Екологічна оцінка нітрогенного бюджету тваринницьких систем виробницта в Україні

Автор(и)

  • Валерій Олександрович Пінчук Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0003-0646-1580
  • Євген Михайлович Кривохижа Західноукраїнський національний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-7270-6529
  • Ольга Василівна Тертична Інститут агроекології і природокористування НААН, Україна https://orcid.org/0000-0002-9514-2858

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2022.273248

Ключові слова:

тваринництво, побічна продукція, сполуки хімічно активного нітрогену, баланс нітрогену, ефективність використання нітрогену

Анотація

Змодельовано бюджет нітрогену на прикладі 5 типових тваринницьких господарств України різної спеціалізації. Показано відносне антропогенне навантаження різних тваринницьких господарств і ефективність використання поживних речовин у процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Визначено вхідні потоки нітрогену (N) — у складі кормів, добрив, насіння і посадкового матеріалу, біофіксації, атмосферних опадів, пожнивних решток рослин і вихідні потоки — у складі виробленої і реалізованої продукції рослинництва і тваринництва досліджених господарств. Встановлено, що у досліджених господарствах ефективність використання нітрогену (NUEfarm) становить 21,0–69,9%, тобто така кількість поживних речовин ґрунту та імпортованих кормів у нітрогенному еквіваленті депонувалася в реалізованій продукції, а решта N — у побічній продукції. Визначено співвідношення виробленої основної і побічної продукції в нітрогенному еквіваленті. Зокрема, у рослинництві на 1 т N пожнивних решток рослин отримують 1,06–1,11 т N зерна. В тваринництві на 1 т N виробленого гною отримують лише 0,15–0,78 т N основної продукції тварин. За рівнем виходу основної продукції відносно побічної, галузі тваринництва знаходяться у такому ранжованому порядку: скотарство — 0,15 т N молока і приросту живої маси на 1 т N виділеного гною; свинарство — 0,43 т N приросту живої маси на 1 т N гною і бройлерне виробництво — 0,78 т N приросту живої маси відповідно. Встановлено, що досліджені тваринницькі господарства спричиняють значне антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище — інтенсивне навантаження на ґрунт (баланс від –30,2 до –42,2 кг N/га/рік) і високі показники викидів аміаку і парникових газів (NH3, NОх і N2O) із систем зберігання і використання гною та сільськогоспо- дарських угідь (16,3–1456,4 кг/га/рік). Встановлено, що на 1 т приросту живої маси телят у повітря викидається 132,4 кг NH3, NОх і N2O; на 1 т виробленого молока корів — 7,6 кг; на 1 т приросту живої маси свиней (у середньому) — 30,3 кг; на 1 т приросту живої маси курей-бройлерів — 22,2 кг; на 1 т приросту живої маси і вовни овець — 53,7 кг NH3, NОх і N2O.

Посилання

Moklyachuk, L., Furdychko, O., Pinchuk, V. et al. (2019). Nitrogen balance of crop production in Ukraine. Journal of Environmental Management, 246, 860–867. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.108 [in English].

Pinchuk, V.O. & Borodai, V.P. (2017). Vykorystannia azotu u haluzi tvarynnytstva Ukrainy [Using of nitrogen in the livestock industry of Ukraine]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 4, 132–139 [in Ukrainian].

Methodology and Handbook Eurostat. OECD Nutrient Budgets, 2013. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/aei_pr_gnb_esms_an1.pdf [in English].

Draft decision on adoption of guidance document on national nitrogen budgets. ECE/EB.AIR/2012/L.8. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/ECE_EB.AIR_2012_L8_Draft_decision_on_adoption_of_guidance_document_on_national_nitrogen_budgets_GP.pdf [in English].

Jin, Xinpeng, Zhang, Nannan, Zhao, Zhanqing et al. (2021). Nitrogen budgets of contrasting croplivestock systems in China. Environmental Pollution, 288, 117633. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117633 [in English].

Rufino, M.C., Brandt, P., Herrero, M. & Butterbach-Bahl, K. (2014). Reducing uncertainty in nitrogen budgets for African livestock systems. Environmental Research Letters, 9. DOI: https://doi.org/10.1088/1748-9326/9/10/105008 [in English].

Cellier, P., Rochette, P., Durand, P. et al. (2014). Contribution of livestock farming systems to the nitrogen cascade and consequences for farming regions. Advances in Animal Biosciences, 5 (1), 8–19. DOI: https://doi.org/10.1017/S2040470014000259 [in English].

Guidance document for the prevention and abate of ammonia emissions from agricultural sources. ECE/EB.AIR/120. United Nations, 2014. 100 p. URL: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/EB/ECE_EB.AIR_120_ENG.pdf [in English].

Palapa, N.V., Pron, N.B. & Ustymenko, O.V. (2016). Promyslove tvarynnytstvo: ekoloho-ekonomichni naslidky [Industrial animal husbandry: ecological and economic consequences]. Zbalansovane pryrodokorystuvannia — Balanced nature management, 3, 64–67 [in Ukrainian].

Pro promyslovi vykydy (intehrovane zapobihannia ta kontrol zabrudnennia): Dyrektyva Yevropeiskoho parlamentu i Rady 2010/75/ES vid 24 lystopada 2010 р [On industrial emissions (integrated prevention and control of pollution): Directive of the European Parliament and the Council 2010/75/EU dated 24 November 2010]. (2010). URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/55-GOEEI/%202010_75_%D0%84%D0%A1.pdf [in Ukrainian].

Oenema, O. (2006). Nitrogen budgets and losses in livestock systems. International Congress Series, 1293, 262–271. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ics.2006.02.040 [in English].

Pinchuk, V.O., Borodai, V.P. & Furdychka, O.I. (Ed.). (2020). Metodychni rekomendatsii z nalezhnoi silskohospodarskoi praktyky shchodo skorochennia vtrat nitrohenu u silskomu hospodarstvi [Methodical recommendations on good agricultural practices for reducing nitrogen losses in agriculture]. Kyiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

Статті