Збалансованість територіальної організації агроландшафтів Cхідного Поділля: науково-методичні і практичні підходи

Автор(и)

  • Олександр Васильович Мудрак КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1776-6120
  • Максим Миколайович Ганчук Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4052-5744
  • Галина Василівна Мудрак Вінницький національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1319-9189
  • Ілона Андріївна Шевченко КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5585-8547
  • Наталія Василівна Зіновчук Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • Григорій Сильвестрович Хаєцький КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2482-9978

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252949

Ключові слова:

збалансованість території, агроландшафт, землі сільськогосподарського призначення, сталий розвиток, раціональне землекористування

Анотація

«Стратегією сталого розвитку України до 2030 року» передбачено запровадження ефективних та науково обґрунтованих методів ведення сільськогосподарського виробництва, які б сприяли збереженню агроекосистем, підвищували б адаптивну їх здатність до опору змін кліматичних умов (несприятливих погодних явищ, посухи, повеней), поліпшували б екологічну якість земель і ґрунтів. Однак без збалансованості територіальної організації стану агроландшафтів досягти поставленої мети неможливо. Нами проведено аналіз збалансованості територіальної організації сучасних агроландшафтів Східного Поділля, який становить 4,4% від загальної площі України, де питома частка регіону в загальному обсязі аграрного виробництва держави становить 12,3%. Наразі основними дестабілізувальними чинниками земель сільськогосподарського призначення в структурі агроландшафтів Східного Поділля є: висока розораність сільськогосподарських земель (середній показник по регіону становить 75,2%), низький рівень вмісту гумусу в ґрунтах (2,7%), недостатній рівень вмісту поживних речовин (азоту 82,0 мг/кг, фосфору 83,5, калію 109,9 мг/кг), практична відсутність сівозмін (53% зайнято зерновими та зерново-бобовими, 32% технічними культурами, 8% картоплею і овочами). За отриманими нами розрахунками встановлено, що частина земель громад районів належить до екологічно нестабільної або стабільно нестійкої категорії земель. Найнижчий рівень екологічної стабільності спостерігається в центральних і південно-східних громадах. Для подальшого збалансованого розвитку агроландшафтів Східно-Подільського регіону обґрунтовано науково-теоретичні і практичні підходи функціонування агроекосистем та запропоновано комплекс заходів щодо дотримання еколого-безпечного стану використання земель сільськогосподарського призначення. Пріоритетними напрямами збалансованості територіальної організації агроландшафтів регіону та покращання їх екологічного стану виступають заходи нормативно-правового, інституційного, техніко-економічного та організаційного й землевпорядного забезпечення. Дотримання зазначених заходів надасть можливість задіяти значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, забезпечить істотне «оздоровлення» агроландшафтів і поліпшить екологічні умови проживання сільського населення.

Біографії авторів

Олександр Васильович Мудрак, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН ВШУ

Максим Миколайович Ганчук, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного

кандидат сільськогосподарських наук

Галина Василівна Мудрак, Вінницький національний аграрний університет

кандидат географічних наук, доцент

Ілона Андріївна Шевченко, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

кандидат педагогічних наук, доцент

Наталія Василівна Зіновчук, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор

Григорій Сильвестрович Хаєцький, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Furdychko, O. (Ed.). (2014). Agroekologiya: Monohrafiia [Agroecology: Monograph]. Kyiv: Agrar. nauka [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Mudrak, H.V. (2013). Stratehiya zbalansovanoho rozvytku Vinnyts’koyi oblasti: ekolohichna skladova [Strategy of balanced development of Vinnytsia region: ecological component] [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Mudrak, H.V. (2017). Ekolohichna polityka yak priorytetna skladova stratehiyi zbalansovanoho rozvytku Vinnyts’koyi oblasti [Environmental policy as a priority component of the strategy of sustainable development of Vinnytsia region]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Mudrak, O.V. & Mudrak, H.V. (2019). Ekolohichnyy monitorynh ahrolandshaftiv Ukrayiny yak osnova yikh optymizatsiyi ta efektyvnoho vykorystannya [Ecological monitoring of agrolandscapes of Ukraine as a basis for their optimization and efficient use]. Zbirnyk naukovykh prats’ «Sil’s’ke hospodarstvo ta lisivnytstvo» — Collection of scientific works "Agriculture and forestry", 14, 231–244 [in Ukrainian].

Shishchenko, P.G. (1999). Printsipy i metody land shaftnogo analiza v regional’nom proyektirovanii: Monografiya [Principles and methods of landscape analysis in regional design: Monograph]. Kiev: Fitosotsiotsentr [in Ukrainian].

