Сучасний стан та тенденції розвитку сільськогосподарського землекористування в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263316

Ключові слова:

агрохолдинг, фіскальне регулювання, сільськогосподарське землекористування, земельні ресурси, сільськогосподарські угіддя, фермерські господарства, виробники

Анотація

Аграрна сфера є однією з найбільших та традиційно розвинутих галузей економіки України, що використовує землі сільськогосподарського призначення для отримання економічного результату. Сільськогосподарський сегмент бізнесової діяльності забезпечує не тільки внутрішні потреби якісним доступним продовольством, а й має вирішальне значення у розв’язанні світової продовольчої проблеми, експортуючи левову частку сільськогосподарської продукції країнам світу. Забезпечує не тільки дохідність галузі, а й виконує гуманітарну функцію у світовій економіці, протидіючи тенденціям дефіциту продовольства та загрозі голоду. Саме земельні ресурси високої якості є традиційною опорою для розвитку країни та позиціонують себе на світовому ринку, і мають використовуватися з належною ефективністю, забезпечуючи стабільність виробництва сільськогосподарської продукції. У статті проаналізовано сучасний стан та основні тенденції використання земель сільськогосподарського призначення. Більшість території України займають землі сільськогосподарського призначення, згідно з даними Держгеокадастру України вони становлять 49% всіх земель України. Більшість земель сільськогосподарського призначення складають орні землі (рілля) — 79% від загальної кількості сільськогосподарських земель, саме ці угіддя відіграють визначну роль в економіці України, оскільки є продовольчою базою для виробництва сільськогосподарської продукції. Ступінь розораності земель є найвищим у Європі та світі, що спонукає шукати нові шляхи розвитку аграрної сфери та підвищення інтенсивності й ефективності використання земельних ресурсів. З впровадженням заходів щодо захисту та збереження якості землі, екологізацією та імплементацією органічного сільськогосподарського виробництва, що є якісним кроком розвитку аграрної галузі. Результати дослідження свідчать про позитивні зрушення у використанні  сільськогосподарських земель, виробництві сільськогосподарської продукції, розвитку орендних відносин та соціальній сфері. Аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств засвідчив тенденцію до укрупнення площ землекористування та монополізації виробництва сільськогосподарськими агрохолдингами. Авторами досліджено тенденційні напрями розвитку сільськогосподарського землекористування та визначено його основні особливості.

Біографія автора

О.І. Дребот, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор економічних наук, професор, академік НААН

Посилання

Dobriak, D.S., Martyn, A.H., Yevsiukov, T.O. & Kuzin, N.V. (2017). Ekonomichni problemy suchasnoho zemleustroiu v Ukraini [Economic problems of modern land management in Ukraine]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 4, 80–85 [in Ukrainian].

Drebot, O.I., Dobriak, D.S., Melnyk, P.P. & Sakharnytska, L.I. (2021). Naukovi zasady formuvannia ta rozvytok silskohospodarskoho zemlekorystuvannia na osnovi transformatsii zemelnykh vidnosyn [Scientific principles of the formation and development of agricultural land use based on the transformation of land relations]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 4, 5–13. DOI: https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2021.253080 [in Ukrainian].

Furdychko, O.I., Nagorniuk, O.I., Palapa, N.V. et al. (2021). Pidvyshchennia ekolohichnoi kultury silskoho naselennia Ukrainy v umovakh detsentralizatsii vlady: porivniannia z yevropeiskym dosvidom [Increasing the environmental culture of the rural population of Ukraine in conditions of decentralization of power: comparison with European experience]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Аgroecological journal, 4, 6–11. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2021.252948 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba z pytan heodezii kartohrafii ta kadastru. (nd.). URL: https://land.gov.ua [in Ukrainian].

Vernera, I. (Ed.). (2019). Rehiony Ukrainy 2019: statystychnyi zbirnyk [Regions of Ukraine 2019: statistical collection]. Kyiv [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2019). Silske hospodarstvo Ukrainy 2019: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2019: statistical collection]. Kyiv [in Ukrainian].

Zemelnyi kodeks Ukrainy [Land Code of Ukraine]. (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 [in Ukrainian].

Deiaki pytannia udoskonalennia upravlinnia v sferi vykorystannia ta okhorony zemel silskohospodarskoho pryznachennia derzhavnoi vlasnosti ta rozporiadzhennia nymy: Postanova kabinetu ministriv Ukrainy vid 7 chervnia 2017 r., No 413 [Some issues of improving management in the sphere of use and protection of state-owned agricultural lands and their disposal: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 7, 2017, No. 413]. (2017). URL: https://zakon.cc/law/document/read/413-2017-%D0%BF [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. (2020). Silske hospodarstvo Ukrainy 2019: statystychnyi zbirnyk [Agriculture of Ukraine 2020: statistical collection]. Kyiv [in Ukrainian].

Dynamika zemelnoho banku top-10 ahrokholdfinhiv 2010–2021 roky [Dynamics of the land bank of the top 10 agricultural holdings in 2010–2021]. (2022). URL: https://latifundist.com/rating/top100#325 [in Ukrainian].

Popov, A.S. (2016). Suchasnyi stan i osnovni tendentsii vykorystannia zemel silskohospodarskoho pryznachennia [The current state and main trends in the use of agricultural land]. Efektyvna ekonomika — Efficient economy, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4775 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Статті