Сукупність елементів управління інноваційною діяльністю

Автор(и)

  • Олександра Олександрівна Григорян Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця, Україна https://orcid.org/0000-0001-9530-6042

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2022.273249

Ключові слова:

інвестиції, розвиток, механізм впровадження інновацій суб’єктами господарювання, раціоналізаторська пропозиція, характеристика інновацій

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена потребою у створенні комплексного підходу для розвитку економіки України. Визначається не тільки необхідністю вирішення локальних завдань із вдосконалення окремих елементів економічної системи, але і потребою у створенні комплексного механізму впровадження інновацій суб’єктами господарювання. Результати теоретичних досліджень і практичного досвіду пов’язаних із розробкою механізму впровадження інновацій. У зв’язку з цим ця стаття спрямована на виявлення елементів механізму впровадження інновацій. Провідним методом дослідження цієї проблеми є метод систематизації та аналізу даних теоретичних досліджень, який дає можливість комплексно розкрити сутність і необхідність впровадження інновацій. У статті представлено різноманітність підходу до механізму впровадження інновацій вченими теоретиками українськими, закордонними, розкрито поняття інновацій, механізм впровадження, обґрунтовано необхідність вдосконалення механізму впровадження інновацій суб’єктами господарювання. Сьогодні кожна організація країни працює в умовах нестабільності та невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища і, відповідно в умовах ризику. Суб’єкти господарювання в процесі досягнення своїх цілей стикаються з відповідними ризиками щодня. Організація зазначає, який результат вона сподівається отримати; цей результат є відправною точкою формування портфелю стратегічних напрямів її розвитку. Нові стратегічні ініціативи здатні відкрити привабливі можливості. Для ґрунтовного дослідження ролі впровадження інноваційного механізму для розвитку національної економіки за сучасних умов необхідно простежити етапи цього феномена. Матеріали статті становлять практичну цінність для тих, хто цікавиться економікою на мікрорівні, хто розширяє свої знання в цій галузі. Ця тема дуже важлива, тому що інновації відіграють важливу роль у розвитку кожної компанії, інновації впливають на ефективність роботи підприємств, діяльність підприємств позначається на розвитку економіки. Дослідження спрямовано на успіх та розвиток економіки України.

Посилання

Litvinov, O.S. & Kaptalan, S.M. (2016). Vyznachennia sutnosti ta skladovykh orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh innovatsiinoho rozvytku [Determination of the essence and components of the organizational and economic mechanism of enterprise management in the conditions of innovative development]. Upravlinnia rozvytkom — Economy of industry, 3, 185, 59–65 [in Ukrainian].

Geets, V.M., Demchyshak, N.B., Dropa, Y.B. et al. (2019). Classification of financial instruments for stimulating innovative activities. Section 1. Innovative directions of financial market development, 264 [in English].

Moroz, O.S. (2016). Rozrobka mekhanizmu upravlinnia innovatsiinym rozvytkom mashynobudivnykh pidpryiemstv [Development of a management mechanism for the innovative development of machinebuilding enterprises]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervah proyzvodstva — Technological audit and reserves production, 1.3, (27), 57–62 [in Ukrainian].

Vnukova, N.M. (2021). Vyznachennia chynnykiv rozvytku hospodarskoi diialnosti u tsyfrovii ekonomitsi Industrii 4.0 [Determination of factors of economic development in the digital economy of Industry 4.0]. Suchasni problemy prava ta innovatsiynoyi ekonomiky: zbirnyk naukovykh prats’ naukovo-doslidnoho instytutu pravovoho zabezpechennya innovatsiynoho rozvytku Ukrayiny № 3 za materialamy internet-konferentsiyi [Modern problems of law and innovative economy: a collection of scientific works of the Research Institute of Legal Support of Innovative Development of Ukraine No. 3 based on the materials of the Internet conference]. (pp. 36–43). Kharkiv [in Ukrainian].

Kliuiev, O., Vnukova, N., Hlibko, S. et al. (2021). Estimation of the level of interest and modeling of the topic of innovation through search in Google. Computational Linguistics and Intelligent Systems. URL: https://www.researchgate.net/publication/341607017 [in English].

Iastremska, O.M., Strokovych, H.V., Iastremska, O.O. & Kumar, A. (2020). The targeted complex programme of investment and innovation development enterprises: suggestions for forming and implementing activities. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky, 2 (33), 283–294 [in English].

Antoniuk, L.L., Poruchnyk, A.M. & Savchuk, V.V. (2003). Innovatsii: teoriia, mekhanizm rozrobky ta komertsializatsii [Innovations: theory, mechanism of development and commercialization]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku sfery innovatsiinoi diialnosti na period do 2030 roku: rozporiadzhennia vid 10.07.2019 [Strategy for the development of the sphere of innovative activity for the period until 2030 order of 10.07.2019]. Kabinet Ministriv Ukrainy — Cabinet of Ministers of Ukraine, 526-р. [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (nd.). URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-pro-potochniystan-ta-perspektivi-ekonomiki-ukrayini [in Ukrainian].

The Global Risks Report 2022. 17th Edition is published by the World Economic Forum. 116 p. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf3 [in English].

Kravchenko, A.A. & Lipin, M.V. (2022). Variatsii inkliuzii ta ekskliuzii v alternatyvakh ekonomiky, polityky i osvity [Variations of inclusion and exclusion in alternatives of economics, politics and education]. Aktualni problemy filosofii ta sotsiolohii — Actual problems of philosophy and sociology, 36, 55–62 [in Ukrainian].

Ward, К. People Power: Inclusive Economic Recovery Means Leveraging All of Human Potential. URL: https://www.oecd-forum.org/posts/people-powerinclusive-economic-recovery-means-lever-aging-allof-human-potential [in English].

Lihonenko, L.O. (2022). Tsyfrovi navychky ukraintsiv: rezultaty samootsinky, vysnovky ta zakhody dlia podolannia tsyfrovoi inkliuzii [Digital skills of Ukrainians: results of self-assessment, conclusions and measures to overcome digital inclusion]. Ekonomichnyi forum — Economic Forum, 1.1, 21–34 [in Ukrainian].

Nemchyn, O. (2003). Suchasnyi stan innovatsiinoho rozvytku Ukrainy [Current state of innovative development of Ukraine]. Intelektualna vlasnist — Intellectual Property, 1, 32–39 [in Ukrainian].

Pro innovatsiinu diialnist: Zakon Ukrainy № 40-IV vid 04.07.2002 [On innovative activity: Law of Ukraine No. 40-IV from July 4th, 2002]. (2002). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Aleksandrova, V.A., Artomova, M.I., Bazhal, Yu.M., Boranhivskyi, O.I. & Heiets, V.M. (Ed.). (2003). Ekonomika Ukrainy: Stratehiia i polityka dovhostrokovoho rozvytku [Digital economy: the impact of information and communication technologies on human capital and formation of future competencies]. Kyiv: Feniks [in Ukrainian].

Kolodiazhna, I.V. & Borblik, K.E. (2017). Dzherela finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv Ukrainy [Sources of financing innovative activities of enterprises of Ukraine]. Ekonomika i suspilstvo — Economy and society, 9, 448–453 [in Ukrainian].

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii: Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 [On state regulation of activities in the field of technology transfer: Law of Ukraine from September 14th, 2006]. (2006). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information of the Verkhovna Rada of Ukraine, 45, art. 434 [in Ukrainian].

Foreign Investment Opportunity in Ukraine. URL: https://india.mfa.gov.ua/en/news/5752-foreign-investment-opportunity-in-ukraine [in English].

Illiashenko, S.M. (Ed.) (2004). Menedzhment ta marketynh innovatsii [Management and marketing of innovations]. Sumy: Universytetska knyha [in Ukrainian].

Faichuk, O.M. (2013). Innovatsiinyi protses yak rushiina syla ekonomichnoho zrostannia [Innovative process as a driving force of economic growth]. Biznes Inform — Business Inform, 10, 66–70 [in Ukrainian].

Shlykova, V.O. (2014). Stsenarnyi pidkhid do otsinky vplyvu naukovo-innovatsiinoi diialnosti na ekonomiku Ukrainy [A scenario approach to assessing the impact of scientific and innovative activities on the economy of Ukraine]. Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky — Modulation of the regional economy, 1, 358–365 [in Ukrainian].

Kossak, V.M. & Yakubivskyi, I.Ye. (2007). Pravo intelektualnoi vlasnosti [Intellectual property law]. Kyiv: Istyna [in Ukrainian].

Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 [On protection of rights to inventions and utility models: Law of Ukraine from December 15th, 1993]. (1994). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text [in Ukrainian].

Pro okhoronu prav promyslovi zrazky: Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 [On the protection of industrial design rights: Law of Ukraine from December 15th, 1993]. (1993). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12#Text [in Ukrainian].

Dzherela finansuvannia innovatsiinoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Sources of financing innovative activities of industrial enterprises]. (nd.). URL: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ni/dj_fin_igpp/dj_fin_idpp_u.htm [in Ukrainian].

Dixon-Fyle, S., Dolan, K., Hunt, V. & Prince, S. (2020). Divers ity wins: How inclusion matters. New York: McKinsey & Company. URL: http://dln.jaipuria.ac.in:8080/jspui/bitstream/123456789/1340/1/McKinsey%20Report%20-%20Diversity-wins-Howinclusion-matters.pdf [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

Статті