Аспекти розвитку екологічного оподаткування в контексті трансформації економіки Європи

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.3.2022.266408

Ключові слова:

фіскальна політика, транспортні податки, податки на забруднення, ресурсні податки, муніципальні відходи, утилізація відходів, природоохоронний збір

Анотація

Встановлено, що в складних процесах економічної трансформації надзвичайно важливу роль відіграє фіскальна екологічна політика, однією із функцій якої є пряма участь у реалізації природоохоронної політики держав європейського континенту, які рішуче та виважено реагують на поглиблення ресурсних проблем та екологічної кризи. Головним призначенням статті є встановлення впливу екологічних податків на процеси реалізації природозберігаючої політики в європейському економічному просторі із врахуванням фінансово-економічних можливостей європейських країн сучасності. Для реалізації цього завдання застосовані комплексні показники, дослідження яких відбуваються аналітичним методом через проведення порівняльного аналізу. Рекомендовано вивчати та узагальнювати, а за можливості, і впроваджувати в Україні досвід європейських країн щодо формування сучасної системи екологічного оподаткування. Здійснено системний аналіз показників, які характеризують рівень надходжень від екологічних податків у ЄС. Визначено базові аспекти впровадження екологічного оподаткування в європейських країнах, адже реалізація фіскальної екологічної політики має стати одним із стимулювальних факторів збереження природи. Доведено, що деградація довкілля і нераціональне використання природних ресурсів є основним мотивуючим стимулом для трансформації природоохоронної політики в Європі, але для її повноцінної реалізації без ефективного впровадження екологічного оподаткування не обійтись. Використаний широкоформатний дослідницький механізм, що визначає реальний вплив різних видів екологічних податків на підвищення технологічного рівня виробництва та на створення сприятливого інвестиційного клімату. Європейські держави вже досягли певних результатів, але модифікація природоохоронної політики повинна мати безперервний характер та відповідати вимогам часу. Досліджено, що екологічне оподаткування може бути важливим важелем матеріального й психологічного впливу на виробника і споживача товарів та послуг не екологічного спрямування, а фінансові інструменти дедалі частіше використовуються країнами ринкової економіки з метою покращання якості екосистем і умов життя суспільства.

Біографія автора

В.М. Поліщук, КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»

кандидат географічних наук, доцент

Посилання

Furdychko, O.I., Palapa, N.V., Nagornyuki, O.M. & Drebot, O.I. (Ed.). (2021). Jevropejs’kyj dosvid zbalansovanogo rozvytku ob’jednanyh terytorial’nyh gromad [European experience of balanced development of united territorial communities]. Kyiv [in Ukrainian].

Database on instruments used for environmental policy. URL: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/Query_2.aspx? QryCtx=1# [in English].

Nikitishyn, A. (2017). Podatkove reguljuvannja jak instrument derzhavnoi’ ekologichnoi’ polityky [Tax regulation as an instrument of state environmental policy]. Zovnіshnya torgіvlya: ekonomіka, fіnansi, pravo – Foreign trade: economics, finance, law, 2, 126–137 [in Ukrainian].

Eurostat. Environmental tax revenues. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_tax&lang=en [in English].

Polіshchuk, V. (2018). Regulyuvannya mekhanіzmіv ekologіzatsії ekonomіki za dopomogoyu realіzatsії ekologіchnogo opodatkuvannya [Regulation of the mechanisms of ecologization of the economy through the implementation of environmental taxation]. Ekonomіchnii chasopis Skhіdnoєvropeis’kogo natsіonal’nogo unіversitetu іmenі Lesі Ukraїnki – Economic journal of Lesya Ukrainka East European National University, 1 (13), 111–118 [in Ukrainian].

Nikitishyn, A.O. (2019). Podatkova polityka v umovakh ekonomichnykh peretvoren:’ monohrafiya [Tax policy in the context of economic transformation: monograph]. Kyiv [in Ukrainian].

Roberton, C. (2016). Environmental Taxation. NBER Working рaper, 22303, 5–8. URL: http://www.nber.org/papers/w22303.pdf [in English].

Eurostat. Environmental tax revenues. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do [in English].

Khvesyk, M.A. & Lyzun, S.O. (Eds.). (2015). Ekonomichni aspekty upravlinnja pryrodnymy resursamy ta zabezpechennja stalogho rozvytku v umovakh decentralizaciji vlady v Ukrajini [Economic aspects of natural resource management and ensuring sustainable development in the conditions of decentralization of power in Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Taxing Energy Use. URL: http://www.compareyourcountry.org/taxing-energy?cr=oecd&lg=en [in English].

Kovaliv, O. (2020). Holovna nevrehulovana v Ukrayini peredumova pohirshennya yakisnoho stanu pryrodnykh obyektiv [The main unregulated precondition in Ukraine is the deterioration of the quality of natural objects]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 4, 5–16 [іn Ukrainian].

Lazarenko, V. (2016). Sutnist ekolohichnoho marketynhu v ahrarnomu sektori ekonomiky Instytutsionalne zabezpechennya realizatsiyi ekolohichnoho marketynhu v ahrarnomu sektori ekonomiky [The essence of environmental marketing in the agrarian sector of the economy]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 2, 26–41 [іn Ukrainian].

Glubitska, T.V. (2013). Konceptual’ni osnovy funktsionuvannja ekologo-ekonomichnyh system [Conceptual bases of functioning of ecological and economic systems]. Visnyk SumDU. Serija: Ekonomika — Bulletin of SSU. Series: Economics, 1, 5–10 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-06

Номер

Розділ

Статті