Tretiak, A.M, Tretiak, R.A. & Shkvar M.I. (2001). Metodychni rekomendatsii otsinky ekolohichnoi stabilnosti ahrolandshaftiv ta silskohospodarskoho zemlekorystuvannia [Methodical recommendations for assessing the ecological stability of agricultural landscapes and agricultural land use]. Кyiv: Instytut zemleustroiu UAAN [in Ukrainian].

Bulyhin, S.Iu. (2005). Formuvannia ekolohichno stalykh ahrolandshaftiv [Formation of ecologically sustainable agrolandscapes]. Кyiv: Urozhai [in Ukrainian].

Tarariko, O.H. et al. (2005). Stan gruntiv Ukrainy [Condition of soils of Ukraine]. Кyiv: Aspekt-Polihraf [in Ukrainian].

Dobriak, D.S., Kanash, O.P. & Rozumnyi, I.A. (2001). Klasyfikatsiia i ekolohichne vykorystannia silskohospodarskykh zemel [Classification and ecological use of agricultural land]. Кyiv: IZU UAAN [in Ukrainian].

Novakovskyi, L.Ia. & Novakovska, I.O. (2017). Ekoloho-ekonomichni ta pravovi problemy okhorony zemel [Ecological, economic and legal problems of land protection]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agricultural Science, 11 (95), 61–70 [in Ukrainian].

Khvesyk, M.A., Horbach, L.M. & Kulakovskyi, Yu.P. (2004). Ekonomiko-pravove rehuliuvannia pryrodokorystuvannia [Economic and legal regulation of nature management]. Кyiv: Kondor [in Ukrainian].

Bondarets, D.S., Stetsishin, N.N., Prokhorova, L.A. & Zavyalova, T.V. (2014). Methods of Improving Effectiveness of Agrolandscape Utilization in Zaporizhia Oblast (Ukraine). Geography and Natural Resources, 35, 2, 188–192. DOI: https://doi.org/10.1134/S1875372814020115 [in English].

Shpedt, A.A. et al. (2017). Agrogeosystems of Krasnoyarsk Krai: Natural resource potential, environmental stability, optimization of functioning. International Journal of Green Pharmacy, 11 (3), 610–614 [in English].

Trofimov, I.A., Trofimova, L.S. & Yakovleva, E.P. (2014). Agrolandscapes of the Central Chernozem Region. Biology Bulletin, 41 (10), 901–906. DOI: https://doi.org/10.1134/S1062359014100100 [in English].

Trofimov, I.A., Trofimova, L.S. & Yakovleva, E.P. (2017). Development of the Systematic Approach to Studying Agricultural Land and Agrolandscape Management. Biology Bulletin, 44 (10), 1308–1315. DOI: https://doi.org/10.1134/S1062359017100168 [in English].

Maksimov, I.I., Maksimov, V.I., Vasil’ev, S.A. & Alekseev, V.V. (2016). Simulation of Channel Development on the Surface of Agrolandscapes on Slopes. Eurasian Soil Science, 49 (4), 475–480. DOI: https://doi.org/10.1134/S1064229316040074 [in English].

Liu, H., Bi, R., Guo, Y. & Wang, J. (2021). Spatial Differentiation Pattern and Influencing Factors of Cultivated Land Quality in Jinzhong City. Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 52 (12), 216–224. DOI: https://doi.org/10.6041/j.issn.1000-1298.2021.12.023 [in English].

Liu, Y.-H., Li, L.-T. & Yu, Z.-R. (2008). Landscape planning approaches for biodiversity conservation in agriculture. Chinese Journal of Applied Ecology, 19 (11), 2538–2543 [in English].

Hanchuk, M.M. & Biliavskyi, H.O. (2014). Metodyka ahroekolohichnoi otsinky i klasyfikatsii silskohospodarskykh zemel (na prykladi Skhidnoho Podillia) [Methods of agrienvironmental assessment and classification of agricultural lands (on the example of Eastern Podillya)]. Vinnytsia: FOP Rohalska I.O. [in Ukrainian].

Scherbina, V.V. & Ganchuk, M.N. (2019). Sopryazhennost agrolandshaftov po ekologo-agrohimicheskim pokazatelyam i perspektivyi vyiraschivaniya pshenitsyi ozimoy v predelah Vostochnogo Podolya [Conjugation of agrolandscapes in terms of ecological and agrochemical indicators and prospects for growing winter wheat within Eastern Podolia]. Tavriyskiy naukoviy visnik — Taurian Scientific Bulletin, 105, 247–254 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті