Удосконалення еколого-економічного механізму управління рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Дребот Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-2681-1074
  • Катерина Олександрівна Бабікова Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-9726-0671

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2021.240317

Ключові слова:

рекреаційно-туристична діяльність, державне регулювання, важелі, інструменти, конкурентоспроможність, природно-ресурсний потенціал

Анотація

У статті охарактеризовано сучасний стан розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. Визначено роль європейської інтеграції у контексті туристичної галузі. Розглянуто функції та властивості українського туристичного бізнесу. Зазначені можливості та ризики розвитку рекреаційно-туристичної діяльності, а також визначені ролі рекреації та туризму. Охарактеризовано роль державного регулювання та управління у підвищенні рівня розвитку рекреаційно-туристичної діяльності. Зазначено параметри формування та підвищення рівня розвитку рекреаційного туризму. Сформовано еколого-економічний механізм рекреаційно-туристичної діяльності в контексті євроінтеграційних процесів. Розглянуто особливості функціонування еколого-економічного механізму управління розвитком рекреаційного туризму, а також розглянуто важливість розробки програм щодо розвитку рекреаційно-туристичної діяльності.Зазначено, що рекреація та туризм посідають одну із головних ролей у формуванні та розвитку відпочинку, підтримці вдосконалення соціального, духовного, морального, фізичного та психічного стану. Отримано високий рівень ефективності від рекреаційного туризму, люди можуть лише завдяки тимчасово проживаючи на віддалених, від власного дому, туристичних територіях рекреації. Євроінтеграційні та глобалізаційні процеси позитивно впливають на розвиток рекреаційного туризму та отримання конкуренних переваг, забезпечивши вище зазначені складові. Визначено інвестиційні резерви, як метод підвищення конкурентоспроможності рекреаційно-туристичної діяльності в Україні в контексті європейської інтеграції. Визначені туристичні комплекси в Україні формують стабільні економічні зони та розвиток регіонів рекреаційно-туристичної діяльності. Важливим питанням залишається створення сприятливих інвестиційних потоків як для іноземних інвесторів, так і для внутрішніх, що, своєю чергою, стабілізує умови праці з огляду на раціональне використання капіталовкладень на довготривалій основі. Таким чином, зазначені проблеми посилюють актуальність відносно потреби вдосконалення механізму для управління рекреаційно-туристичною діяльністю, передусім, зі сторони державних закладів. Євроінтеграційні процеси в Україні потребують формування та реалізації моделі взаємовідносин між рекреаційними територіями та структурами управління, яка має відповідати вимогам регіональної політики країн Європейського Союзу, що у майбутньому надало більше перспектив у співпраці, отримання практики міжрегіонального та міжнародного співробітництва.

Біографії авторів

Оксана Іванівна Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Катерина Олександрівна Бабікова, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Voloshenko, V.M. (2016). Udoskonalennia mekhanizmiv derzhavnoho upravlinnia rozvytkom rynku rekreatsijnykh posluh: ukrains’ki realii v konteksti i evropejs’koi intehratsii [Improving the mechanisms of state management of the development of the market of recreational services: Ukrainian realities in the context of European integration]. Visnik Nacional’noyi akademiyi derzhavnogo upravlinnnia pri Prezidentovi Ukraiin — Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, 2, 93–99 [in Ukrainian].

Babikova, K.O. (2021). Formuvannia ekoloho-ekonomichnoho mekhanizmu zbalansovanoho rozvytku rekreatsijnoho turyzmu v konteksti Yevrointehratsii [Formation of ecological and economic mechanism of balanced development of recreational tourism in the context of European integration]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 6, 1–6 [in Ukrainian].

Babikova, K.O. (2021). Metodychni aspekty otsiniuvannia resursnoho potentsialu rekreatsijnoho turyzmu v konteksti Yevrointehratsii Ukrainy [Methodological aspects of assessing the resource potential of recreational tourism in the context of Ukraine’s European integration]. Ahrosvit –Agrosvit, 13–14, 25–31 [in Ukrainian].

Drebot, O.I. & Babikova, K.O. (2020). Aspekty rozvytku rekreatsijnoho turyzmu zbalansovanoho pryrodokorystuvannia [Aspects of development of recreational tourism of balanced nature use]. Ahrosvit –Agrosvit, 12, 42–47 [in Ukrainian].

Khmelevs’kyj, O.V. & Koshivs’ka, M.V. (2018). Rozvytok turyzmu v konteksti Yevrointehratsii Ukrainy [Tourism development in the context of Ukraine’s European integration]. Pryazovs’kyj ekonomichnyj visnyk — Pryazovskyi economic herald, 2 (07), 15–21 [in Ukrainian].

Babikova, K.O. (2020). Teoretychni aspekty ekolohichnoho turyzmu ta napriamy zbalansovanoho rozvytku v turystychnij haluzi [Theoretical aspects of ecological tourism and directions of balanced development in the tourism industry]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 1, 43–49 [in Ukrainian].

Babikova, K.O. (2021). Instytutsijni aspekty rozvytku rekreatsijnoho turystychnoho pryrodokorystuvannia [Institutional aspects of development of recreational tourist nature use]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 8, 24–28 [in Ukrainian].

Drebot, O.I. & Babikova, K.O. (2020). Ekolohoekonomichna otsinka rekreatsijno-turystychnoho pryrodokorystuvannia [Ecological and economic assessment of recreational and tourist nature management]. Ahroekolohichnyj zhurnal — Agroecological journal, 1, 140–148 [in Ukrainian].

Babikova, K.O. (2021). Systemnyj pidkhid do ekolohoekonomichnoho zabezpechennia zbalansovanoho rozvytku rekreatsijnoho turyzmu [System approach to ecological and economic provision of balanced development of recreational tourism]. Ekonomichna nauka — Economic science, 5, 44–47 [in Ukrainian].

Stupen,’ N.M. Udoskonalennia metodiv ekolohoekonomichnoho upravlinnia rozvytkom rekreatsijnykh terytorij [Improving methods of ecological and economic management of the development of recreational areas]. Ekonomichna nauka — Economic science, 11, 34–38 [in Ukrainian].

Halushkina, T.P., Fomenko, V.A. & Bulysheva, D.V. (2012). Rekreatsijne zemlekorystuvannia v systemi rehional’noho ekolohichnoho menedzhmentu pryberezhnykh terytorij [Recreational land use in the system of regional ecological management of coastal territories]. Ekonomika: realii chasu — Economics: time realities, 3–4 (4–5), 152–156 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-16

Номер

Розділ

Статті