Вплив критичного надлишку мікроелементів на розвиток культури ячмінь (Hordeum)

Автор(и)

  • Т.М. Єгорова Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2148-7738
  • Н.А. Корнілова Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine
  • О.І. Мінералов Інститут агроекології і природокористування НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2022.263322

Ключові слова:

вегетаційний дослід, цинк, мідь, свинець, надкритичний надлишок

Анотація

Викладено аспекти екологічної небезпеки дисбалансу поживних мікроелементів у системі ґрунт–рослина. Зазначено, що надкритичне надходження поживних елементів на посіви сільськогосподарських культур здатні супроводжувати різні надзвичайні ситуації і техногенні катастрофи, включаючи військові, хімічні та пірогенні. Наведено основні ознаки токсичного впливу надлишку мікроелементів на зернові культури та зазначено позитивний лінійний кореляційний зв’язок між забрудненням ґрунту й зниженням урожайності зернових культур. Представлено мету, задачі, а також основні умови вегетаційного лабораторного досліду з вирощування ячменю (Hordeum) сорту Віраж на субстраті ґрунтосуміші «Green Line». Особливість досліджень полягає у вивченні впливу моноелементних надкритичних концентрацій Zn, Cu, Mo в умовах кореневого та позакореневого живлення за вирощування ячменю. Досліджено 7 експериментальних вегетаційних схем ґрунт–рослина із застосуванням підкореневого і позакореневого їх надходження. За результатами 57-денного досліду визначено кількісні параметри вилягання культури, морфології листкового апарату та кореневої системи. Описано особливості розвитку рослин при надкритичних рівнях надходження мікроелементів та їх відхилення від умов контрольних рослин із незначним біогеохімічним надлишком Zn, Cu, Мо у ґрунтосуміші. Встановлено, що для кореневої системи ячменю та вилягання його паростків найбільшу небезпеку має надкритичне надходження молібдену, яке збільшило вилягання паростків у 4–5 разів та знизило розвиток і довжину кореневої системи до 2-х разів. Для листкової пластини паростків ячменю найбільшу небезпеку становить надкритичне позакореневе надходження цинку, яке зменшило висоту паростків у 1,2 раза, а довжину листкової пластини у 1,4 раза. Зроблено висновок, що відмінності культур у потребі Mo, Zn, Cu впливають на особливості їх реакції на токсичні концентрації поживних елементів у системі живлення. Запропоновано застосовувати оцінки рівнів техногенно забруднених територій важкими металами і мікроелементами за підготовки територій до сільськогосподарської діяльності в сучасних антропогенних умовах.

Біографії авторів

Т.М. Єгорова, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор сільськогосподарських наук, доцент

Н.А. Корнілова, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Yehorova, T.M. & Furdychkо, O.I. (Ed.) (2018). Heokhimichna ekolohiia ahrolandshafti Ukrainy: monohrafiia [Geochemical ecology of agricultural landscapes of Ukraine: monograph]. Kyiv: Tov «DIA» [in Ukrainian].

Yehorova, T.M. (2017). Bioheokhimichni priorytety ahroekolohichnykh doslidzhen [Biogeochemical priorities of agroecological researches]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 1, 28–35 [in Ukrainian].

Samusenko, Yu.V. Vplyv vazhkykh metaliv na vrozhainist silskohospodarskykh kultur [Influence of heavy metals on crop yields]. (nd.). URL: https://superagronom.com/blog/494-vpliv-vajkih-metalivna-vrojaynist-silskogospodarskih-kultur [in Ukrainian].

Korsun, S.M., Buslaieva, N.H. & Dovbash, N.I. (2016). Osoblyvosti fotosyntetychnoi diialnosti posiviv kukurudzy na zerno v umovakh zabrudnennia ahroekotopiv svyntsem, kadmiiem, tsynkom [Peculiarities of photosynthetic activity of planting corn for grain in the minds of agroecotopes fermented with lead, cadmium, zinc]. Visnyk ahrarnoi nauky — Bulletin of Agrarian Science, 1, 32–36 [in Ukrainian].

Korsun, S.H., Holodna, A.V., Shliakhturov, D.S. & Klymenko, I.I. (2016). Osoblyvosti adaptatsii zernobobovykh kultur do zabrudnennia hruntu vazhkymy metalamy [Features of adaptation of legumes to soil contamination by heavy metals]. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN» — Collection of scientific works of NSC «Institute of Agriculture NAAS», 2, 69–79 [in Ukrainian].

Potreba kultur v mikroelementakh i vynesennia mikroelementiv [The need for crops in micronutrients and removal of micronutrients]. (nd.). URL: https://aidamin.com/ua/articles/potrebnosty-kulyturv-mikroelementah-i-vynos-mikroelementov, vid 14.06.2019 [in Ukrainian].

Hrytsaienko, Z.M., Hrytsaienko A.O., Karpenko, V.P. et al. (2003). Metody biolohichnykh ta ahrokhimichnykh doslidzhen roslyn i gruntiv [Methods of biological and agrochemical research of plants and soils]. Kyiv: ZAT «NIChLAVA» [in Ukrainian].

Naidyn, P.H. (1959). Metodyka polevoho opиta [Methods of field experience]. Moskva [in Russian].

Yakist hruntu. Vyznachennia dii zabrudnykiv na floru hruntu. Chastyna 1: metod vyznachennia inhibitornoi dii na rist koreniv [Soil quality. Determination of the effect of pollutants on soil flora. Part 1: method for determining the inhibitory effect on root growth]. (2005). DSTU 11269-1:2004 from 1st Juli 2005. Kyiv: Derzhstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Burenkov, E.K. (Еd.) (1994). Еkolohycheskaia heokhymyia эlementov: Spravochnyk v 6 kn. [Ecological geochemistry of elements: Handbook in 6 books]. (Vol. 1). Moskva: Nedra [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

Статті