Функціонування фінансово-економічного механізму збалансованого лісогосподарського землекористування

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252952

Ключові слова:

землі лісогосподарського призначення, інструменти, лісова сертифікація, лісистість, капітальні інвестиції

Анотація

Науково-теоретичні передумови функціонування фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення досліджувалися через аналіз еколого-економічних аспектів окремих чинників відповідно з очікуваним станом лісових екосистем внаслідок лісогосподарського землекористування. Дослідження базується на звітах Державного агентства лісових ресурсів України за 2016– 2020 рр., офіційних даних Forest Stewardship Council®. Досліджено вплив лісовідновлення на рівень лісової сертифікації в Україні, оцінено кореляційну залежність обсягів капітальних інвестицій від стану лісової сертифікації. Проведено оцінку можливих тенденцій динаміки забезпечення лісогосподарського землекористування капітальними інвестиціями на перспективу, звільненої від впливу індивідуальних особливостей окремих періодів (за сучасних умов лісистості та стану лісової сертифікації), а також оцінку можливих тенденцій із врахуванням впливу оптимальних показників лісистості та проведення лісової сертифікації в повному обсязі. Запропоновано авторський підхід щодо теоретико-методологічних підходів і методичних положень стосовно формування алгоритму реалізації фінансово-економічного механізму збалансованого використання земель лісогосподарського призначення, результуючий вплив якого спрямовано на узгодження екологічної, економічної та соціальної складових. Запропоновано теоретичні підходи до формування системи принципів збалансованого лісогосподарського землекористування, які дають можливість узгодити різноспрямовані інтереси виробників з екологічними та соціально-економічними запитами суспільства; теоретичні підходи до організаційно-економічного забезпечення управління землями лісогосподарського призначення, які відрізняються комплексним використанням інтегрованої системи інструментів фінансово-економічного механізму досягнення збалансованого використання земель лісогосподарського призначення. Обґрунтовано, що функціонування фінансово-економічного механізму забезпечить екологізацію господарської діяльності на землях лісогосподарського призначення, підвищення економічної та соціальної результативності лісогосподарського землекористування, консолідацію управлінських аспектів навколо стратегічних завдань та пріоритетів, визначених Основними засадами державної екологічної політики України на період до 2030 р.

Біографія автора

Степан Михайлович Данькевич, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Furdychko, O. et al. (2021). Scientific basis of organization of ecologically safe land use. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 2, 5–12. DOI: 10.33730/2310-4678.2.2021.237991 [in English].

Furdychko, O. et al. (2021). Na shliakhu do zbalansovanosti lisohospodarskoho zemlekorystuvannia Ukrainy: ekoloho-ekonomichnyi aspekt [On the way to balance of forestry land use of Ukraine: ecological-and-economic aspect]. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 7 (4), 218–244. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2021.07.04.12 [in Ukrainian].

Lytsur, I. & Karpuk, A. (2018). Mekhanizm fiskalnoho rehuliuvannia lisohospodariuvannia [Mechanism of fiscal regulation of forestry]. Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyi rozvytok — Environmental economics and sustainable development, 1–2 (20–21), 67–72. URL: http://ecos.kiev.ua/share/upload/journal_1_2.pdf [in Ukrainian].

Tretiak, A. et al. (2020). The value added chain in the mechanism of public-private partnership for the development of the land use economy of rural territories. Agricultural and Resource Economics, 6, 3, 112–134. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.03.07 [in English].

Pro Osnovni zasady (stratehiiu) derzhavnoi ekolohichnoi polityky Ukrainy na period do 2030 roku: Zakon Ukrainy vid 28.02.2019 r. № 2697-VIII [On the basic principles (strategies) of the state environmental policy of Ukraine for the period until 2030: Law of Ukraine dated 28.02.2019, No. 2697-VIII]. Zakon Rada. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19 [In Ukrainian].

Drebot, O.I., Botsula, O.I. & Vysochanska, M.Ia. (2019). Kontseptualni pidkhody do zbalansovanoho korystuvannia zemliamy lisohospodarskoho pryznachennia [Conceptual approaches to the balanced use of forest land]. Visnyk ahrarnoyi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 12, 66–72. URL: https://agrovisnyk.com/pdf/ua_2019_12_10.pdf [in Ukrainian].

Tkachiv, S. (2017). Kontseptualni zasady formuvannia platezhiv za korystuvannia zemliamy lisohospodarskoho pryznachennia [Conceptual principles of forming payments for use of forest land]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid ‑ Investments: practice and experience, 19, 38–41. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/19_2017/9.pdf [in Ukrainian].

Gualotuña Parra, J.A. et al. (2021). An Analytical Approach to Assess the Influence of Expert Panel Answer on Decision Making: The Case of Sustainable Land Use in Ribadavia Banda Norte, Salta (Argentina). Sustainability, 13 (12). DOI: https://doi.org/10.3390/su13126705 [in English].

Furdychko, O.I., Drebot, O.I., Yaremko, O.P. & Bobko, A.M. (2021). Derzhavne lisivnytstvo y zemelna reforma v Ukraini: stan i problemy reformuvannia ta rozvytku lisohospodarskoho vyrobnytstva [State forestry and land reform in Ukraine: the state and problems of reforming and developing forestry production]. Ahrosvit — Agrosvit, 5–6, 24–33. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/5-6_2021/5.pdf [in Ukrainian].

Yaremko, Yu.I. (Ed.). (2018). Ekoloho-ekonomichni zasady ratsionalnoho zemlekorystuvannia v mezhakh Pivdenno-Stepovoi zony Ukrainy [Ecological and economic principles of rational land use within the SouthSteppe zone of Ukraine]. Kherson. URL: http://www.ksau.kherson.ua/files/2019.09 [in Ukrainian].

Holian, V.A. & Holub, O.A. (2016). Finansove zabezpechennia priorytetiv rozvytku lisohospodarskoho kompleksu: dyversyfikatsiia form i zasobiv [Financial Support of the Forestry Complex Development Priorities: Diversification of Forms and Means]. Problemy ekonomiky — The problems of economy, 3, 31–39. URL: https://ndc-ipr.org/media/ndc_old/documents/Problem_03_2016.pdf [in Ukrainian].

Drebot, O.I. (2012). Instytucionalizacija lisovogo sektora ekonomiky v konteksti stalogo rozvytku Ukrai’ny: monohrafiia [Institutionalization of the forestr sector in the context sustainable development of the Ukraine: a monograph]. Kyiv: DIA [in Ukrainian].

Lesiuk, H., Soloviy, I. & Dubovich, I. (2020). Ukrainian forest governance system in the context of institutional reforms: diagnosis of performance. Forestry ideas, 26, 2 (60), 380–393. URL: https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?pageNum_rsIssue=1&totalRows_rsIssue=22&journalFilter=67 [in English].

Debkov, N. (2019). State of forest management certification in Russia by the end of 2016. Forestry Ideas, 25, 1 (57), 20–36. URL: https://forestry-ideas.info/issues/issues_Index.php?journalFilter=63 [in English].

Bazovyi zvit z lisovoho hospodarstva v Nimechchyni z rekomendatsiiamy dlia Ukrainy [Basic report on forestry in Germany with recommendations for Ukraine]. (2018). URL: https://apd-ukraine.de/images/2018/APR/APD_APR_02_2018_ukr.pdf [in Ukrainian].

Forest Stewardship Council®: site. URL: https://ua.fsc.org/ua-uk/fsc-facts-figures-in-ukraine [in Ukrainian].

Gutiérrez Rodríguez, L. et al. (2015). Socioeconomic and environmental effects of China’s Conversion of Cropland to Forest Program after 15 years: a systematic review protocol. Environmental Evidence, 4, 6. DOI: https://doi.org/10.1186/s13750-0150033-8 [in English].

Pro zatverdzhennia pokaznykiv rehionalnykh normatyviv optymalnoi lisystosti terytorii i minimalno neobkhidnoi zakhysnoi lisystosti ahrolandshaftiv Ukrainy: Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy vid 22.07.2021 № 494 [On approval of indicators of regional standards of optimal forest cover of the territory and the minimum necessary protective forest cover of agrolandscapes of Ukraine. Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine dated 22.07.2021 No. 494]. Zakon Rada. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z104321#Text [in Ukrainian].

Haida, Yu.I. (2015). Sertyfikatsiia lisiv yak instrument ekolohichnoho marketynhu lisohospodarskykh pidpryiemstv [Forest certification as a tool for ecological marketing of forestry enterprises]. Elektronnyy zhurnal «Efektyvna ekonomika» — E-journal «Effective Economy», 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3711 [in Ukrainian].

Dubas, R.H. (2012). Ekolohichna sertyfikatsiia lisiv yak chynnyk pidvyshchennia investytsiinoi pryvablyvosti lisovoi sfery Ukrainy [Ecological certification of forests as a factor in increasing the investment attractiveness of the forest sector of Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid ‑ Investments: practice and experience, 1, 4–6. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2012/3.pdf [in Ukrainian].

Onegina, V. & Vitkovskyi, Y. (2020). Investytsii ta zemelna reforma v silskomu hospodarstvi v Ukraini [Investments and land reform in agriculture of Ukraine]. Agricultural and Resource Economics, 6, 4, 187–210. DOI: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.10 [in Ukrainian].

Openko, I.A. (2021). Ekoloho-ekonomichni zasady ratsionalnoho vykorystannia ta okhorony zemel lisohospodarskoho pryznachennia v umovakh detsentralizatsii vlady [Ecological and Economic Basis of Rational Use and Protection of Forestry Land in Conditions of the Decentralization of Power]. Doctor’s thesis. Kyiv. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_openko.pdf [in Ukrainian].

Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 № 1264-XII [On environmental protection: Law of Ukraine dated 25.06.1991, No. 1264-XII]. Zakon Rada. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia lisovporiadkuvannia: Nakaz Ministerstva zakhystu dovkillia ta pryrodnykh resursiv Ukrainy vid 22.07.2021 № 494 [On approval of the Procedure for forest management: Order of the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine dated 22.07.2021, No. 494]. Zakon Rada. URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE37266?an=1 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті