Динаміка вмісту 137Cs та 90Sr у ґрунтовому покриві сільськогосподарських угідь Житомирської обл.

Автор(и)

  • Анжела Миколаївна Кирильчук Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», Україна https://orcid.org/0000-0003-3948-5810
  • Роман Павлович Паламарчук Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України», Україна https://orcid.org/0000-0002-5965-1305

DOI:

https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2022.273254

Ключові слова:

Житомирський регіон, ґрунтово-агрохімічний моніторинг, агрохімічна паспортизація, радіонуклідне забруднення

Анотація

У статті розглянуто результати моніторингу радіонуклідного забруднення 137Cs та 90Sr ґрунтів Житомирської обл. Узагальнені результати агрохімічної паспортизації сільськогосподарських угідь за 2006–2020 рр. досліджень (ІХ–ХІ тури). Для польових і лабораторних досліджень використано методики агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення та гамма-зйомок території і визначення питомої активності 137Cs та 90Sr у зразках ґрунту. Встановлено, що у віддалений період після аварії, радіаційний стан території Житомирської обл. наразі стабілізувався і формується переважно під впливом довгоживучих радіонуклідів цезію-137 та стронцію-90. За час, що минув, після аварії лише за рахунок природного радіоактивного розпаду активність ізотопів 137Cs та 90Sr зменшилась приблизно вдвічі. Цьому сприяли природні процеси та здійснення заходів із запобігання винесенню радіонуклідів за межі зони відчуження. Найпоширеніші в зоні Полісся дерново-підзолисті ґрунти характеризуються високою сорбційною здатністю та слабкою міграцією по профілю 137Cs. Встановлено, що кількість сільськогосподарських угідь, забруднених 137Cs та 90Sr зі щільністю забруднення <5,0 Кі/км2 і <0,15 Кі/км2 становить 99,9% й 99,5% відповідно, щільність забруднення ґрунтів угідь у розрізі обстежених районів 137Cs варіювала від 0,07 до 3,41 Кі/км2, а 90Sr від 0,013 до 0,164 Кі/км2, тобто ґрунти, згідно з чинним законодавством, вважаються умовно чистими. Виявлений прямий кореляційний зв’язок між показниками реакції ґрунтового розчину з забрудненням 137Cs (r=0,94) та значний зв’язок із забрудненням 90Sr (r=0,69). Між показниками щільності забруднення сільськогосподарських угідь радіонуклідами 137Cs і 90Sr виявлений помірний кореляційний зв’язок (r=0,40). Наголошено, що використання земельного фонду Житомирської обл. потребує постійного контролю за станом ґрунтової родючості та забруднення радіонуклідами. Здійснення завдання можливе за умови постійно діючого ґрунтово-агрохімічного моніторингу, що здійснюється шляхом проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Посилання

Ahropromyslovyi kompleks Ukrainy: stan ta perspektyvy rozvytku [Agro-industrial complex of Ukraine: state and development prospects]. (2011). Kyiv: IAS UAAN [in Ukrainian].

Klymenko, M.O., Klymenko, O.M. & Klymenko, L.V. (2020). Radioekolohiia: pidruchnyk [Radioecology: a textbook]. Rivne: NUVHP [in Ukrainian].

Palamarchuk, R., Trembitskaya O., Klimenko, T. et al. (2018). Radiolohichnyi stan hruntiv silskohospodarskykh uhid Zhytomyrskoi oblasti [Radiological condition of agricultural land soils of Zhytomyr region]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 4, 36–42. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.4.2018.155813 [in Ukrainian].

Zin, E.A. (2007). Rehionalna ekonomika: pidruchnyk [Regional economy: textbook]. Kyiv: «VD «Profesional» [in Ukrainian].

State Agency of Ukraine for Exclusion Zone Management. (2020). Stratehiia rozvytku ZV na 2021–2030 roky. Rozvytku terytorii zony vidchuzhennia i zony bezumovnoho (oboviazkovoho) vidselennia, shcho zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia vnaslidok Chornobylskoi katastrofy na 2021–2030 roky [ZV development strategy for 2021–2030. The development of the territories of the exclusion zone and the zone of unconditional (mandatory) resettlement, which were exposed to radioactive contamination as a result of the Chernobyl disaster for the years 2021–2030] [in Ukrainian].

Zbirnyk zakonodavchykh i normatyvno — pravovykh aspektiv u haluzi okhorony zemel ta vidtvorennia rodiuchosti gruntiv, naukovoi diialnosti [Collection of legislative and normative legal aspects in the field of land protection and reproduction of soil fertility, scientific activity]. (2007). Kyiv: Raduha [in Ukrainian].

Sozinov, O.O. & Prostor, V.S. (Eds.). (1994). Metodyka sutsilnoho gruntovo-ahrokhimichnoho monitorynhu silskohospodarskykh uhid Ukrainy [Methodology of continuous soil and agrochemical monitoring of agricultural lands of Ukraine]. Kyiv [in Ukrainian].

Yatsuk, I.P. & Baliuk, S.A. (Eds.). (2019). Metodyka provedennia ahrokhimichnoi pasportyzatsii zemel silskohospodarskoho pryznachennia: kerivnyi normatyvnyi dokument [Methodology for agrochemical certification of agricultural land: a regulatory document]. Kyiv [in Ukrainian].

Atlas. Ukraina. Radioaktyvne zabrudnennia. Rozrobleno TOV «Intelektualni systemy HEO» na zamovlennia Ministerstva nadzvychainykh sytuatsii Ukrainy [Atlas. Ukraine. Radioactive pollution. It was developed by «Intellectual GEO Systems» LLC on the order of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine]. (2011). Kyiv [in Ukrainian].

Nadtochii, P.P. (Ed.), Malynovskyi, A.S. & Mozhar, A.O. (2003). Dosvid podolannia naslidkiv Chornobylskoi katastrofy (silske ta lisove hospodarstvo) [Experience of overcoming the consequences of the Chernobyl disaster (agriculture and forestry)]. Kyiv: Svit [in Ukrainian].

Panas, R.M. (2005). Gruntoznavstvo: navchalnyi posibnyk [Soil science: textbook]. Lviv: «Novyi Svit–2000» [in Ukrainian].

Vyshnevskyi, F.O., Palamarchuk, R.P., Dovbysh, L.L. & Zalevskyi, R.A. (2018). Dynamika vmistu humusu v gruntovomu pokryvi ornykh zemel Andrushivskoho raionu Zhytomyrskoi oblasti [Dynamics of humus content in the soil cover of arable lands of Andrushiv district, Zhytomyr region]. Ahroekolohichnyi zhurnal — Agroecological journal, 2, 44–49. DOI: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2018.15785 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-10

Номер

Розділ

Статті