Агроекологічні аспекти інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні на сучасному етапі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.236107

Ключові слова:

агроекологічні аспекти, ґрунти, земельні відносини, власність, інтереси, конституційні норми, когнітивна земельна економіка, природокористування

Анотація

Встановлено, що всі природні об’єкти (ресурси), які задекларовані абсолютною влас- ністю Українського народу (всіх громадян) — основним національним багатством та головним непозиченим капіталом нації, в тому числі ґрунти та інші животворні природні ресурси агросфери України, які потребують раціонального використання, вимагають професійного опису, характеристик і класифікації (загальнонаціонально- го обліку) в процесі інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні. Акцентовано увагу на центральній дійовій особі забезпечення раціонального природокористування як незамінній ланці конституційно вмотивованих вимог із позицій загальнонаціональних інтересів і кожного громадянина зокрема, якою визнається «громадянин–господар». Доведено, що через безпідставну відсутність упродовж чверть століття конституційно декларованого спеціального Закону України «Про право користування природними об’єктами права власності Українського народу», в якому мають посідати норми як агроекологічні чинники, — порушуються права власника (всіх громадян України) і відбувається самочинне та безкарне використання головного капіталу нації. Як наслідок, не нормуються права, обов’язки і міра відповідальності користувачів природних об’єктів, а також повноцінні вимоги щодо їхнього раціонального використання й охорони — на платній основі за встановленими регламентами. Особливо це стосується родючих ґрунтів та інших природних ресурсів агросфери. Встановлено, що доконаним фактом є сформульована нами когнітивна земельна наука і практика, в конкретних умовах української дійсності, яка становить основу нашого науково практичного обґрунтування інституціонального забезпечення звершення земельної реформи в Україні як Нової парадигми — через «когнітивну земельну економіку» в частині агроекологічних аспектів.

Біографія автора

Олександер Іванович Ковалів, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Посилання

Balyuk, S., Medvedev, V. and Noska, B. (Eds.). (2018). Hlobalni zminy klimatu y ekonomichna rodyuchist gruntu. Adaptatsiya ahrotekhnolohiy do zmin klimatu: gruntovo-ahrokhimichni aspekty: monohrafiya [Global climate change and economic soil fertility. Adaptation of agrotechnologies to climate change: soil and agrochemical aspects: monograph]. Kharkiv: Stylish Printing House, рp. 306–326 [in Ukrainian].

Balyuk, S., Medvedev, V., Vorotintseva, L. and Shimel, V. (2017). Suchasni problemy dehradatsiyi gruntiv ta zakhody shchodo dosyahnennya neytral’noho yiyi rivnya [Modern problems of soil degradation and measures to achieve its neutral level]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 8, 5–11 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2020). Holovna nevrehulovana v Ukrayini peredumova pohirshennya yakisnoho stanu pryrodnykh obyektiv [The main unregulated in Ukraine prerequisite for the deterioration of the quality of natural objects]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced nature management, 4, 5–16 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2020). Osnovni prychynno-naslidkovi aspekty pohirshennya yakisnoho stanu pryrodnykh obyektiv v ahrosferi Ukrayiny [The main causal aspects of the deterioration of the quality of natural objects in the agrosphere of Ukraine]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced nature management, 2, 26–37 [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny vid 28.06.1996 [Constitution of Ukraine of June 28th, 1996] (1996). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny — Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 30 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2016). Osnovni zasady vartisnoho otsinyuvannya zemli ta yiyi pryrodnykh resursiv — osnovnoho natsionalnoho bahatstva Ukrayiny [Basic principles of land valuation of land and its natural resources — the main national wealth of Ukraine]. Efektyvna ekonomika — Effective economy, 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4904 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2016). Zvershennia zemelnoi reformy v Ukrainy: nova paradigma: monografia [Completion of land reform in Ukraine: a new paradigm: monograph]. Kyiv, DIA [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2021). Rosiyskyy «slid» v reformi rynku zemli [Russian «trace» in the reform of the land market]. Hazeta Den’ — Newspaper Day, 7–8 herbs, 81–82, 11 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2015). Pryntsypy instytualizatsiyi konstytutsiynykh norm stosovno zemli ta yiyi pryrodnykh resursiv [Principles of institutionalization of constitutional norms concerning land and its natural resources]. Zbalansovane pryrodokorystuvannya — Balanced nature management, 3, 67–74 [in Ukrainian].

Kovaliv, O. (2021). Nova paradyhma zvershennya zemel’noyi reformy v Ukrayini — cherez «kohnityvnu zemel’nu ekonomiku» [A new paradigm of land reform in Ukraine — through the «cognitive land economy»]. Ukrayins’kyy zhurnal «Ekonomist» — Ukrainian Journal «Economist», 5, 10–23 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті