Природоохоронне значення торфових екосистем Плав-ІІ, Ямни Житомирського Полісся

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266405

Ключові слова:

водно-болотні угіддя, торф, оцінка впливу на довкілля, охорона природи, Червона книга України, екомережа Emerald

Анотація

Проаналізовано матеріали Звіту з оцінки впливу на довкілля видобування торфу родовища Плав-ІІ в адміністративних межах Олевського р-ну Житомирської обл. Проведено природоохоронні дослідження торфових екосистем Плав-ІІ, Ямни. Розробку торфових родовищ не рекомендовано. Територія планованої діяльності (південна ділянка родовища торфу «Ямни») частково знаходиться на території об’єкта Смарагдової мережі України (Emerald) Slovechanskyi Kriazh (UA 0000173). З видів тварин, занесених до Червоної книги України зафіксовано Lanius excubitor Linnaeus, 1758, Lyrurus tetrix Linnaeus, 1758. В останньому випадку відмічено квочку з пташенятами. Цей факт свідчить про важливість цього локалітету для розмноження виду, оскільки насиджування та виведення потомства у тетеруків відбувається в осередках їх токування навесні. Окрім згаданих видів, відмічений Crex crex Linnaeus, 1758 — вид, віднесений до Додатку ІІ Бернської конвенції, ратифікованої Україною. Уперше виявлено нові місцезростання шести видів рослин, занесених до Червоної книги України: Carex chordorhiza Ehrh., Carex heleonastes Ehrh. Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchis incarnata L.), Utricularia intermedia Hayne, Salix lapponum L., Salix myrtilloides L. Відмічені регіонально рідкісні види флори: Parnassia palustris L., Nymphaea candida C. Presl., Carex limosa L. Моніторингових досліджень потребують такі рідкісні види вищих судинних рослин, як Andromeda polifolia L., Drosera rotundifolia L., Rhynchospora alba (L.) Vahl та ін. Типи оселищ із резолюцій Конвенції про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція): C1.222 Floating Hydrocharis morsus-ranae rafts — Hydrocharis morsus-ranae, D2.3 Transition mires and quaking bogs. Однією з особливостей флори і рослинності урочища Плав-ІІ є відсутність адвентивних, інвазійних видів рослин (за виключенням Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott). Натомість на осушеному торфовищі Ямни фітоінвазії проявляються масово, але порівняно тут значно більше та созологічно важливе різноманіття орнітофауни. Рекомендовано створити заказник місцевого значення Плав-ІІ, а також обґрунтувати реабілітаційні, ренатуралізаційні заходи на торфовищі Ямни.

Біографії авторів

В.В. Коніщук, Інститут агроекології і природокористування НААН

доктор біологічних наук, професор

В.М. Смаголь, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

кандидат біологічних наук, доцент

І.В. Шумигай, Інститут агроекології і природокористування НААН

кандидат сільськогосподарських наук

Посилання

Konishchuk, V.V., Pronevich, V.A., Yehorova, T.M. & Shumyhai, I.V. (2015). Ekolohichni osnovy zbalansovanoho rozvytku landshaftiv vodno-bolotnykh uhid’ i torfovyshch: monohrafiya [Ecological foundations of balanced development of wetlands and peatland landscapes: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

LLC «Sofia-Bio». (2018). Zvit z otsinky vplyvu na dovkillya vydobuvannya torfu rodovyshcha Plav-II v administratyvnykh mezhakh Olevs’koho rayonu Zhytomyrskoyi oblasti [Environmental Impact Assessment Report of Peat Extraction of the Plav-II Deposit in the Administrative Boundaries of Olevsky District of Zhytomyr Oblast]. Kyiv [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V., Khodyn, O.B. & Khristetska, M.V. (2022). Pryrodookhoronna, fitosozolohichna otsinka torfovyshcha PLAV-II (Zhytomyrs’ka obl.) [Environmental protection, phytosozological assessment of PLAV-II peatland (Zhytomyr region)]. Ekolohichna bezpeka ta zbalansovane pryrodokorystuvannya v ahropromyslovomu vyrobnytstvi: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi [Environmental safety and balanced nature management in agro-industrial production: materials of the International scientific and practical conference]. (рр. 77–81). Kyiv [in Ukrainian].

Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, Department of Geology and Subsoil Use, Geoinform. (2000). Zvit po temi «Analiz stanu mineralnosyrovynnoyi bazy Ukrayiny, oblik rodovyshch i skladnna Drzhavnykh balansiv zapasiv torfu ta sapropelyu za stanom na 1.01.1997, 1998, 1999» v XVI kn., kn. IV, Zhytomyrska obl. [Report on the topic «Analysis of the state of the mineral and raw material base of Ukraine, accounting of deposits and complex State balances of peat and sapropel reserves as of January 1, 1997, 1998, 1999» in the XVI book, book IV, Zhytomyr region]. Kyiv [in Ukrainian].

Didukh, Y.P. & Shelyag-Sosonko, Y.R. (2003). Heobotanichne rayonuvannya Ukrayiny ta sumizhnykh terytoriy [Geobotanical zoning of Ukraine and adjacent territories]. Ukrayins’kyy botanichnyy zhurnal — Ukrainian botanical journal, 60, 1, 6–17 [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V. (2013). Ekolohichni osnovy rozvytku ta okhorony torfovykh bolit Polissya [Ecological basis of development and protection of peat bogs of Polissia]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Shcherbak, N.N. (1988). Zoogegraficheskoye deleniye Ukrainskoy SSR. [Zoogeographic division of the Ukrainian SSR]. Vestnik zoologii — Bulletin of Zoology, 3, 22–31 [in Russian].

The Emerald Network: A Network of Areas of Special Conservation Interest for Europe: Explanatory document and compilation of relevant texts. (nd.). URL: https://rm.coe.int/168074669d [in English].

Konishchuk, V.V. (Ed.), Shumyhai, I.V., Koval, S.I. et al. (2017). Metodychni rekomendatsiyi otsinky fito-, zooinvaziynosti [Methodical recommendations for the assessment of phyto- and zooinvasiveness]. Kyiv [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V., Bobryk, I.V., Bulgakov, V.P. et al. (2014). Okhorona i zapovidannya vodno-bolotnykh uhid (metodychni rekomendatsiyi) [Protection and bequest of wetlands (methodical recommendations)]. Kyiv [in Ukrainian].

Konishchuk, V.V. (2015). Kontseptsiya i stratehiya zbalansovanoho rozvytku landshaftiv vodno-bolotnykh uhid’ i torfovykh ekosystem Ukrayiny [Concept and strategy of balanced development of landscapes of wetlands and peat ecosystems of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті