Стратегічні пріоритети збалансованого розвитку лісового сектору Подільського економічного регіону

Автор(и)

  • Олег Павлович Яремко Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4619-0527

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252972

Ключові слова:

лісовий комплекс, регіональна політика, лісові ресурси, лісопромисловий комплекс

Анотація

У статті викладено узагальнені результати досліджень із питань збалансованого розвитку лісового сектору. Обґрунтовано підходи до формування основних пріоритетних заходів в управлінні регіонального лісового комплексу. Проаналізовано ключові складові управління лісогосподарським комплексом. Розглянуто основні компоненти взаємодії економічні, екологічні та соціальні в лісовій галузі. Запропоновано пріоритетні заходи щодо розвитку лісового комплексу регіону для забезпечення збалансованого розвитку. Визначено, що ключовими етапами до ефективних перетворень у лісовій галузі мають бути узгодженість та співпраця між державними й місцевими органами лісового управління, перспектива інвестиційного залучення, екологізація лісогосподарського виробництва, збереження і відновлення лісових насаджень та об’єднання територіаль­ них громад. Доведено, що за формування стратегії повинні враховувати масштаби діяльності, наявні ресурси, попит на свою продукцію, місткість та сегмент ринку, споживачів тощо. Реалізація стратегії має привести до вирішення економічних, со- ціальних, екологічних аспектів, які стосуються розвитку збалансованості розвитку лісового сектору. Основою розробки стратегій є необхідність переходу регіонального лісокористування від реального вихідного положення до цільового. Тобто це пов’язано із застосуванням стратегічного аналізу з метою визначення положень, таких як: сучасний стан лісового сектору в загальному соціоеколого-економічному просторі країни чи окремої території; зовнішні фактори простору, від яких залежить реалі- зація потенціалу лісового господарства держави або певної території; пріоритетні напрями збалансованого розвитку країни та лісового комплексу зокрема. Визначено, що для ефективних дій збалансованого розвитку лісового сектору, необхідне державне стимулювання розвитку господарської діяльності у деревообробній галузі з отриманням доданої вартості; впровадження нової системи організації охорони і захисту лісів, попередження незаконних рубок та обігу незаконно заготовленої деревини; збільшен- ня поглинання й утримання вуглецю; адаптація лісів до змін клімату та перехід на наближені до природи методи лісівництва із формуванням лісів природного складу і структури.

Біографія автора

Олег Павлович Яремко, Тернопільське обласне управління лісового і мисливського господарства

кандидат економічних наук

Посилання

Kyzym, M.O., Yaroshenko, I.V., Khaustova, V.E. & Gubareva, I.O. (2019). Formuvannya stratehichnykh priorytetiv rozvytku lisopromyslovoho kompleksu Ukrayiny [Formation of strategic priorities of development of the timber industry of Ukraine]. Kharkiv. URL: https://ndc-ipr.org/media/publications/files/Monogr-2019-Lisoprom_kompleks-Kyzym.pdf [in Ukrainian].

Podil’s’kyy ekonomichnyy rehion: Ukrayins’ki klas­tery [Podolsk economic region: Ukrainian clusters]. (n.d.). URL: https://ucluster.org/universitet/klastery-ukraina/2005-study/podillya-economicregion [in Ukrainian].

Yarova, I.Ye. (2010). Rozvytok ekoloho-ekonomichnykh mekhanizmiv u systemi staloho upravlinnya lisohospodars’kymy pidpryyemstvamy [Development of ecological and economic mechanisms in the system of sustainable management of forestry enterprises]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky — The mechanism of economic regulation, 4, 198–207 [in Ukrainian].

Volynets, I.H. (2016). Upravlinnya vyrobnychoyu diyal’nistyu pidpryyemstv lisovoho hospodarstva na zasadakh hnuchkosti [Management of production activities of forestry enterprises on the basis of flexibility]. Candidate’s thesis. Lutsk [in Ukrainian].

Kychko, І.І. & Harus, Yu.О. (2016). Perspektyvy rozvytku lisovoho hospodarstva Ukrayiny [Prospects for the development of forestry in Ukraine]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho — Research Fellow of Mykolayiv University named after V.O. Sukhomlynsky, 11, 128–132 [in Ukrainian].

Zernyuk, O.V. & Fedorova, YU.M. (2016). Problemy upravlinnya yakistyu na pidpryyemstvi lisohospodars’koyi haluzi [Problems of quality management at the enterprise of the forestry industry]. Visnyk Mykolayivs’koho natsional’noho universytetu imeni V.O. Sukhomlyns’koho — Research Fellow of Mykolayiv University named after V.O. Sukhomlynsky, 11, 350– 355 [in Ukrainian].

Drebot, O.I., Shershun, M.Kh. & Shkuratov, O.I. (2014). Zbalansovanyj rozvytok lisovoho sektoru ekonomiky konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Balanced development of the forest sector of the economy in the context of European integration of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Yaremko, O.P. (2016). Ekoloho-ekonomichnyy analiz suchasnoho stanu lisovoho hospodarstva Ukrayiny [Ecological and economic analysis of the current state of forestry in Ukraine]. Efektyvna ekonomika — Effective economy, 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_11_69 [in Ukrainian].

Hilukha, O.A. & Adamyuk, A.O. (2019). Stratehiyi upravlinnya vyrobnychoyu diyal’nistyu pidpryyemstv lisovoho [Strategies for managing the production activities of forest enterprises]. Innovatsiynyy rozvytok ta bezpeka pidryyemstva v umovakh neoindustrial’noho suspil’stva: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Innovative development and security of enterprise in a neo-industrial society: materials of the international scientific-practical conference]. (рp. 420–423). Lutsk [in Ukrainian].

Vasylyk, N.M. (2009). Kompleksne vykorystannya lisoresursnoho potentsialu rehionu: perevahy, suchasnyy stan ta perspektyvy [Integrated use of forest resource potential of the region: advantages, current state and prospects]. AhroSvit — Agrosvit, 23, 41–47. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/23_2009/11.pdf [in Ukrainian].

Furdychko, O.I. (2014). Formuvannya suchasnykh ekoloho-ekonomichnykh vidnosyn u haluzi ukrayins’koho lisivnytstva [Formation of modern ecological and economic relations in the branch of Ukraine’s forestry]. Ekonomika — Economy, 10, 67–78 [in Ukrainian].

Botsula, O.I. (2018). Stratehichni napryamy rozvytku ekoloho-ekonomichnoho upravlinnya lisovym hospodarstvom [Strategic directions of development of ecological and economic management of forestry]. Ekonomika pryrodokorystuvannya i stalyy rozvytok — Economics of nature management and sustainable rosettes, 3–4 (22–23), 107–114. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162399 [in Ukrainian].

Facts and figures: Forests For All Forever. URL: https://ua.fsc.org/uaua/nasha-diyalnist/facts_and_figures [in Ukrainian].

Yaremko, O.P. (2021). Perspektyvni napryamy shchodo upravlinnya rozvytku lisovoho hospodarstva Podil’s’koho ekonomichnoho rehionu [Perspective directions in the management of forestry development of the Podolsk economic region]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological Journal, 2, 52–57 [in Ukrainian]. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2021.234455.

Pavlishchuk, O.P. & Kravets, P.V. (2015). Stratehichni priorytety lisovoho hospodarstva Ukrayiny v konteksti «zelenoyi» ekonomiky [Strategic priorities of forestry of Ukraine in the context of «green» economy]. Ekonomichnyy prostir –Economic space, 103, 227–238 [in Ukrainian].

Pro skhvalennya Derzhavnoyi stratehiyi upravlinnya lisamy Ukrayiny do 2035 roku [On approval of the State Strategy of Forest Management of Ukraine until 2035]. (n.d.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1777-2021-%D1%80#Text [in Ukrainian].

Sakharnatska, L.I. (2017). Formuvannya orhanizatsiyno-ekonomichnoho mekhanizmu ekolohizatsiyi lisovoho kompleksu rehionu [Formation of organizational and economic mechanism of greening of the forest complex of the region]. Candidate’s thesis. Uzhhorod. URL: https://msu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/sah_ds.pdf [in Ukrainian].

Yakoyu maye buty lisova polityka Ukrayiny. Bachennya Vsesvitn’oho fondu pryrody WWF-Ukrayina [What should be the forest policy of Ukraine. Vision of the World Wide Fund for Nature WWFUkraine]. (n.d.). URL: https://wwf.ua/?364682/forest-policy-vision [in Ukrainian].

Pro Prohramu rozvytku lisovoho hospodarstva Ternopil’shchyny na 2017–2021 roky [About the Ternopil Forestry Development Program for 2017–2021]. (n.d.). URL: http://surl.li/bjyyu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті