roslyn — Quarantine and plant protection, 4–6, 2–4 [in Ukrainian].

Kyryk, M., Pikovskyi, M. & Taranukho, Yu (2013). Shkidlyvi ta rozpovsiudzheni hrybni khvoroby yachmeniu yaroho [Harmful and widespread fungal diseases of spring barley]. Propozytsiia — Offer, 6, 76–78 [in Ukrainian].

Pikovskyi, M. & Kyryk, M. (2013). Khvoroby yachmeniu na pochatku vehetatsii roslyn [Diseases of barley at the beginning of the growing season]. Propozytsiia — Offer, 5, 82–84 [in Ukrainian].

Carver, T. (1982). Effects of barley mildew on green leaf area and grain yield in field and greenhouse experiments. Annals of Applied Biology, 101 (3), 561–572 [in English].

Kuznetsova, T.E., Shevtsov, V.M. & Vasyukov, P.P. (2004). Selektsiya yarovogo yachmenya na ustoychivost k boleznyam [Breeding of spring barley for disease resistance]. Evolyutsiya nauchnyih tehnologiy v rastenievodstve — Evolution of scientific technologies in crop production, 2, 144–152 [in Russian]

Lisovyi, M.P. & Kononenko, Yu.M. (2007). Polimorfizm virulentnosti zbudnyka boroshnystoi rosy yachmeniu v tsentralnomu Lisostepu Ukrainy [Polymorphism of virulence of the causative agent of barley powdery mildew in the central forest-steppe of Ukrain]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 4, 15–18 [in Ukrainian].

Chantret, N. et al. (2000). Location and mapping of the powdery mildew resistance gene MIRE and detection of a resistance QTL by bulked segregant analysis (BSA) with microsatellites in wheat. Theoretical and Applied Genetics, 100, 1217–1224 [in English].

Zhemela, H.P. & Pysarenko, P.V. (2003). Udoskonalennia tekhnolohii vyroshchuvannia ekolohichno chystoho i yakisnoho zerna ozymoi pshenytsi [Improving the technology of growing ecologically clean and high-quality winter wheat grain]. Zb. naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho ahrarnoho universytetu — Coll. scientific works of Uman State Agrarian University, 702–707 [in Ukrainian].

Zavalin, A.A. (2011). Vklad faktorov v formirovanie urozhaya i osnovnyih pokazateley kachestva yarovyih zernovyih kultur [The contribution of factors to the formation of the yield and the main indicators of the quality of spring grain crops]. Dostizheniya nauki i tehniki APK — Achievements of science and technology of the agro-industrial complex, 1, 8–10 [in Russian].

Derzhavnyi reiestr sortiv roslyn, prydatnykh dlia poshyrennia v Ukraini na 2021 rik [State Register of Plant Varieties Suitable for Distribution in Ukraine for 2021]. URL: https://sops.gov.ua/ [in Ukrainian].

Kozachenko, M.R. (2014). Sorty yachmeniu yaroho dlia suchasnoho silskohospodarskoho vyrobnytstva [Varieties of spring barley for modern agricultural production]. Visnyk Tsentru naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoi oblasti — Bulletin of the Center for Scientific Support of the APV of Kharkiv region, 17, 97–103 [in Ukrainian].

Stasiv, O.F. et al. (2018). Osoblyvosti tekhnolohii vyroshchuvannia ozymykh zernovykh kultur pid urozhai 2019 roku (osinnii kompleks robit): rekomendatsii [Peculiarities of technologies for growing winter grain crops for the 2019 harvest (autumn complex of works): recommendations] [in Ukrainian].

Yadav, V.K. (2002). Genetic analysis of malt yield and some of its components in Barley Ram. Plant Archives, 2 (2), 269–273 [in English].

Retman, S.V. (2010). Fitosanitarnyi stan zernovykh kolosovykh [Phytosanitary condition of grain ears]. Karantyn i zakhyst roslyn — Quarantine and plant protection, 3, 2–5 [in Ukrainian].

Trybel, S.O., Hetman, M.V. & Stryhun, O.O. (2010). Metodolohiia otsiniuvannia stiikosti sortiv pshenytsi proty shkidnykiv i zbudnykiv khvorob [Methodology for assessing the resistance of wheat varieties against pests and pathogens]. Kyiv [in Ukrainian].

Novozhylova, Ye.V. & Denart, S. (2006). Bezpeka produktiv kharchuvannia, vidstezhennia ta vidpovidalnist u kharchovomu lantsiuzi [Food safety, tracking and responsibility in the food chain]. Kyiv [in Ukrainian].

Danylko, V.K. & Tarasovych, L.V. (2012). Ahrokhimichnyi servis: realii ta perspektyvy [Agrochemical service: realities and prospects]. Zhytomyr [in Ukrainian].

Mudrak, O. (2008). Ekolohichna bezpeka Vinnychchyny [Ecological safety of Vinnytsia region]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Bohatyrchuk-Kryvko, S.K. (2016). Udoskonalennia ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia zemelnymy resursamy u silskomu hospodarstvi [Improving the ecological and economic mechanism of land management in agriculture]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 1, 120–127 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (Ed.) (2013). Ekolohichna bezpeka ahropromyslovoho vyrobnytstva [Ecological safety of agro-industrial production]. Kyiv [in Ukrainian].

Yashchenko, L.A. (2015). Produktyvnist yachmeniu yaroho za vykorystannia preparatu polimiksobakteryn [Productivity of spring barley using the drug polymyxobacterin]. Molodyi vchenyi — A young scientist, 7 (22), 30–32 [in Ukrainian].

Viniukov, O.O., Korobova, O.M., Bondareva, O.B. & Konovalenko, L.I. (2017). Vykorystannia bio- ta ristrehuliuiuchykh preparativ dlia pidvyshchennia produktyvnosti ta yakosti zerna yachmeniu yaroho [The use of bio- and ristregulatory drugs to improve the productivity and quality of spring barley grain]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 3, 46–50 [in Ukrainian].

Hyrka, A.D., Viniukov, O.O., Andreichenko, O.H. & Kulyk, I.O. (2012). Vplyv biopreparativ i rehuliatoriv rostu na produktyvnist roslyn yachmeniu yaroho holozernoho ta plivchastoho v umovakh pivnichnoho Stepu [Influence of biologicals and growth regulators on plant productivity of spring barley and film barley in the northern steppe]. Biuleten Instytutu silskoho hospodarstva stepovoi zony NAAN Ukrainy — Bulletin of the Institute of Steppe Zone Agriculture of NAAS of Ukraine, 3, 65–68 [in Ukrainian].

Chaikovska, L.O. (2011). Efektyvnist poiednanoho vykorystannia biopreparativ na osnovi fosfatmobilizuvalnykh bakterii ta mineralnykh dobryv pry vyroshchuvanni zernovykh na pivdni Ukrainy [The effectiveness of the combined use of biological products based on phosphate-mobilizing bacteria and mineral fertilizers in the cultivation of cereals in southern Ukraine]. Silskohospodarska mikrobiolohiia — Agricultural microbiology, 13, 52–58 [in Ukrainian].

Mamiedova, E.I. (2018). Ahrobiolohichni osoblyvosti vyroshchuvannia yachmeniu yaroho v Pivnichnomu Stepu Ukrainy [Agrobiological features of spring barley cultivation in the Northern Steppe of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Dnipro [in Ukrainian].

Mamiedova, E.I. & Hyrka, A.D. (2017). Biopreparaty yak elementy bioadaptyvnoi tekhnolohii vyroshchuvannia yachmeniu yaroho v umovakh pivnichnoho Stepu Ukrainy [Biologicals as elements of bioadaptive technology of spring barley cultivation in the conditions of the northern steppe of Ukraine]. Problemy ta shliakhy intensyfikatsii vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva: tezy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Problems and ways of intensification of livestock production: abstracts of the International scientific-practical conference]. (pp. 282–283). Dnipro [in Ukrainian].

DOLINA. URL: https://dolina.ua/

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті